Consumentenbond artikel juni 2013

woensdag, 12 juni 2013 - Categorie: Artikelen

Bron: Consumentengids juni 2013

In het juni nummer van de Consumentengids verscheen een artikel met als titel
“Straling: gevaarlijk of niet?”
Dat artikel is als pdf-file onderaan toegevoegd. Naar onze mening is het een eenzijdig artikel van zeer matige kwaliteit. De gebruikelijke grammofoonplaat met clichés wordt erin afgedraaid. Op enkele ga ik in. De volgende gereproduceerde delen van de tekst van het artikel zijn tussen aanhalingstekens aangegeven.

“Uit ander onderzoek blijkt dat mobiele telefoons bij muizen ADHD veroorzaken en dat ratten er kanker van krijgen. Maar vaak zijn het studies die door de wetenschap niet serieus worden genomen omdat er het nodige schort aan de uitvoering ervan of omdat de resultaten niet zomaar toepasbaar zijn op mensen.”
De studies waarnaar verwezen wordt zijn gepubliceerd in peer-reviewed internationale tijdschriften, het artikel over muizen met ADHD zelfs in Nature, het meest prestigieuze tijdschrift op wetenschappelijk gebied, en de auteurs van dat artikel waren Prof. Taylor en medewerkers van Yale University, één van de meest vooraanstaande universiteiten in de USA.

“Over de vraag of we ons zorgen moeten maken over het toenemende aantal stralende apparaten, is Van Rongen (secr. Gezondheidsraad) kort: ‘Op dit moment is er geen enkel onderzoek dat laat zien dat elektromagnetische velden waaraan we in het dagelijks leven blootstaan, schadelijk zijn voor de gezondheid.’ “
Dit kan als pertinente onwaarheid gekarakteriseerd worden. Er zijn duizenden peer-reviewed publicaties in internationale tijdschriften verschenen waarin biologische effecten geconstateerd zijn als gevolg van niet-thermische blootstelling aan elektromagnetische velden, waaronder straling van mobieltjes. Enkele van die effecten, zoals DNA breuken, kunnen tot kanker veroorzakende mutaties leiden. Andere effecten, zoals vorming van heat-shock proteïnen veroorzaken stress, hetgeen bij permanente blootstelling tevens schadelijk voor de gezondheid kan zijn.

In het artikel staat wel dat het standpunt van de Gezondheidsraad niet door iedereen gedeeld wordt en dat er zelfs twijfels zijn aan de oprechtheid van de raad. Tevens wordt vermeld dat de blootstelling aan EMV biologische effecten veroorzaakt.
“Van Rhoon (voorzitter Gezondheidsraad) ziet deze effecten ook, maar zegt er direct bij dat nooit is aangetoond dat ze leiden tot gezondheidsklachten.”
Dat DNA breuken op lange termijn kanker kunnen veroorzaken is wel degelijk aangetoond.

Van Rhoon gaat verder met:
“Feit is dat de meeste studies die zich aan de regels van de wetenschap hebben gehouden, geen effect op de gezondheid laten zien.”
Dit is een zeer misleidende zin. In werkelijkheid laten een ruime meerderheid van de onafhankelijke (niet door de telecom betaalde) onderzoeken wel degelijk biologische effecten zien, die mogelijk schadelijk kunnen zijn. Een meerderheid van de geheel of gedeeltelijk door de telecomindustrie betaalde onderzoeken laat geen mogelijk schadelijke effecten zien. Hier geldt dus duidelijk: ‘Wiens brood met eet diens taal men spreekt’. Dat geldt dus voor de door de telecom industrie betaalde wetenschappers. De onafhankelijke onderzoekers ondervinden echter alleen maar nadelen van het rapporteren van biologische effecten, hetgeen niet bevorderlijk is om eerlijk hierover te publiceren.

In het artikel in de Consumentengids wordt verder wel vermeld dat in andere landen, België, Frankrijk, Engeland en Oostenrijk veel strengere eisen worden gesteld.
Woudenberg (GGD) stelt dat dat grotendeels symboolpolitiek is.
Dat is bepaald niet waar, in België stelt Belgacom dat 4G niet in Brussel ingevoerd kan worden vanwege de te strenge normen. De normen in Oostenrijk zijn nog veel strenger. Daardoor kan 4G in dat land waarschijnlijk helemaal niet ingevoerd worden, in ieder geval niet in de grote steden; een zegen voor de inwoners.

Alles bij elkaar zijn er dus weer de bagatelliserende praatjes van de Nederlandse vertegenwoordigers van onze overheid, welke praatjes gezien de teneur van het artikel grotendeels (niet voor 100%) door de Consumentenbond geslikt zijn.

Inmiddels kreeg Stopumts van één van de lezers een kopie van een brief gericht aan de Consumentenbond. Met deze brief zijn we het volkomen eens. Vanwege de interessante inhoud voegen we die hier toe, zie de link naar de pdf-file.

ConsGids-brief


en voor het artikel in de Consumentengids:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie