4G/LTE mobiel internet en WiFi, de grootste pandemie ooit?

maandag, 27 oktober 2014 - Categorie: Artikelen

Bron: Argusoog 14 juli 2012 en
www.earth-matters.nl/5/5853/gezondheid/de-grootste-pandemie-ooit.html#.UzadYcfJIxg.nujij .
en
olympiczion.nl/index.php/4glte-mobiel-internet-en-wifi-de-grootste-pandemie-ooit/ .
27 okt. 2014

Een artikel van twee jaar geleden, maar nu met de uitrol van 4G van extra belang.

4G/LTE mobiel internet en WiFi, de grootste pandemie ooit?!


Nog steeds staan veel mensen niet stil bij de mogelijke gevolgen die zij op termijn zullen ondervinden door de blootstelling aan mobiele telefoons, draadloze netwerken en andere stralingsproducerende apparatuur. Uiteraard met uitzondering van mensen die acute klachten hebben en die deze daar zelf aan relateren. Maar dat is een kleine groep. Uiteindelijk ontkomt geen levend wezen aan de invloed van onnatuurlijke straling op de celstructuren in het lichaam.

Er zijn eindelijk enkele Europese landen die maatregelen treffen om hun bevolking te beschermen, onder andere door voorlichting en verplichte waarschuwingen op verpakkingen van mobiele apparatuur. In Frankrijk bijvoorbeeld geldt op scholen een verbod op de GSM voor kinderen tot en met 14 jaar. De Raad van Europa heeft een resolutie aangenomen waarin zij een totaalverbod adviseert op mobiele telefoons en draadloos internet op scholen (Bron: Council of Europe, Document No. 12608, 6 mei 2011). Helaas wordt met deze resolutie in Nederland nog niets gedaan en duurt het mogelijk nog jaren voordat daar verandering in komt.

En dat terwijl er in de praktijken van artsen en andere medici steeds meer mensen komen met chronische, schijnbaar onverklaarbare klachten. Uit metingen met nieuwe medische apparatuur, bloedwaardes of uit een speekselanalyse blijkt dat de oorzaak anno 2012 bij één op de drie patiënten stralingsbelasting is. Helaas is dit nog niet goed doorgedrongen bij veel medici. Toch was al in 2002 circa één op de 30 patiënten stralingsbelast. Inmiddels is dat dus één op drie geworden. Bij 300 mensen met chronische klachten bleek uit onderzoek dat in 138 gevallen de belangrijkste oorzaak straling was. Schrikbarend. Sinds de grootschalige invoering van 3G en WiFi/hotspots is het probleem dus nog vele malen erger geworden. We mogen ons afvragen wat na het uitrollen van de vierde generatie 4G/LTE mobiel netwerk gebeurt.

Tijdens metingen in het bloed zien we bij blootstelling aan (niet-ioniserende) straling enorme veranderingen in onder andere de bijnierbloedwaarden en het cortisolgehalte, maar ook in allerlei andere bloedwaarden evenals in de bloeddruk. Ook de waardes in een Heart Rate Variability-meting veranderen direct bij blootstelling aan een of meer verschillende vormen van niet-ioniserende straling. Bij diverse metingen met andere medische apparatuur ziet men ook veranderingen op allerlei niveaus. Zo is bijvoorbeeld met MRI/PET- en infraroodscans binnen enkele seconden veranderingen in de hersenen of een veranderde temperatuur van de huid waar te nemen. Bij experimenten met plankton en het blootstellen aan WiFi en/of 3G/4G straling blijkt dat plankton binnen enkele dagen dood of vervormd is. Bij WiFi duurt dat circa 96 uur, bij 3G circa 72 uur en bij 4G gebeurt dat binnen 48 uur. Wat doet het dan met onze cellen?

Ook opmerkelijk is dat wanneer er WiFi-stations, DECT-toestellen en/of mobiele telefoons worden aangezet in een ruimte waar iemand een ECG of EEG ondergaat, terwijl die persoon zelf niets doet, de uitslagen op de ECG en EEG direct enorm veranderen. Dat betekent dat het lichaam op allerlei niveaus reageert door invloeden van elektromagnetische stralingsvormen.
Met het Prognossysteem, een meetmethode die de huidweerstand reproduceerbaar meet, kan men inmiddels ook interpreteren en conclusies trekken.

Grafiek 1 (klik op de afbeelding voor een uitvergroting) toont een meting van de meridianen. Een meridiaan is verbonden met alle organen, stelsels en functies in het lichaam. De groene lijn geeft de situatie aan van iemand die optimaal gezond is. De blauwe lijn is de situatie zoals we rondlopen met eventuele compensaties. Door middel van een kleine provocatie en een nieuwe meting (rode lijn) zien we waar de werkleijke zwakheden zitten. We zien links aan de rode lijn dat de milt-pancreasmeridiaan van de geteste persoon een onderenergie vertoont, evenals de kringloopmeridiaan. Verder is er vooral een overenergie, ofwel een ‘hyper’toestand. Deze onbalans is een typische weergave van een stralingsbelasting. De milt-pancreasmeridiaan is onder andere verbonden met het vegetatief zenuwstelsel en de kringloopmeridiaan, die onder andere is verbonden met de bloedvaten. Heft men de stralingsbelasting op, dan verbeteren de waardes en kan het lichaam herstellen. Uiteraard is er nog een diversiteit aan andere storingen die kan ontstaan door stralingsbelasting.....

Leest u het artikel met interessante grafieken en reacties verder op:
www.argusoog.org/4glte-mobiel-internet-en-wifi-de-grootste-pandemie-ooit/ .

met een herziene versie in:
www.optimahealth.nl/martin-mohrke-4g-straling .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie