Vergoeding schade door mobiele telefonie

zondag, 23 oktober 2005 - Categorie: Artikelen

Vergoeding werknemer voor schade door mobiele telefonie

Den Haag, 23 oktober 2005 - Voor het eerst wereldwijd heeft een werknemer een schadevergoeding ontvangen voor gezondheidsschade door de straling van mobiele telefonie. Het gaat om 30.000 dollar voor medische uitgaven, toegekend aan een medewerker van een leverancier van mobiele telefoons in Californië, Verenigde Staten. Zij kreeg een hersentumor en verloor daardoor zowel haar werk als haar ziektenkostenverzekering. Een wetenschappelijk expert verklaarde dat het meer waarschijnlijk was dat haar hersentumor wel degelijk door de straling van mobiele telefonie was veroorzaakt, dan niet. Daarop kende de rechter haar een vergoeding toe voor de medische uitgaven.

''Het ging om een 'worker's compensation', een uitkering voor werknemers die stellen dat hun ziekte door het werk is veroorzaakt'', aldus Nachman Brautbar. Hij is toxicoloog, medisch expert, praktiserend specialist en hoogleraar aan de medische faculteit van de University of Southern California (USC) in Los Angeles. ''Ik heb me gebaseerd op publicaties van Olle Johansson, Lennart Hardell, Eli Richter en George Carlo. De laatste heeft gewerkt voor Motorola en het boek geschreven 'The invisible hazards in the wireless age'. Ik heb hun data gebruikt en gesteld, dat het meer waarschijnlijk was dat de straling de oorzaak was van de hersentumor, dan niet. Het hoeft niet de enige oorzaak te zijn, want in de toxicologie geldt, dat de oorzaak een keten van gebeurtenissen is. Dat geldt wereldwijd, deze definitie van oorzaak wordt gegeven door het 'Textbook of modern epidemology' door Rothmann.''

Centrum voor Beroepsziekten

Nachman Brautbar wist nog niet dat Sharesa Price de vergoeding daadwerkelijk uitgekeerd heeft gekregen. ''Uiteraard is dit controversieel. Er zijn andere wetenschappers die tot andere conclusies komen. Maar deze uitspraak kan een precedent scheppen, als het gaat om arbeidsomstandigheden. Dit is slechts een begin'', aldus Brautbar. In Nederland reageert Marie-José Sengers van het Bureau Beroepsziekten van de vakbond FNV gereserveerd. ''Er is in Nederland pas sprake van een beroepsziekte als de zorgplicht van de werkgever is geschonden. Bovendien moet in Nederland de medische causaliteit worden aangetoond. Er hebben zich wel enkele mensen gemeld met hersentumoren, die in hun werk aan straling zijn blootgesteld. Jawel, er zijn ook mensen met gevoeligheid voor straling. Maar we doen er niets mee, geven het niet door aan bijvoorbeeld het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. We kunnen er niet veel mee, misschien in een verre toekomst. We doen er pas wat mee als er richtlijnen zijn.''

SAR-waarden te hoog

Richtlijnen ontbreken niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. De ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection), World Health Organization (WHO) en Gezondheidsraad adviseren slechts blootstellingslimieten om te voorkomen dat mensen worden verhit zoals in een magnetron. Voor de andere effecten bestaan geen regels. In de praktijk heeft de radiofrequente straling echter wel degelijk gevolgen voor werknemers. Sharesa Price werkte bij Advanced Communication Systems. ''Ik ben een zaak begonnen tegen mijn werkgever. Motorola en de providers van mobiele telefonie wisten ervan. Ik programmeerde telefoons voor klanten, zoals dokters, brandweer, politie en beveiliging. De telefoons waar ik destijds mee werkte zijn nu niet meer verkrijgbaar. Maar de SAR-waarde van 2 Watt per kilogram is nog steeds te hoog. Als je daarmee belt, vraag je om problemen. Motorola heeft wel iets gewijzigd aan de telefoons. Ze zijn kleiner en de plek van de antenne is veranderd'', aldus Price.

Gevolgen voor de gezondheid

Mobiele telefoons zijn een goed idee, maar de straling heeft gevolgen voor de gezondheid. ''Ik heb gelukkig geluisterd naar de medici'', zegt Sharesa Price. ''Je zult mij niet meer tegenkomen met een mobiele telefoon aan mijn hoofd. Het kankergezwel is verwijderd en ik ben nu gezond. Wat is gebleven groeit niet meer. De schadevergoeding die ik heb gekregen is genoeg om de rekeningen te kunnen betalen. Brautbar is een buitengewoon deskundig man.''
Price is een autochtone Amerikaanse alleenstaande moeder van twee kinderen. Ze kon een beroep doen op een speciale regeling voor autochtonen. Haar voormalige werkgever, Dave Bohlen, stelt dat er niets mis is met zijn bedrijf. ''Hier gebeurt hier niets wat schade kan veroorzaken'', aldus Bohlen. Volgens Price liggen de zaken anders. Zij nam contact op met Carl Hilliard, een advocaat van de Wireless Consumers Alliance in California. Hij bracht de zaak voor de rechter en stelde Brautbar voor als expert-deskundige.

Toxicologie

''Het gaat mij niet om het geld, het is een kwestie van gezondheid en veiligheid'', zegt Sharesa Price. Zij vertelt aan studenten en scholieren wat haar is overkomen en dringt aan op beperking van de straling door mobiele telefoons. ''Zij moeten begrijpen dat het nodig is om voorzichtig om te gaan met mobiele telefoons, net zoals het nodig is om condooms te gebruiken. Het product is niet veilig zonder voorzorgsmaatregelen.'' Price overleefde de chirurgische verwijdering van het kankergezwel. Het was moeilijk om aan een advocaat te komen, totdat zij Carl Hilliard ontmoette. Hij streed tegen mobiele providers vanwege problemen met de kwaliteit en kosten van de dienstverlening. Hilliard voerde Nachman Brautbar aan als getuige-deskundige. Brautbar heeft reeds veel zaken gewonnen, zoals de toxicologie van chroom en lood. Hij noemt de zaak van Price nog niet op zijn website, maar was positief verrast dat de Amerikaanse alleeenstaande moeder haar zaak heeft gewonnen.

-----------------
Bronnen:

telefoongesprekken met Nachman Brautbar, Sharesa Price, het bureau van advocaat Carl Hilliard, journaliste Nancy McVicar (Health Writer of Sun Sentinel) en Marie-José Sengers van het bureau beroepsziekten van de FNV.

Nancy McVicar is te bereiken via e-mail: nmvicar@sun-sentinel.com
Carl Hilliard is te bereiken via e-mail: carl@wirelessconsumers.org

Info: Frans van Velden, fransp@dds.nlLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie