Het SCENIHR rapport - 3

donderdag, 18 september 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: citizensforsafetechnology.org/Scientific-CoverUp-At-the-Highest-Levels,2,3883 .
12 mei 2014

Scientific Cover-Up At the Highest Levels


IS THERE A SCIENTIST IN THE EUROPEAN COMMISSION’S SCENIHR
& THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
WHO IS SUPPRESSING LENNART HARDELL’S SCIENCE?

Susan Foster

In May 2011 the World Health Organization’s cancer committee, IARC, voted to classify the RF – EMF Spectrum as a 2B or “possible human carcinogen.” Worldwide attention was once again focused on the possible cancer causing effects of RF (microwave) radiation, yet in the three years since the 2B classification, two divergent paths have been taken with respect to the science focusing on cell phones and brain tumors.

On one hand, the Hardell Group from Sweden led by oncologist Dr. Lennart Hardell published five more studies in 2013 – for the first time looking at over 20 years of data. As a result of these findings Dr. Hardell has called for an urgent upgrading of the classification of RF – EMF from 2B to Group 1 – a known human carcinogen. If IARC were to accept Dr. Hardell’s recommendation, RF – EMF would then be placed in the same carcinogenic category as tobacco and asbestos.

On the other hand, there appears to be a back-room effort to ignore, denounce and bury Dr. Hardell’s newest science by two highly recognized groups, the World Health Organization and SCENIHR, the European Commission’s Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks.

Susan Foster, on behalf of the UK’s Radiation Research Trust, has discovered that one man appears to be responsible for the attempted suppression of what is arguably the best epidemiological research in the world on cell phone usage and its correlation to gliomas and acoustic neuromas. This science could threaten a multi-trillion dollar industry; thus the stakes could not be higher – for corporate profits, yet more importantly, for the health of people all over the world.

In her letter of May 8, 2014 to the European Commission’s John Ryan, Acting Director of the European Commission’s Health and Consumers division, Susan Foster accuses SCENIHR of scientific misconduct. She further asks for a thorough review of the process whereby science was selected for SCENIHR’s Preliminary Report. SCENIHR had been given the charge of reviewing the present RF – EMF safety limits affecting over 500,000,000 European citizens.

“This is not ‘independence’ on SCENIHR’s part,” states Susan Foster. “This is scientific misconduct. SCENIHR is claiming to be something it is not, and hundreds of millions of lives are at stake as well as the ability to impact standards worldwide, albeit indirectly.”

Susan Foster joins Eileen O’Connor, Director of the UK’s Radiation Research Trust, Cindy Sage, co-author of The BioInitiative Reports, Swedish investigative journalist and Chairman of the Swedish Radiation Protection Foundation Mona Nilsson, as well as Blake Levitt and Henry Lai in demanding a new unbiased evaluation of health risks from RF - EMF by SCENIHR.

The EM Radiation Research Trust is an educational organisation funded by donations. An independent Charity Registered No. 1106304 © The EM Radiation Research Trust 2003-2004

Nederlandse tekst:

WETENSCHAPPELIJKE DOOFPOTAFFAIRE OP HET HOOGSTE NIVEAU

IS ER EEN WETENSCHAPPER IN DE SCENIHR-COMMISSIE VAN DE EU & DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE DIE DE WETENSCHAP VAN LENNART HARDELL ONDERDRUKT?
Door: Susan Foster

In mei 2011 heeft het kanker-comité van de wereldgezondheidsorganisatie, IARC, radiofrequente straling bij stemming geclassificeerd als 2B, of “mogelijk kankerverwekkend”. De wereldwijde aandacht was opnieuw gericht op de mogelijke kankerverwekkende effecten van radiofrequente (microgolf) straling, echter hebben zich in de afgelopen drie jaar twee verschillende aanpakken afgetekend met betrekking tot de wetenschap gericht op mobiele telefonie en hersentumoren.

Aan de ene kant is er de Hardell Groep uit Sweden, geleidt door prof. dr. Lennart Hardell die vijf nieuwe studies heeft gepubliceerd - voor het eerst werd er gekeken naar de gegevens over een periode van 20 jaar tijd. Als resultaat van de uitslagen heeft dr. Hardell een oproep gedaan om de classificatie van radiofrequente straling bij te stellen van 2b naar 1 - een bekende kankerverwekker. Als de IARC deze aanbeveling accepteert zou radiofrequente straling in hetzelfde rijtje geplaatst worden als asbest en tabak.

Aan de andere kant lijkt er een achterhoedegevecht gaande om de wetenschap van dr. Hardell te negeren, demoniseren en begraven door twee gerenommeerde groepen: de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en SCENIHR, het wetenschappelijke comité voor opkomende en nieuw vastgestelde gezondheidsdreigingen van de Europese Commissie.

Susan Foster heeft namens het verbond van stralingsonderzoek in het verenigd koninkrijk uitgevogeld dat één man verantwoordelijk lijkt voor de pogingen de beste epidemiologische wetenschap te wereld op het gebied van mobiele telefoon-gebruik en het verband met hersentumors en tinnitus. Deze wetenschap kan namelijk een bedreiging zijn voor een industrie waar vele miljarden in om gaan: de belangen kunnen dus niet hoger zijn — voor de winsten van bedrijven, maar belangrijker nog, voor de gezondheid van mensen over heel de wereld.

In haar brief van 8 mei 2014 aan aan John Ryan, plaatsvervangend directeur van de afdeling Gezondheid en Consumenten van de Europese Commissie beschuldigde Susan Foster SCENIHR van wetenschappelijke dwaling.
Verder vraagt ze om een uitgebreide herziening van het proces waarmee wetenschap is geselecteerd voor het voorbereidende onderzoek. SCENIHR heeft de leiding gekregen over het herzien van de huidige veiligheidslimieten van radiofrequente en elektromagnetische velden zoals die 500 miljoen burgers in Europa aangaan.

“Dit is geen onafhankelijkheid aan de kant van SCENIHR”, verklaart Susan Foster. “Dit is wetenschappelijke misleiding. SCENIHR beweert iets te zijn dat het niet is en honderden miljoenen levens staan op het spel evenals de mogelijkheid levensstandaarden wereldwijd te beïnvloeden, zij het indirect.”

Susan Foster sluit zich aan bij Eileen O’Connor, directeur van het het verbond van stralingsonderzoek in het verenigd koninkrijk, Cindy Sage, co-auteur van The BioInitiative Reports, Zweeds onderzoeksjournalist en voorzitter van het Zweedse Genootschap voor Bescherming tegen Straling Mona Nilsson, alsook Blake Levitt en Henry Lai in hun eis naar een nieuwe, neutrale evaluatie van de gezondheidsrisico’s van radiofrequente elektromagnetische straling door SCENIHR.

Zie ook:
Reacties/8249/het_scenihr_rapport_-_2 .
en
Artikelen/8187/redir .

en meer recent:
www.takebackyourpower.net/news/2014/09/13/who-and-scenihr-scientific-cover-up-at-the-highest-levels/ .
13 sept. 2014

WHO and SCENIHR: Scientific cover-up at the highest levels


Is there a scientist in the European Commission’s SCENIHR and the World Health Organization who is suppressing Lennart Hardell’s science?

In May 2011 the World Health Organization’s cancer committee, IARC, voted to classify the RF – EMF Spectrum as a 2B or “possible human carcinogen.” Worldwide attention was once again focused on the possible cancer causing effects of RF (microwave) radiation, yet in the three years since the 2B classification, two divergent paths have been taken with respect to the science focusing on cell phones and brain tumors.

On one hand, the Hardell Group from Sweden led by oncologist Dr. Lennart Hardell published five more studies in 2013 – for the first time looking at over 20 years of data. As a result of these findings Dr. Hardell has called for an urgent upgrading of the classification of RF – EMF from 2B to Group 1 – a known human carcinogen. If IARC were to accept Dr. Hardell’s recommendation, RF – EMF would then be placed in the same carcinogenic category as tobacco and asbestos.

On the other hand, there appears to be a back-room effort to ignore, denounce and bury Dr. Hardell’s newest science by two highly recognized groups, the World Health Organization and SCENIHR, the European Commission’s Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks.

Susan Foster, on behalf of the UK’s Radiation Research Trust, has discovered that one man appears to be responsible for the attempted suppression of what is arguably the best epidemiological research in the world on cell phone usage and its correlation to gliomas and acoustic neuromas. This science could threaten a multi-trillion dollar industry; thus the stakes could not be higher – for corporate profits, yet more importantly, for the health of people all over the world.

In her letter of May 8, 2014 to the European Commission’s John Ryan, Acting Director of the European Commission’s Health and Consumers division, Susan Foster accuses SCENIHR of scientific misconduct. She further asks for a thorough review of the process whereby science was selected for SCENIHR’s Preliminary Report. SCENIHR had been given the charge of reviewing the present RF – EMF safety limits affecting over 500,000,000 European citizens.

“This is not ‘independence’ on SCENIHR’s part,” states Susan Foster. “This is scientific misconduct. SCENIHR is claiming to be something it is not, and hundreds of millions of lives are at stake as well as the ability to impact standards worldwide, albeit indirectly.”

Susan Foster joins Eileen O’Connor, Director of the UK’s Radiation Research Trust in demanding a new unbiased evaluation of health risks from RF – EMF by SCENIHR.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie