Stralingsvervuiling zwaar onderschat Gemeente verandert stad in een magnetron

vrijdag, 01 februari 2013 - Categorie: Artikelen

Bron: www.wijwordenwakker.org

Een interessant wat ouder artikel met voor beleidsmakers interessante zaken (in Groningen speelt dit onderwerp, WiFi op straat, nog steeds, ook recent hebben we hierover op Stopumts gerapporteerd).

Zoals in de tweede alinea:


“Zelfs de Wetenschapsraad, een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering, is een bestuursrechtelijke procedure tegen de Gezondheidsraad gestart omdat ze het absoluut niet eens is met het algemene stralings- en veiligheidsbeleid van de Gezondheidsraad, waar veel overheidsorganen zich ten koste van de burger en strijdig met de grondwet achter verschuilen.”

Hier vragen we hulp aan de lezers, de naam Wetenschapsraad is niet eenduidig, we nemen aan dat hier de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bedoeld wordt. Wie heeft hier nadere informatie over?

En het slot:

”Stedelijke burgerbestraling met Wi-Fi en Grondwet
Op de vraag of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord heel simpel ‘nee’. In België is dat ongrondwettig en in Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de burger ook gewaarborgd in de Grondwet (artikel 10:1, 11, 20:1). Ook is de overheid verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 zorg te dragen voor bescherming en verbetering van het leefmilieu en om de volksgezondheid te bevorderen. Het klinkt ongelooflijk, maar het staat er toch echt:

Grondwetartikelen
Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Hier kwam de vraag op of EMV door zendmasten e.d. toentertijd buiten de milieuwet is gehouden, waardoor artikel 11 geen grond meer is/kan zijn; interessante vraag; zou het dan dus wel toegestaan zijn om iemands gezondheid volledig te ruïneren als je dat maar met RF straling doet? (binnen de norm van de ICNIRP natuurlijk, maar dat legt geen essentiële beperking op); als je een hekel aan je buurman hebt dan geeft dit toch wel enige mogelijkheden.

Artikel 20:1
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie