Nederlandse en Vlaamse NGO's publiceren steunbetuiging bij artikel over Elektrogevoeligheid.

maandag, 05 maart 2012 - Categorie: Artikelen

Ontvangen 3 maart 2012, updated en gewijzigd 5 maart 2012.

Steunbetuiging wetenschappelijk artikel Stephen Genuis: Electromagnetic
Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction?

Stephen J. Genuis and Christopher T. Lipp, 'Electromagnetic Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction?,' Science of the total environment, vol. 414, jan. 2012, pp. 103-112.
Nederlandse vertaling.

Acht Nederlandse en Vlaamse maatschappelijke organisaties staan volledig achter de inhoud van het wetenschappelijk artikel van Genuis en Lipp over elektrogevoeligheid (elektrostress) en ondersteunen van harte de publicatie. Genuis en Lipp beschrijven een reëel en nijpend probleem in de westerse wereld, des te urgenter en indringender nu de maatschappij steeds meer de draad kwijtraakt.

Leest u onderstaand de steunbetuigingen:


Steunbetuiging wetenschappelijk artikel Stephen Genuis: ''Electromagnetic
Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction''? Stephen J. Genuis and Christopher T. Lipp, Science of the total environment, vol. 414, jan. 2012, pp. 103-112.

De onderstaande Nederlandse en Vlaamse maatschappelijke organisaties staan volledig achter de inhoud van dit artikel over elektrogevoeligheid (elektrostress) en ondersteunen het van harte. Het beschrijft een reëel, nijpend probleem in onze landen.

“Het NPS (Nationaal Platform Stralingsrisico's - red.) wil dit stuk van harte ondersteunen. Meer dan eens blijkt dat de stellingname het Kennisplatform Elektromagnetische Velden in het verlengde van de Gezondheidsraad (GR) helemaal niet steekhoudend is en dat de warmtegrenswaarden nog steeds als enige veel te hoge waarden gehanteerd worden.
De stellingname van de GR is: 'Bij blootstelling onder de grenswaarden geven elektromagnetische velden volgens de laatste inzichten geen risico's. Als deze grenswaarden worden overschreden, is het mogelijk dat er schade aan de gezondheid of onveilige situaties ontstaan.
Het soort effect dat elektromagnetische velden op het lichaam kunnen hebben, hangt af van de frequentie van de velden.' ”
drs. ing. Jan van Gils
Nationaal Platform Stralingsrisico's www.stralingsrisicos.nl

“Mensen komen door blootstelling aan schadelijke elektromagnetische velden thuis of op het werk in de problemen, ook bij veldsterkten ver onder de ICNIRP normen. Wij willen verlaging van de blootstellingsnormen. De psyche speelt bij het ontstaan van klachten geen rol.
We wensen dat artsen, personeelschefs en welzijnswerkers de signalen van EHS gaan herkennen en maatregelen nemen om elektrisch 'schone' leef- en werkcondities te scheppen. ''Veld weg -> Klacht weg''.”
dr. Hugo Schooneveld en drs. J. Timmer
Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) www.stichtingehs.nl

“Hoe zou ik mijn goedkeuring kunnen onthouden?
Er staat precies in wat ikzelf al jaren verkondig.
Met vriendelijke groeten,”
ing. Charles Claessens
Mileuziektes www.milieuziektes.nl

“Als bestuurslid en juridisch adviseur van de Stichting Stralingsarm Nederland laat ik weten dat wij ons graag bij de hier genoemde partijen aansluiten met onze steunbetuiging. Wij kunnen ons qua praktijkervaring helemaal vinden in de opvattingen van Stephen Genius en dragen dit ook graag naar buiten uit.
Tekenend met vriendelijke groet,”
Luuk van Dinter
Stralingsarm Nederland www.stralingsarm-nederland.nl

“StopUMTS spreekt de hoop uit dat de Nederlandse vertaling van dit artikel over elektrogevoeligheid mag bijdragen aan een beter begrip in de samenleving, aan acceptatie door de medische wereld en tot directe maatregelen door de overheid.”
Henk Wever, MSc.
StopUMTS www.stopumts.nl

“Mooi stuk, kan ik me helemaal in vinden.
Met vriendelijke groet,”
prof.dr.ir. Michiel Haas
Directeur/senior adviseur Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie www.nibe.org
Prof. TU Delft CiTG

“De Belgische werkgroep en organisatie Beperk De Straling staat achter de inhoud van dit wetenschappelijk artikel over elektrogevoeligheid. Wij hebben het artikel van Genius gelezen en steunen dit. (Genius denkt dat EHS te maken heeft met een accumulatie van giftige stoffen in het lichaam en een op hol slaand immuunsysteem als gevolg daarvan.) Anderzijds dient men ook rekening te houden met de hypothese van de Franse prof. Belpomme, namelijk dat het te maken heeft met het zenuwstelsel van EHS’ers en de aanwezigheid van magnetosomen, resten van een electroreceptief
systeem dat aanwezig was bij de vissen waarvan we afstammen… (zie artikel Nature). Wij menen dus dat je van EHS niet enkel kunt ‘genezen’ door te ontgiften, daar verander je immers je constitutie (zenuwstelsel) niet mee, maar het waarschijnlijk wel een stap is die kan helpen.
Wij ondertekenen met vriendelijke groeten,”
Jan Allein
Coördinator werkgroep Beperk De Straling www.beperkdestraling.org
Gent-Drongen, België

''Stralingsarm Vlaanderen wil benadrukken dat het ten stelligste ontkennen dat elektrosmog schade berokkent aan onze gezondheid crimineel is. Zo ook de houding van onze overheid en haar gezondheidsdiensten! De betrokkenen EHS-personen worden totaal geïsoleerd, niet alleen in het sociale leven maar erger nog, binnen de eigen familiale kringen. Deze situatie maakt het voor velen psychisch ondraaglijk waardoor men wegzakt in een zwart gat. Men verliest zijn werk, zijn collega’s, zijn vrienden, eigen familieleden en men kan niet meer deelnemen aan het normale sociale leven, geen verjaardagsfeestjes, geen sporten, geen inkopen doen enz... Zelfs alledaagse bezigheden worden een nachtmerrie en zijn een aantasting van onze reeds
slechte conditie: geen strijken, geen stofzuigen, geen elektrisch koken, geen spaarlampen, geen TL-verlichting, geen draadloze technieken(hoe zwak van signaal dan ook), geen wasmachine, in erge gevallen helemaal géén elektriciteit meer. Je moet het zelf meemaken, het is niet in enkele woorden te beschrijven! Het is onzichtbaar en alom aanwezig in onze moderne maatschappij.”
Luc Leenders
Stralingsarm Vlaanderen www.stralingsarmvlaanderen.org .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie