Petitie Electrosmog: En wat doet Nederland?

zaterdag, 26 april 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: www.earth-matters.nl/18/7623/straling-en-electrosmog/petitie-electrosmog-en-wat-doet-nederland.html .
2013

Een verhaal van vorig jaar, de moeite waard om te herhalen


(Verminder Electrosmog) Inmiddels is in Frankrijk het gebruik van Wi-Fi en gsm verboden op scholen om gezondheidsredenen. Verbiedt België gsm’s voor kinderen tot 7 jaar. Erkent het gerechtshof in Israël en Italië het causale verband tussen een (hersen-)tumor en straling van een mobiel. Wordt in de meeste landen aan voorlichting gedaan en gelden strenge regels omtrent de plaatsing van UMTS/GSM/LTE (niet in de buurt van woonwijken of scholen). Wordt in Nederland echter zonder enig overleg van betekenis momenteel gewerkt aan de uitrol van het 4G Netwerk. Het netwerk dat er in Brussel nu nog niet kan komen, omdat het daar alle gezondheidsnormen overschrijdt.

Nederland hanteert inmiddels de hoogste (lees; de onverschilligste) norm van heel Europa, dus hier kan “gewoon” alles. Dat er allang en ruimschoots kankerclusters ontstaan rondom deze masten doet niets af aan het omstreden (enkel sussende) advies van onze gezondheidsraad. Zij zegt dat er geen schadelijke effecten bekend zijn. Wat zij bedoelt te zeggen is dat er geen geaccepteerde wetenschappelijke verklaring is voor de verschijnselen welke toch al in meer dan 5000 onafhankelijke studies zijn aangetoond! Maar iedereen lijkt het best te vinden. Dat is logisch, want niemand legt verbanden tussen de slaapstoornissen, welke enorm aan het toenemen zijn, concentratiestoornissen, ellenlange griepepidemie en ga zo maar door in relatie met deze toegenomen straling, want er kan niks aan de hand zijn. De gezondheidsraad heeft het immers gezegd.

Helaas ten onrechte. In 2007 en 2012 verrichtte het Bioinitiative, een groep onafhankelijke wetenschappers, een onderzoek naar de gevolgen van Electro Magnetische Velden (EMV). Op basis van ruim 3800 wetenschappelijke onderzoeken concludeerden zij dat al sprake is van een breed spectrum van schadelijke biologische effecten die ver onder de huidige blootstellingnorm optreden. Tegelijkertijd zijn het Duitse bouwbiologen die een norm hanteren van 0,1 microwatt per m2. Een richtlijn welke enkele miljoenen malen onder onze landelijke norm (vrijbrief voor de industrie) ligt .

Tevens zegt deze groep wetenschappers dat er al meer dan genoeg bewijs ligt om de schadelijke effecten van straling (afkomstig van Wi-Fi, Dect, GSM, UMTS, slimme meters en allerhande kinderspeelgoed) te erkennen. Deze effecten liggen tussen een algehele vermoeidheid, slechter slapen, concentratie en geheugen-problemen, verzwakt immuunsysteem met alle gevolgen van dien, tot aan DNA schade aan toe. Ook de Raad van Europa, bekend van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, stelt in 2011 vast dat elektromagnetische velden een gevaar voor de volksgezondheid
opleveren. Zij roept op tot het verlagen van de blootstellingslimieten, raadt aan alle draadloze apparatuur uit klaslokalen te verwijderen en wil dat speciale maatregelen getroffen worden om elektrogevoelige personen te beschermen. De geadviseerde blootstellingslimiet is 0,2 Volt per meter.

Toch gebeurt tot op heden nog niets. Verschillende ‘krachten’ zullen hier waarschijnlijk debet aan zijn, maar wat zeker is, is dat uw gezondheid hierbij het onderspit delft. Krachten als het financiële gewin door zowel Telecombedrijven als Politiek (11 Miljard verdient door verkoop van frequenties), sommige gevestigde, doch achterhaalde, wetenschappelijke opvattingen alsmede de populariteit (verslaving) van de stralingsbronnen of gebruikers ‘an sich’, maken deze discussie er niet gemakkelijker op.

Door de klachten, welke ik zelf ‘gelukkig op tijd’ kon wijten aan deze stralingsbronnen, ben ik genoodzaakt geweest om in deze materie te duiken. Het enige wat helpt om de klachten te laten stoppen, anders dan in een neergaande spiraal terrecht te komen, is de stralingsbronnen verwijderen. Daarom is meer kennis van EMV noodzakelijk. Naast kennis over straling en apparatuur ben ik ook in de totstandkoming van het huidige beleid (is er niet) gedoken. Wat hieruit allemaal naar boven kwam is vaak slordig en soms crimineel te noemen. De discussie zal door de enorme economische belangen nog wel even doorgaan (net als bij roken en asbest).

Ik hoop dat we deze keer wat eerder in actie komen dan bij roken en asbest. Zoals dr. Jeroen van der Sluijs (communicatie onzekere factoren) op 10 januari 2013 uitlegde, hoeft voor het toepassen van een voorzorgsprincipe niet 100% wetenschappelijke consensus te zijn. Dat we het mechanisme nog
niet begrijpen, wil niet zeggen dat we de effecten kunnen negeren. Bovendien is wat de het Kennisplatform en de Gezondheidsraad willen niet mogelijk. Je kunt statistisch gezien nooit met 95% zekerheid aantonen dat EMV wel/niet schadelijk is, want daar heb je meer dan 8 miljard muizen voor nodig. Aangezien er al bijzonder veel aanwijzingen zijn dat het schadelijk is, is het hoogste tijd om de bewijslast om te draaien.

Bescherming van mensen en hun gezondheid door het stellen van redelijke normen is een politieke keuze welke op dit moment, gezien de enorme toename aan gezondheidsproblemen (en –kosten) in Nederland, absoluut niet de aandacht krijgt welke het verdient. Soms helpt de politiek zelfs met het uitrollen van Wi-Fi in steden. In Israël adviseert de gezondheidsraad geen Dect telefoons in huis te halen vanwege de veel te sterke straling.

Daarnaast adviseert de gezondheidsraad om handsfree te bellen en raadt zij apparatuur op de slaapkamer ten zeerste af. En wat doet Nederland? “Laten we de burger niet nodeloos ongerust maken?! De claims kunnen nogal uit de klauwen gaan lopen, dus niet te veel over praten, vooral ontkennen en sussen. Het is inderdaad beter als iedereen langzaam ziek, zwak en misselijk wordt. De kosten en het leed dat dit veroorzaakt worden voorlopig toch niet aan EMV gerelateerd.

Wil je dit verhaal ondersteunen en op de hoogte blijven? Onderteken dan deze petitie en deel ‘m ook in je eigen netwerk. Maak meer mensen bewust, zodat we noodzakelijke veranderingen tot stand kunnen brengen. Alvast bedankt!

Bron: www.verminder-electrosmog.nlLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie