Economische Zaken beslist over uw gezondheid. (Update met nieuwe brief van EZ)

vrijdag, 07 januari 2011 - Categorie: Artikelen

Oorspronkelijk geplaatst 24 oktober 2010

Updated met toegevoegde brief van EZ 5 nov. 2010 en 7 jan 2011

Deze nieuwe en recente brief van Economische Zaken laat zien dat EZ via het Antennebureau innig samenwerkt met de industrie (Monet) en probeert de regie te houden over de huidige ronduit criminele voorlichting aan de Nederlandse bevolking over de vermeende onschadelijkheid van de draadloze technologie.
EZ doet dit door de tendentieuze voorlichting van Antennebureau en Monet aan de gemeenten in bijgaande interessante brief te promoten.
De integrale brief aan de gemeenten kunt u onder aan het oorspronkelijke artikel als mediafragment openen.
Een voorbeeldbrief om aan uw eigen gemeente te sturen om de reageren op de eenzijdige informatie vanuit EZ vindt u onder Artikelen/5257


-----------------------------------------------------------

Het oorspronkelijke artikel van 24 oktober 2010:

Brief Agentschap Telecom. Hoe Economische Zaken beslist over uw gezondheid.

Dankzij de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kwam laatst een opmerkelijke brief van het Agentschap Telecom (Economische Zaken) aan de minister boven water. Deze werd verstuurd in reactie op een PvdA-motie voor aanscherping van de blootstellingslimieten elektromagnetische velden. Het Agentschap Telecom pleit voor handhaving van deze blootstellingslimieten. Er wordt nauwelijks over gezondheid gesproken, terwijl dat juist de bestaansreden is van deze limieten. Het Agentschap is vooral bang dat de technologie niet meer zal werken bij strengere limieten.

Strengere norm

EZ schrijft dat een strengere norm van 3 Volt per meter haalbaar is. In verscheidene landen (blootstellingslimieten) is deze 3V/m-norm al ingevoerd. In Nederland wordt in 99% van de gevallen al in de praktijk aan deze norm voldaan. De ICNIRP limieten zijn extreem hoog. Maar 3V/m is nog niet laag genoeg. Ook bij de 'lage' veldsterktes krijgt StopUMTS juist vele gezondheidsklachten van burgers. Ook onder de 1 Volt per meter. Wij vinden dus dat de norm veel strenger moet en wel onmiddellijk naar 0,6 V/m buitenshuis, zoals ook aanbevolen door het Bio-Initiative Report. (Onderaan toegevoegd als PDF bestand).

Wetenschappelijk bewijs

Economische Zaken gaat niet in op de duizenden wetenschappelijke studies die biologische effecten van elektromagnetische velden (EMV) aantonen. Het blijft bij enkele nauwkeurig geregisseerde zinnetjes van de Gezondheidsraad (GR) zoals: een biologisch effect is niet hetzelfde is als een schadelijk effect. En een verwijzing naar de wereldwijde blootstellingslimieten van ICNIRP.

Elektrogevoeligheid. Signalen uit de maatschappij.

Omdat er regelmatig berichten over zijn in de pers, voelt het Agentschap zich verplicht om het probleem elektrogevoeligheid te noemen in de brief. Het is moeilijk om dat niet te doen. Van huisartsen, GGD, en maatschappelijke instanties ontvangt de overheid berichten over gezondheidsklachten door EMV. In vele landen zijn er verenigingen voor elektrogevoeligen (Noorwegen, Zweden, Duitsland, Zwitserland en Nederland Stichting EHS). Er komen berichten van mensen die beroepsmatig veel met de technologie gewerkt hebben zoals ITers. Overheidsinstanties houdt zich bezig met het opstellen van geruststellende kennisberichten. Maatschappelijke organisaties zoals StopUMTS mogen meepraten, maar worden vervolgens bij publicatie buitenspel gezet.

Onomstotelijk

EZ schrijft in de conclusie dat 'het alleen zin heeft over te gaan tot verlaging van de blootstellingslimieten als onomstotelijk vaststaat dat dit ook werkelijk leidt tot minder gezondheidsklachten.' StopUMTS concludeert dat men dus gewoon wacht totdat er mensen omvallen.
EZ bedient zich ook nog van een aardige drogreden om de limieten niet te verlagen omdat die daardoor te dicht in de buurt van de blootstelling komt die nu al aanwezig is. De burger zou daar maar ongerust door kunnen worden!

Betere ontvangers ontwikkelen

StopUMTS vindt het positief dat het Agentschap pleit voor investeren in betere ontvangers. EZ schrijft: 'Investeren in betere ontvangers zal op de langere termijn de gezondere oplossing zijn.' Tussen aanhalingstekens 'gezondere'. Verder: 'Zenders zullen met minder vermogen uitzenden, blootstelling wordt verlaagd, en er komt meer ruimte in het radiospectrum voor toepassingen.' Het niveau van elektromagnetische straling wordt dus helemaal niet lager. Zodra de ontvangers beter worden, gaat men meer en uitgebreider mobiel internetten, nieuwe toepassingen gebruiken enzovoorts. Een radionetwerk waar filmpjes overheen verzonden kunnen worden, wil iedereen gebruiken om... filmpjes mee te bekijken.

EZ is hier wel wat optimistisch en beweert dat de betere ontvangers allang technisch haalbaar zouden zijn, en dat ze 'om concurrentieredenen' nog niet op de markt zouden komen wat niet waar is. Er wordt nog steeds gewerkt aan betere ontvangers. Al jaren. Maar niet om gezondere elektronica te maken maar om meer data door de lucht te krijgen.

Het fundamentele probleem

Het fundamentele probleem bij de discussie rondom elektrogevoeligheid is dat mensen denken in de trant van: als ik mijn iPhone maar kan blijven gebruiken... De mensen zijn verzot op hun mobieltjes. En meestal blind voor waarschuwingen over gezondheid. 'Ik heb er geen last van'. Eigenlijk denkt iedereen die nog geen (bewuste) gezondheidsklachten heeft er zo over. Van de buurman tot de overheid. Totdat de mensen overal tussen de masten zitten en het laatste flatdak is verhuurd.

Mensen wilden vroeger ook niet van hun sigaretten af. Ook al lag het bewijs er al.

Dus weten we nu ook wat er gaat gebeuren. Mensen moeten eerst omvallen. Of de overheid grijpt eerder in. Maar dan valt misschien iedereen over de overheid heen. Want men wil overal kunnen bellen en mobiel internetten.

Bekijk het PDF bestand
Bekijk of beluister het mediafragment


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie