Dr. ing. Kroeze (UMC) reageert op commentaar

vrijdag, 09 december 2005 - Categorie: Artikelen

Enige tijd geleden stond in de Tubantia een artikel waarin Dr. ing. Kroeze geciteerd werd: Dr. ing. Kroeze vindt o.a. dat StopUMTS onwetenschappelijke onzin bevat en pseudowetenschap en kwakzalverij propageert.

Zie UMTS%20in%20de%20media/766

Naar aanleiding van het commentaar van StopUMTS op dit krantenartikel, heeft dr. ing. H. Kroeze een reactie gestuurd (zie bijgaande .pdf-file, pdf/kroeze.pdf ).

Kroeze trekt zijn beschuldiging in, dat op www.stopumts.nl pseudo-wetenschap (zoals aardstralen en cloudbusters) zou staan. Hij zegt nog wel dat er pseudo-wetenschap op www.stopumts.nl gestaan zou hebben, maar waarschijnlijk vergist hij zich (wellicht heeft hij het over opmerkingen op het voormalige forum, die niet voor rekening van stopumts waren).

Kroeze is wel van mening dat de wetenschappelijke onderzoeken op www.stopumts.nl onzin zijn. Hij komt echter niet met een epidemiologisch onderzoek naar welzijn en gezondheid van mensen in de omgeving van antennes (voor mobiele telefonie/netwerken), dat niet op gevolgen wijst. Dolk (1997) gaat alleen over traditionele zenders, Wiln (2006) is nog niet gepubliceerd en gaat over mobiele telefoons, beide onderzoeken gaan niet over welzijn en gezondheid in de omgeving van zendmasten (permanente blootstelling aan lage stralingsdichtheden van GSM en UMTS).

Het is bekend dat er ook veel onderzoeken zijn die geen effect vinden. Die kun je niet wegstrepen tegen de onderzoeken die wel effect vinden. De enige betekenis is, dat je moet zoeken naar de verschillen in opzet van die onderzoeken, daar ligt namelijk de sleutel tot wel of geen effect.

Het is correct dat de straling van VHF en UKW wel voor een groot deel door het lichaam wordt geabsorbeerd. Dat moet op de website gecorrigeerd worden (red: inmiddels gedaan). Het is echter zo dat slechts een heel klein deel van de bevolking zich nabij traditionele zenders bevindt, in een gebied waar de stralingsdichtheid zo hoog is als tegenwoordig permanent thuis en op het werk door GSM, UMTS, DECT, WLAN, enz.

Het is overigens zeer goed mogelijk dat ook VHF en UKW al voor een vermindering van het welzijn en de gezondheid van de bevolking heeft gezorgd. Maar niet als zodanig opgemerkt.

Het voorbeeld van Markelo is onterecht. Van de Weerdt heeft zelf opgemerkt dat de steekproef te klein is en bovendien om andere reden de gezondheid in dat dorp beter is dan elders in het land. Bovendien stonden er nog geen UMTS-masten in Markelo, het ging alleen om traditionele zenders.

Het TV-signaal heeft wel een eigen structuur, maar die is niet gepulst op de manier van GSM en UMTS. Bij een gepulst signaal hebben we het over een signaal met regelmatig onderbroken draaggolf. Bij (analoge) TV- en radiogolven is het signaal continu met een continue draaggolf. Bij GSM (zowel data als organisatiekanaal) als bij UMTS (organisatiekanaal) wordt het signaal regelmatig onderbroken en is het dus gepulst. Door het steeds aan/uit/aan/uit gaan van het signaal ontstaat er een soort kogelregen van een mitrailleur in tegenstelling tot een continue golf zoals bij radio en TV signalen. Amplitude- c.q. fasemodulatie (AM/FM) is in deze discussie niet interessant. Diverse onderzoeken geven aan dat gepulste straling meer invloed heeft op biologische systemen dan ongepulste straling. Voorbeeld: Onderzoeken/201 .

Kroeze reageert niet op alle wetenschappelijke studies die op www.stopumts.nl genoemd worden. Bijvoorbeeld niet op die van het Jlich Instituut voor T-Mobile (2005), niet op de Russische studies en niet op het rapport van het RIVM van oktober 2004 (o.a. de kritiek op de SAR-waarde). Daar staan toch echt effecten in en ook de Gezondheidsraad ontkent het bestaan van effecten niet.

Ja, als je met Google zoekt op 'GSM' en 'aardstralen', dan krijg je veel baarlijke nonsense. Heel verstandig om daartegen te waarschuwen.

De Schumann resonantie komt wel in de serieuze wetenschap voor, maar niet op het wetenschapsgebied van Kroeze. Bijvoorbeeld in de amtosferische en solar-terrestrische fysica:
www.ingentaconnect.com/content/els/13646826/1997/00000059/00000007/art00059

Kroeze noemt een aantal voorbeelden van onzin in artikelen, die op www.stopumts.nl zijn geplaatst. Uiteraard komt het voor dat in kranten onzin wordt uitgekraamd. Stopumts kan moeilijk alle kranten en websites gaan doorzoeken op onzin.

Kroeze gaat in zijn reactie wel op niet-thermische effecten in, maar dan bij een dichtheid van 100.000.000 mikroWatt/m2. De van nature aanwezige endogene ruis in het lichaam wordt dan niet overschreden. Gelukkig maar. Stopumts heeft het echter over effecten met niet-thermische gevolgen bij dichtheden van 100 of 1000 mikroWatt/m2 en bij SAR-waarden van 0,01 W/kg. Volgens Kroeze zouden mensen dood neer moeten vallen van zonlicht. Dat zou een aardige proef opleveren en waarschijnlijk is dat ook zo. Mensen zoeken niet voor niets bescherming op tegen zonlicht.
De mens is niet in permanent zonlicht gevolueerd en daar ook niet voor geschapen.

Kroeze waarschuwt terecht voor mensen die een slaatje uit angst willen slaan. Dat gebeurt maar al te veel.

Voor wat betreft betrokkenheid is de schijn tegen Kroeze. Hij is een collega van en gepromoveerd bij Lagendijk, die in de permanente beraadsgroep Straling van de Gezondheidsraad zit. Ook het uitgenodigd worden door MoNet en reisvergoeding ontvangen wijst niet op onafhankelijkheid.

Stopumts is in eerste instantie gebaseerd op blinde gecontroleerde ervaring. Daarnaast op de aanwijzingen uit de serieuze wetenschap, die effecten heeft gevonden met niet-thermische gevolgen bij permanente blootstelling aan lage stralingsdichtheden (en ook bij tijdelijke, maar herhaalde blootstelling aan mobiele telefoons). Dat is consistent met de getuigenissen van veel mensen met welzijns- en gezondheidsklachten. Daar gaat het om en daar gaat Kroeze niet op in.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie