Bijnieruitputting (relatie met EMV?)

woensdag, 05 juni 2013 - Categorie: Artikelen

Bron: www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872251 .
en
www.bol.com/nl/p/bijnieruitputting/1001004011234779/ .

Een boek wat niet over EMV gaat, maat met klachten die sterk overeenkomen met die bij veel elektrogevoeligen. De remedies kunnen dus voor elektrogevoeligen interessant zijn.


Samenvatting & achtergrondinformatie

Ben je moe of uitgeput en kun je gewoon je normale energie niet terugkrijgen, ongeacht wat je doet of hoeveel artsen je al bezocht hebt? Je staat nu op het punt een belangrijk en broodnodig boek te gaan lezen.

In het boek is een vragenlijst opgenomen welke digitaal is in te vullen

Ondanks een regelrechte toestroom van ‘gezondheidsboeken’ de laatste tien jaar is er niet één geweest dat het, niet zeldzaam voorkomende, maar meestal over het hoofd geziene, probleem van een zwakke bijnierfunctie op zo’n grondige maar begrijpelijke wijze beschrijft. De antwoorden die je zoekt zouden hier wel eens in kunnen staan.

Bijnieruitputting (in medische termen ‘hypoadrenia’ en ‘hypoadrenalisme’) is de laatste vijftig jaar één van onze meest voorkomende, doch zelden gediagnosticeerde, aandoeningen geweest. Ondanks het feit dat deze aandoening in medische teksten in de 19e eeuw beschreven werd en ondanks de ontwikkeling van de eerste daadwerkelijk effectieve behandeling in de jaren 1930, zijn de meeste ‘conventionele’ artsen zich er niet bewust van dat het probleem bestaat!

In de Tahoma Clinic werken onze artsen iedere week met verscheidene mensen die aan bijnieruitputting lijden. Velen hebben al een groot aantal artsen bezocht. De meeste patiënten hebben één of meer adviezen gekregen om ‘naar een psychiater te gaan - er is niets aan de hand’.
Anderen hebben diagnoses zoals het chronische-vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en ernstige voedsel- en/of luchtwegallergieën gekregen. Weer anderen zijn ‘gefeliciteerd’ met hun ongebruikelijk lage bloeddruk. Allen hebben één ding gemeen: vermoeidheid ‘die je gewoonweg niet kunt overwinnen’.

Zoals Dr. Wilson het zo goed uitlegt is er hoop! Van bijnieruitputting kun je genezen en je energie kan hersteld worden. Zoals het met zoveel problemen het geval is, begint herstel bij het stellen van de juiste diagnose en door zo veel mogelijk van de factoren die eraan ten grondslag liggen en die het veroorzaakt hebben aan het licht te brengen. Dan alleen kunnen we een plan, dat ons zal helpen te herstellen, maken en uitvoeren.

Over de auteur:
Dokter Wilson heeft, gedurende de 24 jaar van zijn privépraktijk, honderden mensen met bijnieruitputting geholpen hun gezondheid en vitaliteit terug te winnen. Gedurende de laatste 10 jaar heeft hij ook uitvoerig lezingen voor artsen gegeven en is hij erkend als een expert op het gebied van de bijnierfunctie en andere endocriene disbalansen en hun effect op de gezondheid.
Met het begrip van de wetenschap achter de bijnierfunctie, zoals alleen een onderzoeker dat heeft, en het inzicht in de invloed daarvan op de mens, zoals alleen een clinicus dat heeft, heeft hij velen de fysiologie achter de aandoening leren begrijpen.
Als één van de weinige mensen met drie doctorale titels en twee mastertitels voor verschillende disciplines, ontving hij zijn Ph.D. in Human Nutrition aan de Universiteit van Arizona, met bijvakken in immunologie, microbiologie, farmacologie en toxicologie.
Behalve dat heeft hij de titel voor Doctor of Chiropractic en Doctor of Naturopathic Medicine. Zijn mastertitels zijn voor bionutrition en experimental psychology.
Dr. Wilson was ook één van de 14 oprichters van het Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) in Toronto. Zijn naam staat op de lijst van The International Who’s Who in Medicine (Cambridge, Engeland) en momenteel woont hij in Tucson, Arizona.


Vragenlijst Bijnieruitputting.

In het boek over Bijnieruitputting van dr. James L. Wilson vindt u een uitgebreide vragenlijst vanaf pagina 79. Op pagina 86 begint de uitleg over de te verkrijgen informatie. Het is van belang de puntentelling op de juiste manier uit te voeren.

Het juist uitvoeren van de puntentelling vond ik dusdanig van belang, dat ik daar heel veel tijd en kladpapier aan heb besteed met een hoop geknoei daarbij. Daarnaast kostte het me ook enorm veel energie, wat ik ook al niet teveel heb.

Ik kan me zo voorstellen dat u, als mede lezer, ongeveer in zo’n zelfde schuitje zult verkeren en wellicht zou kunnen afhaken bij die puntentelling. Dat zou bijzonder jammer zijn, want uiteindelijk steekt u er wel wat tijd en energie in om de vragenlijst in te (gaan) vullen.

Daarom heb ik de vragenlijst digitaal (Excel blad) gemaakt, zodat u gemakkelijk de vragen kunt beantwoorden en de puntentelling automatisch op de juiste manier verloopt.
Mocht u op een later tijdstip nogmaals de vragenlijst in willen vullen ter vergelijking, dan kunt u dat natuurlijk doen door de vragenlijst onder een andere naam op te slaan.

Hebt u behoefte (net als ik) aan wat gemak bij het beantwoorden van de vragenlijst en vooral het maken van de berekeningen, dan is deze digitale vragenlijst wellicht een hulpmiddel.

Ik wens u veel succes en (eventueel) beterschap.

Joke Roest
Verpleegkundige spoedeisende hulp

Voor een uitgebreid verhaal over bijnieruitputting, gebaseerd op het boek van Dr. Wilson:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie