Wetenschap als strijdtoneel

woensdag, 23 april 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: Wetenschap als strijdtoneel - Publieke controversen rond wetenschap en beleid. Den Haag, Rathenau Instituut, maart 2014

Inhoudsopgave

Voorwoord 7

Deel I Inleiding 11

Deel II Casestudies 15

1. Elektromagnetische straling zendmasten 15
2. HPV-vaccinatie 17
3. Ondergrondse CO2-opslag 19
4. Proefboringen schaliegas 21
5. Klimaatrapporten IPCC 24
6. Voedselveiligheid: de EHEC-bacterie 26

Deel III Analyse 28

Deel IV Conclusies en aanbevelingen 36

Literatuur 41
Begeleidingscommissie 43
Over de auteurs 44

Een interessant rapport. De aanbevelingen daaruit:

Beleidsmakers moeten voorkomen dat maatschappelijke kwesties versmald
worden tot een wetenschappelijk vraagstuk. In publieke controversen spelen
altijd bredere zorgen, waarop een wetenschappelijk antwoord niet volstaat.

Beleidsmakers moeten de bredere zorgen en belangen een plek geven
binnen het beleidsproces. Maatschappelijke partijen moeten in een vroeg
stadium een podium krijgen. Dit moet gebeuren voordat de controverse
zich verhardt.

Beleidsmakers moeten maatschappelijke partijen tevens betrekken bij het
formuleren van de onderzoeksagenda. In publieke controversen over
evidence based policy spelen ook altijd maatschappelijke zorgen waarvoor
wetenschappelijke kennis wel relevant is. De onderzoeksagenda moet die
zorgen weer-spiegelen.

Deskundigen moeten open zijn over wetenschappelijke onzekerheden. Ze
moeten de druk van beleidsmakers en maatschappelijke partijen weerstaan
om uitspraken te doen waarvoor onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing
bestaat. Als beleidsmakers of maatschappelijke partijen wetenschappelijke
bevindingen zekerder voorstellen dan gerechtvaardigd is,
moeten deskundigen daar afstand van nemen.

Het zou nuttig zijn als de beleidsmakers op het EMV gebied deze aanbevelingen ter harte zouden nemen, maar het is niet te verwachten dat dit snel gebeurt.
Voor het volledige rapport:


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie