De ziekte van Lyme en EMV

vrijdag, 16 mei 2014 - Categorie: Artikelen

Drie bronnen:
Bron 1: www.earth-matters.nl/5/6605/gezondheid/onder-onze-huid-het-verzwegen-verhaal-over-de-ziekte-van-lyme.html .
2 dec. 2013


Onder onze huid: het verzwegen verhaal over de ziekte van Lyme

Een zeer uitgebreid verhaal over de ziekte van Lyme (zie bovenstaande link), waarin onder meer een verband gelegd wordt tussen deze ziekte en EMV. Een paragraaf uit dit artikel:

''Dr. Klinghardt gelooft dat één van de factoren die geleid heeft tot de toegenomen Borrelia virulentie, de dramatische toename is van elektromagnetische velden (EMV) en microgolfstraling van mobiele telefoons en zendmasten, draadloos internet, hoogspanningskabels, huishoudelijke elektrische apparatuur en snoeren, etc.. Afname van blootstelling aan deze velden is een belangrijk onderdeel van zijn Lyme behandelingsprotocol, waarop ik binnenkort zal terugkomen.''

Uit verschillende ervaringsverhalen weten we ook dat de combinatie van ziekte van Lyme en elektrogevoeligheid uiterst onplezierig kan zijn. De klachten veroorzaakt door de ziekte van Lyme kunnen in ernstige mate versterkt worden door EMV.

Naar aanleiding van bovenstaande kwam de volgende mail binnen:


Bravo L.... ! Heel goed dat je dit artikel geplaatst hebt;

Wat Dr. Klinghardt hier aankaart wist ik, en ervaar ik al ca. 20 jaar. Mijn nooit als zodanig geziene en (h)erkende Neuro-Borreliose met een veelvoudige besmetting via tekennymfen en hooimijten op een camping in Normandië in 1990 is sedert de opkomst van de GSM en de DECT-telefoon vanaf ca.1994 extra zwaar te tacklen. Pas in 1998 kwam er een goed erkend natuurarts op mijn pad, die mijn vermoedens in de richting van een vreemde, turbulente auto-immuunziekte goed herkende en middels o.a. een energetische test herkende. Acht jaar te laat en acht jaar enorm verdriet en leed 'voor niets'! Zoals je misschien wel weet laat de diagnose en behandeling van tekenziekten hier in Nederland, zwaar te wensen over en is er veel leed en ontreddering van patiënten, die ook soms naar het buitenland gaan voor een betere diagnose en behandeling.

Het is een lange, lange lijdensweg, waarvan nu de verbetering cq. stabilisatie van de aandoening met behulp van complementaire geneeswijzen ernstig wordt gesaboteerd door de huidige 'bulk' van EMV's (LTE, Hotspots, Wi-Fi en smartmeters van de buren). Nu wordt het toch wel eens tijd dat de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten, waar ik al 15 jaar lid van ben, wakker wordt geschud. Ik heb al eens pogingen gedaan, maar heb er nu geen of nauwelijks puf meer voor.

Een Speciale EMV-vrije Lymekliniek, zoals die er in de V.S. en misschien ook wel in DE zijn, à la Dr. Klinghardt en Dr. Mercola, zit er hier in NL waarschijnlijk niet in; dit land is ziende blind en horende doof als het gaat om holistische benaderingen wat betreft ingewikkelde aandoeningen, zoals CVS, Lyme met ev. co-infecties, M.E., CLPD en Chemical Hypersensitivity.

Alle storende factoren die zich bij dit soort ziekten voordoen lopen door elkaar heen en in elkaar over. Ik heb heel wat mijn vlijmscherpe tong moeten gebruiken naar bv. slapende huisartsen, die niet bereid zijn zich te verdiepen in een bredere kijk op bv. de correlatie tussen Lyme(Borreliose) en the overwhelming overflow of EMF's of today. Zoals je weet: ''Wie heilige huisjes omgooit, moet oppassen dat 'ie niet onder de brokstukken terecht komt''.

''Wij kunnen nergens permanent heen om beter te worden''! Als 'je' vermogend bent en het geluk hebt om ondersteund te worden door vermogende partners, vrienden en/of kennissen kun 'je' misschien nog het land uitvluchten naar een 'White Zone', bv. in Frankrijk of Oostenrijk.

The shortminded view van velen hier, was wel weer helemaal duidelijk bij de gisteren uitgezonden TROS-Radar. De 'levend bloedanalyse' methode werd er helemaal onderuit gehaald. Ik heb uit ooit de nodige vingerwijzingen van gekregen ooit. Vereiste is wel dat 'je' een hele goede ervaringsdeskundige hiervoor moet hebben. Wist je dat de rode bloedplaatjes aan elkaar gaan kleven bij ernstige EMV's omdat deze te veel electrisch geladen worden? Gevolg: minder functie van deze bloedplaatjes: chronische vermoeidheid! Dit kan men heel goed zien bij een levend bloed test; men noemt dit het roleau-effect en ik kende dit fenomeen al jaren! Wat men over Lyme vertelde klopt ook niet helemaal. Als je tijd hebt moet je maar eens kijken, vooral het forum over dit onderwerp is goed en tikt 'Radar' flink op de vingers.


Zo, L.... , dit ''Ter Leering ende Vermaeck''.

Groeten,
R .......

Zie ook:
Vijf vragen over de ziekte van Lyme
Bron 2: www.telegraaf.nl/gezondheid/22628533/__Vijf_vragen_over_de_ziekte_van_Lyme__.html .
15 mei 2014


DEN HAAG/BILTHOVEN -
Een ruime Kamermeerderheid heeft donderdag het burgerinitiatief omarmd waarin wordt gepleit voor een betere en snellere opsporing en behandeling van de ziekte van Lyme. Er moet een onderzoeks- en behandelcentrum komen waar alle kennis over de ziekte wordt gebundeld. Vijf vragen over de ziekte van Lyme.

Teken die de Borrelia-bacterie bij zich dragen kunnen de ziekte overbrengen. Teken komen overal voor, in bossen, parken en heidegebieden, maar ook gewoon in de tuin.
Ongeveer 20 procent van de teken draagt de Borrelia-bacterie bij zich, die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Niet elke beet leidt tot de ziekte van Lyme. De kans op verschijnselen van de ziekte na een tekenbeet is 3 procent. Hoe langer de teek in de huid vastzit, hoe groter de kans op besmetting.

Hoe weet ik of ik besmet ben?

Het meest voorkomende symptoom van Lyme-besmetting is het ontstaan van een rode ringvormige uitslag rond de plek van de beet. Soms kunnen mensen overigens ook besmet raken met de bacterie zonder dat ze een rode ring hebben gezien.

De uitslag verdwijnt uiteindelijk, maar de bacterie kan in het lichaam blijven. Ook kunnen griepachtige verschijnselen optreden. Wordt de besmetting niet (tijdig) onderkend en behandeld, dan kunnen allerlei gezondheidsklachten ontstaan, zoals verlamming van gezichtsspieren, dubbelzien, krachtsverlies in benen, pijnlijke of gezwollen gewrichten en hartklachten.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica. Hoe eerder de ziekte wordt opgemerkt, hoe beter de behandeling zal aanslaan. Na afronden van de behandeling houden sommige mensen toch nog klachten.

Hoe kan ik een tekenbeet voorkomen?

Blijf in de natuur op de paden en voorkom aanraking met gras, struiken en bomen. De kans op een tekenbeet neemt zo drastisch af. Ook goed sluitende kleding werkt preventief. Verder is het verstandig om na een uitstapje in het bos lijf en kleding op teken te controleren. Een teek die al in de huid vastzit, moet zo snel mogelijk worden verwijderd, bij voorkeur met een pincet of tekentang.

Wat voor onderzoek wordt er gedaan?

Het RIVM doet onderzoek via de website tekenradar.nl. Het instituut wil weten hoe vaak mensen na een tekenbeet de ringvormige rode uitslag krijgen of andere verschijnselen van de ziekte van Lyme. Het UMC St Radboud in Nijmegen doet een studie naar de behandeling van 'persisterende' Lyme, dat is wanneer de ziekte niet overgaat na behandeling met antibiotica. Onderzoekers van onder meer de Wageningen Universiteit bekijken hoe de teken zelf besmet raken met de Borrelia-bacterie.

Bron 3:
www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=159088 .
16 mei 2014

Tweede Kamer wil landelijk expertisecentrum voor ziekte van Lyme


Er komt een landelijk kenniscentrum voor onderzoek naar de ziekte van Lyme en de behandeling van patiënten. Minister Schippers beloofde op 14 mei gehoor te geven aan de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer om een dergelijk expertisecentrum op te zetten. Zij geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het academisch Radboud Ziekenhuis Nijmegen en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam de opdracht om hier een plan voor op te stellen. Ook is de minister bereid geld te reserveren voor de opzet van een kenniscentrum. Zij wil zich echter nog niet vastleggen op een bedrag. Verder wil Schippers stimuleren dat er meer aan voorlichting wordt gedaan naar het voorkomen van de ziekte van Lyme.

De oprichting van een landelijk kenniscentrum is een wens van de vereniging van patiënten met de ziekte van Lyme. Op 14 mei boog de Tweede Kamer zich over een burgerinitiatief voor een betere aanpak van de ziekte dat de patiëntenvereniging in 2010 aanhangig maakte. Een landelijk centrum moet de bestaande expertise over het bestrijden van de ziekte, die het gevolg is van een besmette tekenbeet, bundelen en daarnaast zorgen voor meer eenduidigheid in de behandeling.

bron: Eindhovens Dagblad, 15/05/14Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie