Reactie Stopumts op betreurenswaardige publicatie Gezondheidsraad.

woensdag, 09 november 2011 - Categorie: Artikelen

Geplaatst 19 okt. 2011, update met aanvullingen 20 okt. 2011, 11 nov. 2011.
Update met bijgevoegd PDF document 21 okt. 2011

Eerste reactie op publicatie Gezondheidsraad van 18 okt. 2011; ''Geen bewijs voor negatieve effecten mobiel telefoongebruik op kinderen''.

Terwijl in de ons omringende landen als Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Finland maar ook in Rusland en Australië door wetenschappers en overheidsinstanties regelmatig aangedrongen wordt op een restrictief beleid voor het gebruik van mobiele telefonie bij kinderen veroorlooft de Commissie EMV van de Gezondheidsraad zich een controversieel industrievriendelijk standpunt in te nemen.

Men kan ook moeilijk anders; reeds in 2002 publiceerde de commissie in een advies (pag. 14) aan de minister ''geen reden te zien om aan te bevelen het gebruik van mobiele telefonie bij kinderen na het 2e (!) levensjaar te beperken''.
Om na 10 jaar terug te moeten komen op dit advies zou neigen naar wetenschappelijke suïcide.
Over nog eens 10 jaar zullen we beseffen dat de Gezondheidsraad met de huidige publicatie een catastrofale vergissing heeft begaan.

Inderdaad (nog) geen bewijs, aanwijzingen echter des te meer en in voldoende mate, behalve voor de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad (in meerderheid natuurkundigen en ingenieurs). In chronologische volgorde:

wwww.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/516
wwww.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/522
wwww.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/773
Berichten%20Nederland/1157
Verhalen/1758
wwww.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/1759
Onderzoeken/2547
Artikelen/2672
Folders%20en%20publicaties/2322
wwww.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/2336
Artikelen/2539/
Berichten%20Nederland/2780
Berichten%20Internationaal/2830
Oproepen/2902
Berichten%20Internationaal/3167
www.www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/3198
Berichten%20Internationaal/3220
Folders%20en%20publicaties/3519
Berichten%20Internationaal/3522
Berichten%20Internationaal/3659
Onderzoeken/3931
Berichten%20Internationaal/4185
Onderzoeken/4286
Onderzoeken/4321
Onderzoeken/4356
Berichten%20Internationaal/4868
Juridische%20Informatie/4913
Berichten%20Internationaal/5028
Berichten%20Belgie/5732
Berichten%20Internationaal/5338
Berichten%20Nederland/5341
Berichten%20Nederland/5343
Onderzoeken/5346
Onderzoeken/5360
Verhalen/5461
Berichten%20Internationaal/5466
Onderzoeken/5474
Berichten%20Internationaal/5568
Berichten%20Internationaal/5728
Berichten%20Nederland/5735
Berichten%20Belgie/5797
Berichten%20Internationaal/5821
stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/5875
Berichten%20Internationaal/6121
Berichten%20Internationaal/6172
Onderzoeken/6243
Onderzoeken/6244
Berichten%20Internationaal/6253
Berichten%20Internationaal/6266

Leest u vooral ook het Duitstalige commentaar van Diagnose Funk:
www.diagnose-funk.org/assets/df_bp_kinder-risiken_2011-09-25.pdf .
en bovendien het bijgevoegde (Duitstalige) PDF document

Redactie Stopumts
19 okt. 2011

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie