EMF #2: Interview met Zweedse stralingsexpert Professor Olle Johansson

maandag, 15 juli 2013 - Categorie: Artikelen

Bron: www.lexnaturalis.nl/?p=677 .
15 juli 2013

Een tweede verhaal over EMV in LexNaturalis. Een interessant makkelijk leesbaar interview met een internationaal erkende specialidt op dit gebied.


Ik was zeer vereerd om professor Olle Johansson van het Karolinska Instituut in Zweden te mogen interviewen over zijn visie op mobiele telefoonstraling. Hij en zijn onderzoeksgroep houden zicht bezig met de gezondheidseffecten van moderne, kunstmatige electromagnetische velden zoals de stralingsvelden van mobiele telefoons en draadloos internet. Ook wordt er gekeken naar elektromagnetische overgevoeligheid van mensen. Professor Johansson introduceerde de term “scherm dermatitis” om de huidschade te omschrijven die zich ontwikkelden in de jaren 70 toen kantoormedewerkers, voornamelijk vrouwen, veel met computers begonnen te werken en dus veel tijd doorbrachten achter het scherm. Scherm dermatitis is een reactie die optreedt bij mensen met elektrohypergevoeligheid die lijkt op schade in huidcellen zoals die kan ontstaan door zonlicht, Röntgen straling, radioactiviteit of chemische dampen.

Naast onderzoek naar EMF (Electro Magnetic Fields / elektromagnetische velden) deed professor Johansson ook veel onderzoek naar huidziekten, kanker, geboortes, incontinentie bij vrouwen, mondslijmvliesziekten, hersenen- en ruggenmerg morfologie, synaptologie en chemische signaaloverdracht, perifeer zenuwstelsel-gerelateerde onderwerpen, hartfunctie, skeletspierfunctie en ziekten, en bindweefselrijpingfenomenen.

Professor Johansson is een van de wetenschappers die het Deense wifi experiment met de tuinkers zeer waardeerde en hij zegt dat het zeer de moeite waard is om dit experiment te herhalen in een wetenschappelijke setting. LexNaturalis wil weten wat hij denkt van het experiment en over EMF in het algemeen. Is het gevaarlijk of niet? Moeten we onszelf beschermen of overdrijven we? Hoewel het moeilijk is om een betrouwbaar antwoord gebaseerd op objectiviteit (geen persoonlijke / professionele motivaties) denk ik dat het wetenschappelijke advies van prof. Johansson heel dicht in de buurt komt van een dergelijk betrouwbaar antwoord.

Lees hier het interview met professor dr. Olle Johansson:

Fijn u te spreken professor Johansson, bedankt voor uw kostbare tijd die u normaal besteedt aan onderzoek naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Het wifi- experiment van de Deense meisjes met de waterkers liet erg interessante resultaten zien. Wat vond u van dit experiment?

De meisjes hebben het heel goed gedaan, maar het experiment is niet uitgevoerd in een wetenschappelijke setting en het telt daarom niet als aanvullend wetenschappelijk bewijs. Hoe dan ook is het zeer interessant als een educatief model en als bron van inspiratie voor onderzoek. Dat is ook de reden waarom ik dit experiment graag zou herhalen in een 100% gecontroleerde dubbelblinde gerandomiseerde experimentele opstelling. Maar, tot nu toe, hebben we hiervoor geen financiering kunnen krijgen.

Kunt u ons om te beginnen wat meer vertellen over uw huidige onderzoek op het gebied van elektromagnetische velden?

We willen graag veel onderzoek doen naar elektromagnetische velden in relatie tot de volksgezondheid, maar nogmaals, helaas is er in Zweden niet veel financiering beschikbaar voor onderzoek naar EMF. Het is niet erg populair om te investeren in dit soort onderzoek.

Waarom is het niet populair?

Dat is moeilijk te zeggen, hoewel ik wel mijn vermoedens heb. De telecom-industrie is een van de grootste in de wereld, wat betekent dat er veel politieke en industriële belangen meespelen die als zeer belangrijk worden beschouwd.

Naamloos
Waarom denkt u dat het belangrijk is om onderzoek te doen naar EMF?

Als we het hebben over de straling van mobiele telefoons en wifi (microgolven) hebben we het over zeer hoge stralingsniveaus in vergelijking met de achtergrondstraling waar we aan blootgesteld werden tijdens de miljoenen jaren van onze evolutionaire ontwikkeling. Ik stel vaak de vraag: “hoeveel keer hoger denk je dat de achtergrondstralingniveaus vandaag de dag zijn in vergelijking met 30, 40, 50 jaar geleden?” Ooit ontmoette ik een zeer moedige man, die antwoordde: ” 100 keer hoger.” Maar, de realiteit is dat het een miljoen miljard keer hoger is dan tijdens onze evolutie! En dan heb je het alleen nog maar over de achtergrondstraling. Bij het gebruik van gadgets, zoals telefoons of tablets, moet je nog een paar nullen aan dat getal toevoegen. Omdat zulke hoge achtergrondstraling nooit tijdens onze ontwikkeling aanwezig was, is het zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijk grote verandering in de omgeving geen biologische effecten heeft. Daarnaast zijn er ook biologische effecten te zien in de duizenden studies die in de literatuur beschikbaar zijn. Daarom is het zeer belangrijk om de veiligheid van dit soort straling te onderzoeken.

Denkt u dat EMF negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van de mens?

Als je kijkt naar de mobiele telefoon studie met tomaten uit 2008 zien we een aantal ernstige moleculaire effecten veroorzaakt door elektromagnetische velden. De tomaten werden blootgesteld aan 900 megahertz microgolven waarna ze op moleculair niveau eruit zagen alsof ze waren platgeslagen met een hamer. Naamloos4Deze studie liet, net als duizenden andere publicaties, zien dat een elektromagnetisch veld cellen kan veranderen alsook de moleculaire pathways in de cellen! Duizenden peer-reviewed studies tonen aan dat als je een stukje weefsel, een muis of een cel bent, je zeker geen mobiele telefoon of andersoortige gadgets zou moeten kopen of gebruiken. Dit maakt me als wetenschapper zeer argwanend ten opzichte van de gezondheidsrisico’s voor de mens. Deze argwaan en vermoedens worden iedere dag sterker wanneer er weer een nieuwe studie opduikt die de correlaties tussen EMF en gezondheidsproblemen bij mensen laat zien zoals: verminderd korte termijn geheugen, onvruchtbaarheid, kanker, immuunsysteemveranderingen, hersenproblemen enz.

Het engste in dit geheel is dat kinderen de hele dag door met deze draadloze gadgets aan de gang zijn. Ze gebruiken ze op school, ze gebruiken ze voor hun huiswerk, voor het spelen van computerspelletjes, ze kijken er tv op en ze zijn dus voortdurend blootgesteld aan deze zeer extreem hoge niveaus van straling.

Naamloos2U maakt zich dus serieuze zorgen over straling van mobiele telefoons in relatie tot onze toekomstige gezondheid?

Ja, ik ben erg ongerust. Ik hoop echt dat we als wetenschappers kunnen bewijzen dat de straling van mobiele telefoons veilig is en dat we het kunnen gebruiken zonder afbreuk te doen aan onze gezondheid, maar uit studies blijkt helaas wat anders. En er wordt elke dag wel een nieuwe studie toegevoegd aan de lijst met studies die deze verdenking voedt. Toch hoop ik dat we het bij het verkeerde eind hebben, hoewel de kans wel zeer klein is dat dat zo is. De vraag is nu: Wat zijn precies de effecten op onze gezondheid in de toekomst? Kanker is een effect op lange termijn en moet daarom ook op de lange termijn onderzocht worden. Belangrijke observaties tot nu toe zijn 1) dat microgolven leiden tot DNA-schade en 2) dat de kwaliteit van mannelijke zaadcellen (evenals onvruchtbaarheidstatistieken) slechter zijn dan ooit tevoren in de geschiedenis (mobiele telefoons worden veelal gedragen in de broekzak, dichtbij de voortplantingsorganen).

Dus, ja ik maak me zorgen en ik vraag mij af waarom er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor het testen van dit soort dingen vóór de invoering ervan in de samenleving? Deze gadgets, draadloos internet en ga zo maar door zijn geen levensbehoeften. Het zijn producten van heel andere orde dan bijvoorbeeld voedsel en onderdak en zijn geen noodzakelijkheden in het leven. Je kunt leven zonder een mobiele telefoon en draadloos internet en daarom zou men moeten wachten met de invoering ervan totdat we zeker weten dat het veilig is. Dat moet veranderen! Net als medicijnen zouden producten als mobiele telefoons vooraf op veiligheid getest moeten worden, alvorens ze op de markt te koop worden aangeboden en niet zoals nu pas achteraf!

Naast het vooraf testen, dient de verantwoordelijkheid van de veiligheid te worden verschoven naar de producent van dergelijke apparatuur. In 2004 was ik in Londen bij een grote conferentie over elektromagnetische velden en het meest opmerkelijke was dat de vraag was niet óf mobiele telefoons en dergelijke veilig zijn, maar wie verantwoordelijk zou worden gesteld als zou blijken dat ze niet veilig zijn. De exploitatiebedrijven zorgen er wel voor dat ze nooit verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor alle mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en dat ze zouden moeten betalen voor de schade. De tabaksindustrie is de laatste industrie die deze fout maakte en die moest betalen voor de schade (longkanker) van de producten.
De industrie gaat geen cent betalen als achteraf blijkt dat het toch schadelijk is en daarmee dus ook duur (ziektenkosten). Nee uiteindelijk moet de samenleving ervoor betalen zowel met hun gezondheid, als ook financieel. Dat betekent dat de belastingbetaler zoals u en ik betalen voor de kosten die straling van mobiele telefoons mee zal brengen. Iedereen betaalt, met uitzondering van de industrie: De industrie pakt de winsten, De maatschappij betaalt de kosten.

Dus u denkt dat de exploitanten al weten dat hun product schadelijk is, maar dat zich alleen bekommeren om de winst en dat ze niet aangeklaagd kunnen worden?

De exploitanten weten al dat het gevaarlijk is. Zij lezen ook de wetenschappelijke artikelen en ze weten wat de risico’s zijn. Ik heb het gevoel dat de industrie zich dit al heel lang realiseert en dat ze zelf ook wetenschappelijk bewijs hebben dat ze goed verborgen houden. In 1990 lieten een paar Amerikaanse wetenschappers zien dat mobiele telefoonsignalen schade toebrengen aan DNA-moleculen. De industrie wilde dit bewijs weerleggen door het onderzoek over te laten doen. Ze spendeerden een enorme hoeveelheid geld aan het inhuren van Europese wetenschappers om het experiment opnieuw doen. Maar, uit het Europees onderzoek bleek dat de Amerikanen gelijk hadden. De industrie heeft toen nog tevergeefs geprobeerd om de publicatie van het onderzoek te blokkeren.

Bent u ooit door de industrie gevraagd om voor hen te werken?

Naamloos3Nee, ik ben nooit gevraagd om onderzoek te doen naar mobiele telefoonsignalen voor hen. Maar ik heb veel gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de mobiele telefoon industrie over de straling en de hands-free uitrustingen. Zij geloven dat de hands-free modus veel beter is en minder schadelijk moet zijn. Maar ze lijken niet te beseffen dat het net zo schadelijk is, alleen verplaats je het probleem van het hoofd naar een andere plek op het lichaam. Wanneer je hands-free belt is de telefoon inderdaad niet meer tegen je hoofd aan, maar meestal wel dichter bij je buik. Daardoor vermindert de straling op het hoofd met een factor 100 maar vermeerdert de straling met een factor 100 in je buikholte, waar je eierstokken, testikels, darmen en organen zitten. Ik vroeg de vertegenwoordigers: “Hoe ver van je lichaam moet de telefoon zijn om veilig te zijn?” Het antwoord op die vraag is 5 tot 10 km. Er is geen hands-free set op de markt die de stralingsbron zo ver van je lichaam vandaan houdt. Deze zaken moeten telefoongebruikers zich goed realiseren.

Dan is er de vergelijking met de magnetron, die dezelfde soort niet-ioniserende straling als een mobiele telefoon gebruikt: Sommigen beargumenteren dat de straling van de magnetron veel sterker is en dat de straling van een mobiele telefoon onze weefsels niet opwarmt zoals zou gebeuren wanneer je je hoofd in de magnetron houdt. Maar het is belangrijk te beseffen dat deze twee systemen verschillen van elkaar als dag en nacht. De magnetron is een GESLOTEN systeem, waar de straling niet uit kan ontsnappen, terwijl de mobiele telefoon een OPEN systeem is, dat voortdurend naast je lichaam straling uitzendt sterk genoeg om vele kilometers te overbruggen.

Maar over open stralingssystemen gesproken: Hoe zit het dan met de zon? Dat is ook een straling en een OPEN systeem. Is dat dan niet net zo gevaarlijk of veilig als de straling van mobiele telefoons? Waarom is straling van mobiele telefoons anders dan zo’n sterke straling als de straling van onze zon?

Alle levende wezens die vandaag de dag op onze planeet leven hebben zich weten aan te passen aan deze straling of gingen dood als zij niet in staat waren om er mee om te gaan. Mensen ontwikkelden een manier om zichzelf te beschermen tegen deze vorm van straling door pigmentatie in de huid. Dit is niet het geval voor microgolven of radiofrequente golven. Deze soorten straling is er pas sinds ongeveer 1955 en we zijn er niet op een biologische (moleculaire) manier aan aangepast. Onze huidcellen zijn niet ontwikkeld om ons te beschermen tegen microgolven middels een bruin tintje en studies suggereren dan ook dat FM radiogolven melanomen (huidkanker) kunnen veroorzaken.

Toch zijn er twee kanten van elke medaille. Hopelijk blijken microgolven uiteindelijk volledig veilig te zijn en kunnen we dit interview verscheuren, maar ik betwijfel het ten zeerste. Ik zou zeer verbaasd zijn als het zo zou zijn en tot dusver toonden duizenden studies de schadelijke kant van de medaille.

Gebruikt u zelf een mobiele telefoon?

Nee, die heb ik niet. Hoewel dat niet zo is vanwege de redenen die ik eerder noemde. In de jaren ‘80 werden mobiele telefoons alleen gebruikt door rijke en belangrijke mensen in Zweden. Ik was niet erg belangrijk, noch rijk, dus er was geen noodzaak voor mij om een ​​mobiele telefoon te hebben. Ik koop geen dingen die ik niet nodig heb. Afgezien daarvan, wil ik in staat zijn om te lezen, te schrijven en te ontspannen zonder te worden gestoord door dergelijke gadgets.

Als u zelf kinderen had zou u ze dan aanraden om geen mobiele telefoon, draadloos internet etc. te gebruiken?

Ja, als ik kinderen had zou ik hen zeker aanraden ze niet te gebruiken. Ik zou hen ook vertellen om geen enkele expert te vertrouwen, maar aanraden om zelf naar alle verschillende bronnen van informatie op zoek te gaan, ze te downloaden en te lezen en dan voor zichzelf hun eigen beslissingen te nemen. Ik zou dat trouwens aan iedereen aanraden. Om jezelf te informeren en dan je eigen beslissingen te nemen voor jezelf, je partner en kinderen.

Bijvoorbeeld, als we kijken naar het advies van de Radiation Protection Board, zegt deze dat straling van mobiele telefoons 100% veilig is, maar op hetzelfde moment bevelen ze maatregelen Naamloos5aan om de blootstelling aan straling te verlagen. Een slim persoon zou hierbij vraag-tekens plaatsen. Waarom raden ze het verlagen van blootstelling aan voor iets waarvan ze claimen dat het 100% veilig is?

Een andere reden waarom je geen mobiele telefoon nodig hebt, is dat een groot aantal zeer succesvolle personen in de geschiedenis ook geen mobiele telefoon hadden. Neem bijvoorbeeld William Shakespeare of Einstein. Die had niet eens een zakrekenmachine! Het niet hebben van een mobiele telefoon is niet het einde van je leven. Misschien is het wel het begin van een ander leven. Lees een boek, maak een schilderij of maak een wandeling in plaats van je tijd te besteden aan computerspelletjes en sociale media.

Lees ook:
www.lexnaturalis.nl/?p=555 .
www.lexnaturalis.nl/?p=407 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie