Súdwest-Fryslân: Nieuw antennebeleid volgt kritiekloos het antennebureau

maandag, 08 oktober 2012 - Categorie: Artikelen

Oorspronkelijk geplaatst 3 okt. 2012
Update 8 okt. 2012

Bron: Gemeente Súdwest-Fryslân

Op 18 oktober komt in de Gemeente Súdwest-Fryslân het raadsvoorstel over het nieuwe antennebeleid in stemming. Niets bijzonders zou je zeggen, maar na het lezen van dit voorstel wordt duidelijk hoe de mantra van de Gezondheidsraad en het antennebureau zijn weg vindt in de Nederlandse gemeentes. Het antennebureau 'liegt dat het gedrukt staat' verlaat in de Gemeente Súdwest-Fryslân weer eens de persen.
In het raadsvoorstel staat letterlijk dat tijdens een presentatie van het antennebureau
'...uitvoerig is ingegaan op de gezondheidsaspecten van antennes. De mogelijke gevolgen van antenne-installaties zijn dat het lichaam kan worden opgewarmd, andere effecten zijn nimmer aangetoond.' Dit zou je 15 jaar geleden nog met droge ogen hebben kunnen zeggen maar nu is dat een regelrechte leugen.
De WHO wordt ook nog aangehaald, maar het indelen van hoogfrequente elektromagnetische velden door de IARC, International Agency on the Research of Cancer, een onderdeel van de WHO, in groep 2b, mogelijk kankerverwekkend wordt niet genoemd.
Ook wordt nog de suggestie gewekt dat de limieten van elektrische veldsterkte Europees zijn vastgesteld. Niets is minder waar, misschien kan de Gemeente Súdwest-Fryslân een voorbeeld nemen aan de Gemeente Parijs waar in een overeenkomst met de providers de limieten met ruim 90% naar beneden zijn bijgesteld.

Het raadsvoorstel is te vinden op: sudwestfryslan.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=17000 . waar het ter sprake is gekomen in de openbare vergadering op 2 oktober jl. van de Kommisje Doarp, Sted en Omkriten.

Zie voor de Bijlage Antennebeleid 2012 het onderstaande pdf bestand.
Hierin staat onderaan de paragraaf Gezondheid een fraaie laatste zin:
'Met andere woorden, aan het belang van de mobiele telecommunicatie mag meer waarde worden gehecht dan aan het subjectieve belang van vrees voor gezondheidseffecten.' En hiermee bijt de leugen zich weer in z'n eigen staart en sluit de kleine kring rond de Gezondheidsraad en het antennebureau zich weer op 'subjectief' en 'vrees voor'......

Het voorgenomen antennebeleid 2012 van de Gemeente Súdwest-Fryslân heeft 6 weken ter inzage gelegen, gedurende welke termijn een ieder een zienswijze kon indienen tegen het voorgenomen beleid. Helaas heeft niemand van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Redactie Stopumts.

Voor het besproken Antennebeleid 2012 zie het bijgevoegde PDF bestand:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie