Straling leidt tot spasmofilie

donderdag, 05 december 2013 - Categorie: Artikelen

Bron: ICEW engineering – Afdeling elektrobiologie – 9240 Zele België

Straling leidt tot Spasmofilie !


Inleiding

Spasmofilie is een ziekte waar één op vijf mensen, meestal zonder het zelf te weten, aan lijdt. Het is een metabole aandoening, die gepaard gaat met een vermoeidheid, slaapstoornissen, spierpijnen, rugpijn vooral ter hoogte van de nek en de lage rug, gewrichtspijnen, darmkrampen, tintelende en slapende ledematen en hormonale stoornissen. Spasmofilie beïnvloedt het organisme niet enkel fysisch, maar heeft ook psychisch ernstige gevolgen. Mensen zijn vaak depressief, hebben hartkloppingen, hyperventileren en hebben last van angstgevoelens. Spasmofilie wordt gekenmerkt door een SPIERZENUWOVERPRIKKELBAARHEID. Het is hoegenaamd geen ingebeelde ziekte. Uit onderzoek in Frankrijk blijkt dat ongeveer 8 miljoen Fransen aan deze ziekte lijden. De patiënten worden vaak geconfronteerd met een hele waaier klachten. Ze worden vaak niet geloofd en staan alleen met hun probleem. Dit veroorzaakt vaak een malaise ook op sociaal vlak.

Onderzoek

ICEW engineering onderzocht samen met de Universiteit van Saarbrücken het mogelijke verband tussen de ziekte en elektromagnetische velden. De meeste mensen weten niet wat de gevaren zijn van straling in het algemeen. Men denkt dat enkel sterke stralingen ons lichaam negatief kunnen beïnvloeden. Dit is onjuist. Stralingen zijn het meest ziekmakend als ze gecombineerd aanwezig zijn en dit zeker tijdens de slaap. Industrieel bestaan er honderden toepassingen om de invloed van stralingen op apparatuur op te heffen, denk maar aan het afschermen van operatiezalen, scanners, vliegtuigen, schepen, computers, zelfs elektronische circuits van iedere auto. Het verbod van het gebruik van GSM en draagbare computers in klinieken en vliegtuigen is een duidelijk voorbeeld. Het is derhalve niet ondenkbaar dat ook mensen beïnvloed worden door deze stralingen. Er zijn tientallen mogelijkheden waardoor stralingen kunnen optreden in een woning. Straling afkomstig van duizenden zendmasten, laagspanningskabels aan de straat, elektriciteitscabines, zwerfstromen van het eigen elektriciteitscircuit en stralingsbronnen in de woning, om er maar enkele van te noemen. Daarbij hebben de bouwmethoden een belangrijke inbreng, nl. In vele woningen treden er statische magnetische velden op door magnetisatie van de bewapening in vloeren. Overbewapening, omwille van de stabiliteit van de woning kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarenboven leven wij in een land dat zéér dicht bevolkt en bebouwd is, hetgeen de concentratie van stralingen enorm doet toenemen. Indien er zich bepaalde combinaties van stralingen voordoen in de slaapkamer, dan is de kans groot dat spasmofilie ontstaat. Dit wil zeggen dat de ziekte zich in iedere woning kan ontwikkelen, aangezien de sterkte van de straling ondergeschikt is.

Hoe ontstaat spasmofilie ?

Technisch bekeken ontstaat spasmofilie enkel tijdens de slaap en dit in 2 situaties, namelijk bij de aanwezigheid van 50Hz (afkomstig van elektronische velden, ....) of hoogfrequenten (zendmasten ...) IN COMBINATIE met een statisch magnetisch veld (afkomstig van bewapening, ...) .

Deze combinaties veroorzaken resonanties waardoor energieoverdracht ontstaat naar de spier- en zenuwcellen in het lichaam. Hierdoor wordt de polariteit van de celwand veranderd, waardoor bepaalde ionen die zich in de cel bevinden naar buiten treden. Hierdoor ontstaan INTRACELLULAIRE tekorten. Onder invloed van deze tekorten gaan spier- en zenuwcellen abnormaal snel gaan reageren op prikkels vanuit de hersenen en zo ontstaan er spontaan SPASMEN van de spieren.

Alle spieren van het lichaam kunnen in dit proces betrokken geraken. Het zijn deze spasmen die de spierpijnen van spasmofiliepatiënten verklaren. Hetzelfde gebeurt ook met de zenuwcellen, waardoor mensen veel sneller reageren op licht, - geluid, - warmte, - en koudeprikkels. Hierdoor ontstaat een opgewonden gevoel in combinatie met angst .

In verschillende slaapklinieken heeft men vastgesteld dat spasmofiliepatiënten onvoldoende de diepe slaapfases bereiken waardoor dan op zijn beurt dysfuncties optreden van bepaalde hersenhormonen. Dit heeft als gevolg dat mensen depressief worden en extreem vermoeid geraken. De RECUPERENDE functie van de slaap wordt duidelijk verstoord. Aangezien deze tekorten inwerken op het spier – en zenuwstelsel vertonen spasmofiliepatiënten meestal een waaier van klachten en worden ze in vele gevallen enkel symptomatisch behandeld.

Opsporen en behandelen

Aangezien stralingen meestal de oorzaak zijn van deze ziekte moeten deze eerst opgespoord worden. Het professioneel doormeten van een woning met meetapparatuur is een vereiste. Het ganse gamma van stralingen moeten geanalyseerd worden om een meetverslag te kunnen opstellen. Dit verslag geeft een technisch overzicht van de verschillende stralingen en hun RICHTINGEN. Dit is belangrijk voor het bepalen van een oplossing. Afschermingstechnieken kunnen aangewend worden om de slaapruimte stralingsvrij te maken. In vaktermen noemt men dit EMC-shielding (MU-metaal, carbonfolies, micafolies, geleidende verven, reflecterende of absorberende verven, ..)

Behandeling

Wij spraken daarnet over intracellulaire tekorten, het betreft meestal calcium, magnesium, kalium, ... Deze tekorten in de cel kan men niet vaststellen via een gewone bloedanalyse, men dient een EMG-test te verrichten, specifiek naar Cryptotetanie. Via deze test kan men bepalen welke tekorten de patiënt heeft, alsook het percentage. In functie daarvan kan men een behandeling starten. Deze kan verschillen van persoon tot persoon. Vrouwen gaan sneller klachten ontwikkelen dan mannen. Dit heeft te maken met het hormonaal patroon. De verhouding is ongeveer 40% mannen en 60% vrouwen. Bij kinderen vinden we dezelfde verhouding.

Besluit

Uit onze studie blijkt dat heel veel mensen lijden aan spasmofilie en dat het verband met straling aangenomen kan worden. Het is een aandoening die het organisme in zijn totaliteit aanvalt. Wij hebben vastgesteld dat, na afscherming van de woning en behandeling van de tekorten, bij 88% van deze patiënten de spasmofilie genezen was na 6 maanden. Dit werd duidelijk aangetoond via herhaalde EMG-testen.

Voor commentaar op dit artikel zie:
Artikelen/7910/redir .
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie