HELP Karen van Loon: Oproep aan alle stralingsslachtoffers en elektrogevoeligen.

maandag, 10 oktober 2011 - Categorie: Artikelen

Van de redactie, 5 okt. 2011, updated 10 okt. 2011.

Oproep aan alle stralingsslachtoffers en elektrogevoeligen in Nederland en Belgi:

HELP Karen van Loon!

Karen van Loon, 38 jaar en cum laude afgestuurd als apotheker, leeft in Megen als stralingsslachtoffer in een afgeschermde kamer nadat zij overgevoelig is geworden voor elektromagnetische velden. Door een zendinstallatie aan de grote kerk van Megen is haar gezondheidssituatie dramatisch verslechterd.

Eerder verzocht de redactie van Stopumts aan andere mensen in soortgelijke situaties om steunbetuigingen te verzenden aan Karen. Zij ontving een honderdtal adhesiebetuigingen en dankt alle inzenders daar heel hartelijk voor.

Maar nu moet er actie ondernomen worden omdat de GGD en KPN het doen voorkomen alsof er hier sprake is van een uniek geval. Stopumts weet wel beter. In het hele land zijn stralingsslachtoffers met ervaringsverhalen. Wij roepen iedereen, vooral ook al degenen die eerdere steunbetuigingen aan Karen hebben verzonden, op om de KPN, de GGD, de pers en de politiek te laten weten dat het hier geen uniek geval betreft.

Zendt uw mail rechtstreeks naar onderstaande e-mailadressen met een kort zakelijk maar overtuigend verslag van de eigen situatie, zodat duidelijk wordt dat Karen niet een uniek geval is maar dat er vele stralingsslachtoffers zijn in Nederland en Belgi, waarvan velen op de vlucht voor de terreur van de draadloze maatschappij.

Laten we Karen helpen. Zij weegt nog maar 46 kilo en het is tijd voor actie nu!
Schrijf uw e-mail vandaag nog naar:

m.gevers@ggd-bureaugmv.nl (GGD te Oss)
redactie.oss@brabantsdagblad.nl
m.broeders@oss.nl (milieuambtenaar Gemeente Oss)
redactie@volkskrant.nl
h.vgerven@tweedekamer.nl (arts en kamerlid voor de SP)

Om een indruk te geven van de urgente situatie publiceren wij onderstaand een deel van de correspondentie tussen de vader van Karen en KPN:


----------------------------------------------------------------------------------

Geachte mevrouw de Wind,

Naar aanleiding van uw e-mail van heden morgen 11:57 het volgende:

1) Mijn dochter heeft niet aangegeven liever geen rechtstreeks contact meer te willen hebben met KPN. Zij is nog steeds bereikbaar op het nummer 0412-463191. Ons eigen nummer 0412-463063 is inderdaad om technische redenen tot nader order uitgeschakeld.

2) U heeft weliswaar beloofd de mast in Haren te zullen draaien, maar door een zorgvuldige meting heb ik vastgesteld dat dit niet is gebeurd. De manier waarop deze antenneverdraaiing door U telefonisch is beschreven aan mijn dochter (via een hoogwerker) klopt niet. Deze toren is in het volle gezicht van onze woning en wij zouden dat gezien hebben. De toren is gewoon toegankelijk via een trap en een hoogwerker is niet nodig. Dit bewijst dat U ons met smoezen aan het lijntje houdt. Ik heb berekend dat op de cirkel van 2,2 km waarop onze woning ligt, een graad equivalent is met 38 meter. Met een graad red je het dan net niet. Om ons huis in de luwte te krijgen, is 2 a 3 graden verdraaiing naar het zuiden nodig. Wij vragen U dringend dit alsnog te doen. Het feit dat dit nog niet is gebeurd is de voornaamste oorzaak van de slechter worden gezondheidstoestand van mijn dochter. U belooft dingen die U niet waar maakt.

3) Een gesprek met Karen persoonlijk kan, maar niet op donderdag 6 oktober. Dat heeft zij met nadruk gezegd. Zij wil eerst met wethouder Hoeksema en haar huisarts spreken. Pas daarna wil zij U ontvangen. Dit heeft zij zo letterlijk tegen U gezegd.

4) Ik heb nooit gezegd te willen meewerken aan een nieuwe meting door het agentschap. Dat is ook niet aan mij of mijn dochter, maar aan het Kerkbestuur en het Bisdom Den Bosch. Stop alstublieft met ons hiermee onder druk te zetten zoals U nu al weken lang bijna dagelijks doet. Het is aan het Kerkbestuur en het Agentschap om daarover afspraken te maken en dan daarover met ons in overleg te treden. Zoals het door de heer Peters van het Bisdom aan mij is uitgelegd zijn daarover afspraken gemaakt en het past U niet om achter hun rug langs, met ons daarover afspraken te willen maken.

5) Van uw voornemen om mijn dochter vandaag om 12:00 uur te zullen bellen, hebben wij weinig gemerkt. De poging van mijn dochter om U te bellen op het door U aangegeven nummer is tot 2 maal toe ook nog niet gelukt.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de KPN een spel met ons speelt.

Lex van Loon
t.b.v. Karen van Loon

--------------------------------------------------------------------------

----- Original Message -----
From: jannie.dewind@kpn.com
To: E.van.Loon10@kpnplanet.nl
Sent: Wednesday, October 05, 2011 11:57 AM
Subject: Reactie KPN
Geachte heer Van Loon,

Naar aanleiding van uw recente e-mails hebben wij u en uw dochter gisteren meerdere malen telefonisch geprobeerd te bereiken op de telefoonnummers 0412-463063 en 0412-463191. Uw dochter hebben wij gisteren gesproken. Zij heeft aangegeven dat zij liever geen rechtstreeks contact heeft met KPN.

Helaas kregen wij bij u geen gehoor, vandaar dat wij u via e-mail benaderen.

Het spijt ons te horen dat de gezondheidssituatie van uw dochter slecht is of is verslechterd.

Conform uw dringende verzoek aan KPN vorige week en de daaropvolgende toezegging van KPN, is de antenne in Haren vrijdagmiddag jongstleden een graad naar het zuiden gedraaid. Hiermee wil KPN uiting geven aan het feit dat de moeilijke situatie van uw familie onderkend wordt. De antenne in Megen, die door het kerkbestuur op uw verzoek is uitgeschakeld, is nog steeds uit.

Om tot een gedegen oplossing te komen voor de situatie, zouden wij graag een aantal zaken met u op zeer korte termijn willen bespreken.

1. Graag zouden wij een afspraak willen maken om u en u dochter Karen persoonlijk te bezoeken om nader tot elkaar te komen. Uw dochter gaf gistermiddag aan dat donderdagmiddag 6 oktober aanstaande wellicht gelegen komt. Kunt u dit bevestigen?

2. U gaf vorige week aan te willen meewerken aan een nieuwe meting door het Agentschap Telecom na dinsdag 4 oktober, waarbij de antenne in Megen tijdelijk aangaat. Echter, deze week werd door u aangegeven dat een meting toch niet mogelijk is. Het is uiterst belangrijk om in overleg met alle betrokkenen een alternatieve datum vast te stellen om de huidige situatie te kunnen doorbreken, rekening houdend met voorzorgsmaatregelen voor uw dochter. Op welke twee data komt een meting uw familie gelegen? Wij zullen dit vervolgens voorleggen aan het kerkbestuur en het Agentschap.

3. Wij merken dat u veel vragen hebt over de werking van de antennes in uw regio en de activiteiten van KPN. Om uw vragen goed te kunnen beantwoorden en zaken op regelmatige basis met elkaar door te kunnen nemen, stellen wij voor om n of twee vaste contactmomenten per dag op te stellen zodat wij telefonisch informatie met elkaar kunnen delen, bijvoorbeeld 's ochtends en aan het eind van de middag. Natuurlijk bent u vrij om aan te geven op welke tijdstippen u dit het beste schikt.

Wij hebben bovenstaande punten gisteren met uw dochter besproken. Er is afgesproken dat wij uw dochter vandaag rond 12.00 uur zullen bellen, met name om het eventuele bezoek van ons aan u op donderdag aanstaande te bevestigen.

Hebt u vragen dan kunt u contact met mij opnemen. Ik ben bereikbaar op het telefoonnummer 050 - 582 40 82 of via dit e-mailadres.

Ik hoop u voldoende te hebben genformeerd.
Graag vernemen wij van u.

Met vriendelijke groet,
Jannie de Wind
Specialist Klachtbehandeling

KPN
Klantenreacties
Postbus 13500
9700 EG GRONINGEN
Telefoon: (050) 582 40 82Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie