Antennebureau liegt nog steeds dat het gedrukt staat. (Update 25 sept.)

zondag, 25 september 2011 - Categorie: Artikelen

Geplaatst 13 juli 2011
Update met link (Gastcollege prof. Reijnders) 14 juli 2011
Update met link naar presentatie in Beuningen 25 sept 2011

Een update over de leugens van het Antennebureau, die haar misleidende presentatie met vrolijk lachende mobiele bellers blijft volhouden, onlangs weer op 14 sept. 2011 in de gemeente Beuningen. He doel van het antennebureau is helemaal niet ''Het geven van objectieve informatie om bij te dragen tot een goede beeldvorming rondom antennes” zoals gesteld wordt in dia 4, maar ''het faciliteren van de plaatsing van zendmasten in Nederland'', als doelstelling bij de oprichting van het bureau meegegeven door het Ministerie van Economische Zaken dat het antennebureau financiert.

Het leek er even op, in april 2009, dat het Antennebureau een evenwichtiger voorlichting zou gaan geven toen zij op haar website meldde: ''Het Europees Parlement maakt zich vooral zorgen over de blootstelling van kinderen aan EMV. De Europarlementariërs roepen op tot strengere regels en bescherming voor inwoners en consumenten'', maar deze informatie is inmiddels weer van de site van het antennebureau verdwenen.
Kan de heer Huizing, die de meeste presentaties geeft, geen baan vinden die eerlijkheid en ethische normen als uitgangspunt heeft?


Onze berichtgeving van 13 juli 2011 over dit onderwerp:


Normaal gesproken hanteert Stopumts een terughoudend taalgebruik en zouden wij spreken van ''het op gespannen voet staan met de waarheid''. Maar de brutaliteit van het Antennebureau in haar voorlichting naar de inwoners van Houten op 6 juli 2011 tart alle normen van welvoeglijkheid, de term ''liegen dat het gedrukt staat'' is weer volledig van toepassing. Deze presentatie wordt standaard door het Antennebureau ook in andere gemeenten gebruikt.

Bekijkt u op www.houten.nl/nieuws/artikel/1190/ . de presentatie van het Antennebureau, met name de dia's 18 en 20.

Zelfs nu de Wereldgezondheidsorganisatie de draadloze technologie (Radiofrequente Elektromagnetische straling) ingedeeld heeft in de klasse mogelijk kankerverwekkend, sommige leden van de betreffende IARC commissie openlijk getuigen van ''waarschijnlijk kankerverwekkend'' en daarmee aangeven dat er biologische mechanismen werkzaam moeten zijn, ja zelfs nadat met deze verklaring van het IARC de WHO de adagia 'alleen ioniserende straling kan DNA beschadigen' en 'alleen thermische effecten kunnen schade veroorzaken' verlaten heeft, presteert het Antennebureau het om de inwoners van Houten gerust te stellen dat er geen relatie met klachten en/of ziektes aangetoond en ook niet te verwachten is op basis van eerder opgedane kennis en dat antenne-installaties verantwoord geplaatst en gebruikt kunnen worden.

Voor een eerlijker en wetenschappelijk verantwoorder presentatie kunt u het beste het gastcollege bekijken (video 55 min) van het studium Generale van Prof. Lucas Reijnders op:
collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=bb4f9142b45549baa4526cf725b65a431d .

of zie de begeleidende tekst bij dit college op Folders%20en%20publicaties/5149

Voor verdere informatie over het Antennebureau verwijzen wij u naar ons vorige artikel over dit door het Ministerie van EZ gefinancierde instituut: Artikelen/3408 .

Voor een verslag van de betreffende desinformatieavond zie het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie