De GGD is ziek. (Update met toegevoegde link)

woensdag, 08 september 2010 - Categorie: Artikelen

Geplaatst 3 sept. 2010
Update met toegevoegde link 7 sept. 2010
Update met toegevoegde brief 8 sept 2010

Gerelateerd artikel: Verhalen/1060
Toegevoegd 8 sept. 2010: Brief Minister Borst (VWS) aan GGD: pdf/minvws_bawa_12dec08.pdf .

Van de redactie. 5 sept. 2010:

In bijgevoegde door Stopumts geanonimiseerde brief van de GGD Eindhoven (zie het PDF bestand) wordt een aanvraag (door omwonenden met gezondheidsklachten) voor onderzoek rond de Digitenne-zendmast op het industrieterrein Croy afgewezen omdat een dergelijk onderzoek niet zinvol zou zijn! De brief van de GGD is kunstig gemotiveerd en uitvoerig, dat wel.

Het is echter ziek van de GGD om de mening van de Gezondheidsraad klakkeloos te volgen, de feitelijke klachten niet serieus te nemen, geen onderzoek te doen en bij voorbaat aan te nemen dat de klachten niet echt zijn maar een kwestie zijn van beleving.

Eerder kreeg Stopumts bericht van een stralingsslachtoffer uit Den Haag. De GGD daar ondernam niets toen de pati�nt met vreselijke pijn belde vanaf een plek naast een digitenne antenne (en andere antennes). Helemaal niets. Later kwam de GGD bij de pati�nt thuis langs om te vertellen dat het niet mogelijk was dat de persoon in kwestie zo'n verschrikkelijke pijn leed bij en door die antennes. Soortgelijke berichten ontving Stopumts eerder over de GGD Kennemerland en de GGD te Groningen.

De GGD heeft een erg negatieve houding. Zij staat niet open voor klachten, doet in het geheel niets. Zelfs al zouden de klachten een andere oorzaak hebben en/of een kwestie van beleving zijn, dan nog zou de GGD adequaat moeten handelen en actie ondernemen om de bevolking te helpen. Dat doet zij niet. Zij neemt geen enkel initiatief, de bevolking zoekt het maar uit met alle klachten.
Men bekommert zich wellicht meer om alle medewerkers van de GGD die last hebben van mensen die klagen over gezondheidsproblemen in de buurt van zendmasten voor mobiele telefonie en C2000.

Stopumts begrijpt niet hoe de mensen die bij de GGD werken het voor zichzelf kunnen verantwoorden wat ze doen (of eigenlijk, wat ze niet doen). Hoe kun je zoveel mensen met ernstige klachten laten stikken (wij bedoelen dit figuurlijk), terwijl het je werk is om mensen te helpen en te beschermen?

De GGD is ziek, wij kunnen niet anders concluderen.


Redactie Stopumts.

Toegevoegde link 7 sept 2010:
sites.google.com/site/stralingsresultaat/home/de-ggd-is-ziek .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie