Eindhoven: Gemeente negeert waarschuwing over zendmast Croy.

dinsdag, 09 oktober 2012 - Categorie: Artikelen

Geplaatst 5 okt. 2012
Updated 9 okt. 2012

De Digitennemast in de wijk Croy heeft verontruste burgers al voor de Raad van State gebracht, zie Berichten%20Nederland/5431 .

Nu is de Digitennemast (vermogen 75 kW) weer een onderwerp van discussie omdat de Gemeente Eindhoven voornemens is op 40 meter van de gewraakte zendmast het bedrijf Vacansoleil de mogelijkheid te geven in nieuwe hoogbouw een bedrijfsruimte in te richten.

In de 'Zienswijzennota bestemmingsplan' staan ook de bezwaren die omwonenden hebben ingediend en in een daarvan wijst een bezwaarmaker erop dat weliswaar de digitennezender niet binnen het toetsingskader bestemmingsplan valt maar dat het de Gemeente Eindhoven niet ontslaat van haar plicht zorg te dragen voor een gezonde woon- en werkomgeving.

De maximale veldsterkte die volgens de uitspraak van de Raad van State aan de vergunning moest worden verbonden bedraagt 3 V/m. Nu zijn door een gespecialiseerd bedrijf in 2010 metingen verricht waarbij tot 8 V/m is gemeten.
De bezwaarmaker waarschuwt voor gezondheidsklachten bij de toekomstige werknemers van Vacansoleil, maar ook van de bouwers van de hoogbouw.
Lees voor de motivatie van de bezwaarmaker en de reactie van de Gemeente Eindhoven het bijgevoegde pdf bestand met de complete 'Zienswijzennota bestemmingsplan/ Gestelse Ontginning (Croy 25)', paragraaf 1.9, blz. 7, 8 en 9.

Er staat iets interessants in de reactie van de Gemeente Eindhoven. De Gemeente maakt onderscheid tussen algemeen publiek en werknemers waarvoor volgens de Gemeente andere blootstellingslimieten gelden. Ook merkt de Gemeente op dat 'het in casu geen voor publiek toegankelijk gebouw betreft. Immers het is geen openbaar gebouw waar iedereen zomaar vrijelijk in en uit kan lopen'. Met andere woorden volgens de Gemeente Eindhoven mogen de mensen in en om dit gebouw bestraald worden tot de blootstellingslimieten van werknemers (die meer dan 2 x zo hoog zijn als die voor het algemeen publiek).

Nu haalt de Gemeente Eindhoven de ICNIRP blootstellingslimieten aan, maar de ICNIRP geeft een andere definitie van de term werknemers dan die de Gemeente Eindhoven voor ogen staat. In de 'ICNIRP Guidelines For Limiting Exposure to Time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)' gepubliceerd in Health Physics, April 1998, Volume 74, Number 4, staat op blz 508 het volgende:
Guidelines for limiting EMF Exposure.

Occupational and general public exposure limitations

The occupationally exposed population consists of adults who are generally exposed under known conditions and are trained to be aware of potential risk and to take appropriate precautions. By contrast, the general public comprises individuals of all ages and of varying health status, and may include particularly susceptible groups or individuals. In many cases, members of the public are unaware of their exposure to EMF. Moreover, individual members of the public cannot reasonably be expected to take precautions to minimize or avoid exposure. It is these considerations that underlie the adoption of more stringent exposure restrictions for the public than for the occupationally exposed population.


Dus werknemers weten waaraan ze blootgesteld worden, zijn getraind om zich bewust te zijn van de potentiële risico's en zijn in staat de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Zal dit ook gelden voor de werknemers van Vacansoleil? Zullen zij zich bewust zijn van de risico's van de Digitennemast op Croy en wat zullen de voorzorgsmaatregelen zijn die zij kunnen treffen?
En welke verantwoordelijkheid draagt de Gemeente Eindhoven hierin?

Redactie Stopumts.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie