Stopumts publiceert haar 5000e artikel over de gezondheidsaspecten van draadloze technologie.

dinsdag, 24 augustus 2010 - Categorie: Artikelen

Van de redactie, 16 aug. 2010 , laatst gewijzigd 24 aug 2010 met hyperlinks.

Met de publicatie van het ervaringsverhaal van een 15 jarige elektrogevoelige Groningse atheneum scholier publiceerde Stopumts, sedert de oprichting van de site in 2004, haar 5000e artikel over de gezondheidsaspecten van draadloze technologie .

Wij danken alle moedige inzenders van ervaringsverhalen, allen die bijgedragen hebben aan de artikelen met raadgevingen over juridische en technische problemen, met wetenschappelijk commentaar, nieuws uit binnen- en buitenland; het kwam in de afgelopen jaren allemaal aan bod.

Alle artikelen zijn op trefwoord in het zoekvenster linksboven te raadplegen; een schat aan informatie over het hardnekkig maatschappelijk verzet tegen zendmasten voor mobiele telefonie en een belangrijk archief van 'early warnings' over de gezondheidsgevaren van de draadloze maatschappij.

De redactie van Stopumts wenst u veel leesplezier bij de volgende 5000 artikelen.
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie