Witwasoperatie (1): WHO ontkent elke relatie tussen straling en gezondheidsklachten

donderdag, 04 augustus 2005 - Categorie: Artikelen

World Health Organisation opent aanval op ''elektrogevoeligen''
4 augustus 2005

De World Health Organisation (WHO) komt in de herfst met een informatieblad, waarin het bestaan van welzijns- en gezondheidsklachten in relatie tot elektromagnetische straling volledig wordt ontkend. Mike Repacholi, de coördinator van het EMF-project van de WHO, noemt het bestaan van slachtoffers 'een mythe'.

In oktober 2004 heeft een werkgroep op een workshop van de WHO in Praag de richtlijnen voor het 'voorlichtingsblad' opgesteld. Het is niet overdreven om over een aanval op de ''elektrogevoeligen'' te spreken. De richtlijnen zijn repressief en ontnemen burgers, politici, medici en wetenschappers de mogelijkheid om zichzelf een mening te vormen en daarnaar te handelen. Het vóórkomen van het syndroom mag niet geregistreerd worden, het syndroom als zodanig bestaat niet, metingen in woningen moeten worden verhinderd, een relatie tussen de straling, de symptomen en daaropvolgende ziektes mag niet worden gelegd en de overheid moet zelfhulpgroepen van ''elektrogevoeligen'' tegengaan door passende interactie.

Repacholi houdt een ware kruistocht tegen de ''elektrogevoeligen''. In juni vond een workshop van de WHO in Geneve plaats, over basisstations en draadloze communicatie, blootstelling en gevolgen voor de gezondheid. Repacholi: ''Vermoedens van potentiële gevaren voor de gezondheid van nieuwe technologieën kunnen onjuist zijn. Symptomen van elektrogevoeligheid staan niet in relatie tot elektromagnetische straling. Dat wordt onderbouwd door 31 onderzoeken. Enkele regeringen hebben de vermoedens van negatieve gevolgen van elektromagnetische straling geforceerd. Dat is ook bij andere technologieën, zoals beeldschermen, gebeurd. Wij zullen hierover een voorlichtingsblad uitgeven.''

''Het is een feit dat de straling rond een basisstation te zwak is om molekulen te kunnen beïnvloeden'', aldus Repacholi. ''Het is slechts de angst, dat de straling schadelijk zou kunnen zijn, die de symptomen veroorzaakt.'' Dat laatste wordt echter nergens door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Integendeel, alle epidemiologische onderzoeken naar welzijn en gezondheid van bewoners in de omgeving van zendmasten laten negatieve gevolgen zien. Wetenschappelijk bestaat geen enkele twijfel over de effecten van de straling. Het is slechts de vraag welke symptomen gevolgen van de effecten zijn, omdat de meeste symptomen aspecifiek zijn, dat wil zeggen ook andere oorzaken kunnen hebben.

In Nederland wordt het Kenniscentrum Straling door Economische Zaken opgericht, waarschijnlijk zal het de aanval van de WHO gaan uitvoeren. Hoewel de volksgezondheid in het geding is, staat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport buiten spel. Alle correspondentie over het onderwerp wordt doorgestuurd aan VROM, omdat de plaatsing van masten op het beleidsterrein van dat ministerie ligt. ''Elektrogevoeligen'' die hopen dat de weerstand bij gemeenten tegen de plaatsing van UMTS-zendmasten blijvend zal zijn, zullen van een koude kermis thuiskomen. Hun welzijns- en gezondheidsklachten worden niet erkend en kunnen zeker niet in relatie staan tot de straling, ook niet als zij dat zelf ondubbelzinnig door ervaring en metingen vaststellen.

Bron: www.forummobil.ch/de/index.php (newsflash 03.08.2005)

Overzicht epidemiologische studies: Folders/369

Tevens interessant: Hoe de WHO handelde met betrekking tot asbest: Artikelen/396 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie