Kennisplatform EMV & Gezondheid: schandelijke video

maandag, 14 april 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: www.youtube.com/watch?v=wEQ69fNBCuc .
4 febr. 2013


Een youtube filmpje over het gebruik van mobieltjes met twee leden van het Kennisplatform EMV & Gezondheid als sprekers. We betitelen de inhoud als schandelijk omdat ze in het filmpje uitsluitend spreken over thermische effecten en kennelijk zes jaar na de instelling van dit Kennisplatform nog nooit gehoord hebben van het bestaan van niet-thermische biologische effecten veroorzaakt door EMV (c.q. RF straling). Dit zien we of als totale onwetendheid of bewuste misleiding van de bevolking. In beide gevallen heeft dit Kennisplatform in deze vorm geen verder bestaansrecht.

De betreffende leden van het Kennisplatform waren kennelijk ook vergeten dat ze driekwart jaar daarvoor een kennisbericht hadden uitgebracht waarin de mogelijkheid is erkend dat ernstige klachten veroorzaakt zouden kunnen worden door EMV met een sterkte ver onder de huidige normen. Dit impliceert het bestaan van niet-thermische biologische effecten. Voor de samenvatting van het kennisbericht zie:

pdf/Kennisbericht%20Elektrgevoeligheid%2018042012%20samenvatting.pdf .

StopUMTS

mede namens:

Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS)
Stichting EHS
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)
Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
Patiëntenvereniging EHS
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie