Het SCENIHR rapport

vrijdag, 02 mei 2014 - Categorie: Artikelen

Bron 1: www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=983%3Aprof-dariusz-leszczynski-analyseert-laatste-scenihr-rapport&catid=43%3Anieuws-algemeen .
18 maart 2014

Prof. Dariusz Leszczynski analyseert laatste SCENIHR rapport


Prof. Dariusz Leszczynski van de Universiteit van Helsinki analyseerde het laatste rapport van de SCENIHR en kwam tot de conclusie dat de wetenschappelijke stand van zaken er weerom op een bedroevend misleidende en foutieve manier in wordt voorgesteld. Lees de analyse hier: betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/03/07/very-problematic-scenihr-report/ .

De SCENIHR
ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/index_en.htm .
, 'Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks' , is het Europese expertencomité dat de Europese Commissie en het parlement informeert over de wetenschappelijke stand van zaken inzake elektromagnetische straling. Europa baseert haar beleid, onder andere de geadviseerde blootstellingsnormen, op de rapporten van de SCENIHR.

Recent publiceerde SCENIHR weer een rapport en moment loopt er een publieke consultatieprocedure
ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scenihr_consultation_19_en.htm .
(tot 16 april 2014) waarbij men commentaren kan formuleren op het rapport.

De SCENIHR staat er (net zoals vele andere nationale gezondheidsinstellingen) om bekend samengesteld te zijn uit experts die vooringenomen zijn, alle risico's ontkennen en er waren ook reeds belangrijke gevallen van belangenvermenging. Zo was er de affaire Ahlbom (tevens actief bij IARC en ICNIRP, waar hij mee de huidige blootstellingsnormen bepaalde), lid van SCENIHR (en voorzitter en rapporteur in de periode 2004 – 2007). Hij werd twee jaar geleden verwijderd uit de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) wegens jarenlang verzwegen belangenvermenging. Ahlbom is medeoprichter en lid van de Raad van Bestuur van 'Gunnar Ahlbom AB', een in Brussel gevestigd lobby- en consultancybedrijf voor telecomoperatoren, gerund door Ahlbom's broer. Ahlbom was eerder ook consultant voor de tabaksindustrie, terwijl hij tegelijkertijd in de SCENIHR als expert zat over de gezondheidseffecten van tabak.

Dit soort experten zijn om een of andere reden zeer geliefd bij gezondheidsinstanties, denk bijvoorbeeld aan Prof. Luc Martens of Prof. Luc Verschaeve in Vlaanderen.

Verder staan de SCENIHR rapporten erom bekend dat vele studies die wijzen op schadelijke effecten selectief worden weggelaten uit de rapporten en dat de wetenschappelijke stand van zaken op een misleidend geruststellende manier wordt voorgesteld.

Meer algemeen functioneert de SCENIHR (net als nationale gezondheidsinstanties) in een politieke context; ze is nauw verweven met de Europese Commissie, waarvan geweten is dat ze economische belangen doorgaans laat primeren op volksgezondheid. De bedenkelijke samenstelling van de SCENIHR en de totale ontkenning van de gezondheidsrisico's hoeft dan ook niet te verbazen. Overigens is ook i.v.m. andere kwesties (bvb. amalgaamvullingen) vastgesteld dat de SCENIHR de wetenschappelijke stand van zaken niet correct weergeeft (zie bvb. www.occup-med.com/content/pdf/1745-6673-6-2.pdf).

Zie ook:

Problems with SCENIHR reports on EMF
www.beperkdestraling.org/images/stories/Documenten/Problems_with_SCENIHR_reports_on_EMF.pdf .

Reacties/8249/het_scenihr_rapport_-_2 .

Voor meer recent commentaar zie:
Bron 2:
www.emfacts.com/2014/05/breaking-news-industry-bias-exposed-in-scenihrs-scientific-assessment/ .
1 mei 2014
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie