Huidkanker, zonlicht en RF straling?

zaterdag, 17 mei 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: www.prachtigpekela.nl/nieuws/25017/MORGEN:-Huidkankerdag-in-het-Refaja-ziekenhuis.html .
16 mei 2014

Huidkankerdag in het Refaja ziekenhuis (Pekela/Stadskanaal)


Auteur: Anne Marie Biesheuvel
PEKELA/STADSKANAAL - Op zaterdag 17 mei, de Nationale Huidkankerdag, openen de dermatologen van het Refaja ziekenhuis hun deuren. Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen belangstellenden op de polikliniek Dermatologie terecht voor informatie over het beschermen van de huid en het zelf controleren van de huid. Bezoekers die zich vooraf opgeven, kunnen hun huid laten nakijken op verdachte plekjes.
Ook Desy Bruinsma van Praktijk huidtherapie Stadskanaal is aanwezig voor het geven van huid- en zonadvies.

Huidkanker is een van de meest voorkomende huidziekten in Nederland en tevens de meest voorkomende vorm van kanker. Het aantal mensen met huidkanker neemt schrikbarend toe: in tien jaar tijd is het aantal mensen dat voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt verdrievoudigd van 15.000 naar meer dan 45.000 personen per jaar.

Kans op huidkanker
Veel Nederlanders hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een vorm van huidkanker. Een belangrijke risicogroep wordt gevormd door mensen die vanwege hun beroep vaker worden blootgesteld aan UV-straling. Dit zijn mensen die veel buitenwerk verrichten zoals bijvoorbeeld bouwvakkers en stratenmakers. Ook buitensporters die geen of onvoldoende beschermende kleding dragen, zijn zich vaak onvoldoende bewust van de (extra) risico’s die ze lopen. De laatste groep met een grotere kans op huidkanker zijn senioren. Gezien hun leeftijd zijn zij langer blootgesteld geweest aan de schadelijke UV stralen van de zon. Bovendien waren er geen voorlichtingscampagnes over de gevaren van zonlicht toen zij jong waren.

Regelmatige huidcontrole
Met de campagne rond de Nationale Huidkankerdag willen dermatologen mensen stimuleren regelmatig hun huid te controleren (zelfcontrole), om zo huidkanker in een vroeg stadium te herkennen. Vroegtijdige herkenning geeft de grootste kans op genezing.

Gezien het feit dat in Nederland de hoeveelheid zonlicht door de jaren heen niet sterk veranderd is, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de sterke toenamen in de laatste tien jaar van het aantal mensen dat huidkanker krijgt, van 15.000 tot 45.000 per jaar, toe te schrijven is aan zonlicht. De toename van de RF stralingsbelasting zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen omdat bekend is dat RF straling ernstige huidklachten, waaronder verbranding, kan veroorzaken. Hierover is eerder gepubliceerd, zie onderstaande pdf.

Zie verder:
Berichten%20Nederland/8332/huidklachten-door-smartphone-gebruik_en_kun_je_allergisch_zijn_voor_je_smartphone .

en voor een eerder verhaal:
Artikelen/7303/melanomen_zonlicht_en_rf_straling , met daarin een verwijzing naar een wetenschappelijk artikel (Hallberg & Johansson) :


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie