Witwasoperatie (2): Video van de overheid moet burgers geruststellen

woensdag, 10 augustus 2005 - Categorie: Artikelen

Ook in Australië werken de overheid en de providers samen

In Nederland gaan leden van de Gezondheidsraad samen met voorlichters van KPN, Telfort en Orange het land in om gemeenten, verhuurders en huurders ervan te overtuigen dat de straling van mobiele communicatie onschadelijk is.

Dat is een onaanvaardbare verstrengeling van belangen, want de Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering. De deelname aan het rondreizende gezelschap betekent dat de Gezondheidsraad niet onafhankelijk van de providers en de overheid opereert.

In Australië gaat men een stapje verder. Daar heeft de overheid zelf een video uitgegeven, geïnitieerd door de mobiele provider Telstra en ondersteund door het Mobile Carriers Forum, met 'deskundig en onafhankelijk' commentaar van de Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA). De voorstelling van zaken lijkt als twee druppels water op de voorlichting van de Nederlandse providers en de Gezondheidsraad: een opstapeling van suggesties, hele en halve (on)waarheden.

De presentator is Jeff Watson, bekend van de Australische televisie, die tegen betaling bereid is elke gewenste boodschap in te spreken. Zijn tekst:

''EME staat voor Elektromagnetische Energie ... het is iets alledaags ... bijna alles in onze huizen straalt tot op zekere hoogte elektromagnetische velden uit ... dus als het natuurlijke energie is ... en het is al in ons dagelijks leven aanwezig, waarom zien zo veel mensen het dan als schadelijk?''

Zo veel mensen? Er wordt altijd gesuggereerd dat het om een handjevol gaat.

Natuurlijke energie? Sinds wanneer is digitale gepulste hoogfrequente straling onderdeel van de natuur? Bovendien zijn de elektrische en magnetische velden in het huishouden laagfrequent (50 of 60 Hz, beperkt tot kabels en apparaten) en is de straling van mobiele telefonie hoogfrequent (de elektrosmog dringt overal door en heeft een breed scala aan hoogfrequente draaggolven en laagfrequente pulsen).

''De internationale veiligheidslimieten geven bescherming voor mensen van alle leeftijden en gezondheidstoestanden (ook kinderen), of ze nu onregelmatig of permanent (24 uur per dag, 7 dagen per week) worden blootgesteld.''

Permanent? De limieten zijn opgesteld door de ICNIRP, gebaseerd op de onmiddellijke gevolgen van kortdurende blootstelling van proefdieren. Dat zegt helemaal niets over de uitgestelde gevolgen, noch over de gevolgen van permanente blootstelling. Het Standing Committee on Epidemiology van ICNIRP zegt zelf, dat de limieten geen garantie op bescherming geven.

''De veiligheidslimieten liggen ver beneden de drempelwaarden waarboven gezondheidseffecten aangetoond zijn. ... Als we ons realiseren dat de straling alleen maar kan verwarmen ... kunnen we ons meer ontspannen voelen over het onderwerp straling.''

De schadelijke verhitting door de straling (zoals in een magnetron) wordt geheel ten onrechte vergeleken met onschadelijke elektrische verwarming (zoals een straalkacheltje). De niet-thermische effecten worden geheel verzwegen.

Met betrekking tot effecten op de lange termijn luidt de tekst: ''De praktijk toont aan dat er geen probleem is.'' Terwijl juist de praktijk (de ervaringsberichten) en de epidemiologische onderzoeken de sterkste aanwijzingen zijn, dat er wel problemen voor de gezondheid zijn. Volgens de video blijkt uit geen enkel onderzoek dat er risico's zijn, ook niet voor mensen die dichtbij een antenne-installatie wonen. Uit al het voorhanden epidemiologische onderzoek blijkt het omgekeerde. En uit de helft van het in vitro en in vivo onderzoek in het laboratorium blijkt eveneens dat de straling van mobiele telefonie schadelijk is.

De boodschap van de video is dat er absoluut niets is om je zorgen over te maken. Dat is in strijd met de woorden van het Standing Committee on Epidemiology van het International Committee on Non-Ionisating Radiation (ICNIRP) van december 2004:

''... er is weinig bekend over de blootstelling van de bevolking aan radiofrequente straling en nog minder over het relatieve belang van de verschillende bronnen. Een punt van zorg is dat tot nu toe alleen korte perioden van blootstelling aan mobiele telefoons zijn onderzicht, dat er bijna geen data zijn over de blootstelling van kinderen en dat de gepubliceerde data zich concentreren op slechts enkele gevolgen, in het bijzonder hersentumoren en leukemie.''

''Kinderen zijn een leemte in het onderzoek. Geen enkel onderzoek heeft tot op heden kinderen meegenomen, met uitzondering van de onderzoeken naar mensen die in de omgeving van radio- en tv-antennes wonen. Kinderen zijn in toenemende mate gebruikers van mobiele telefoons. Ze kunnen bijzonder gevoelig zijn voor schadelijke effecten ... en ze zullen nog veel jaren blootstelling accumuleren gedurende hun leven.''

Dat is een heel andere boodschap dan die van de Australische video en het rondreizende Nederlandse gezelschap van providers en 'onafhankelijke' leden van de Gezondheidsraad.

9 augustus 2005

Bronnen:
Artikelen/396 (Nederland)
www.emfacts.com/weblog/index.php?p=169 (Australië)
Peer review van Standing Committee on Epidemiology, ICNIRP, december 2004

Zie ook:
Artikelen/503 (Witwasoperatie WHO)Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie