Zaagsel in het hoofd transformeert tot hersenkanker!

zondag, 18 juli 2010 - Categorie: Artikelen

Onderstaand opiniestuk ontving de redactie van Stopumts van de publicisten Karel & Caroline van Huffelen:

-----------------------------------------

Opnieuw gezondheidsschade door mobiel bellen: zaagsel in het hoofd transformeert tot hersenkanker!
door Karel & Caroline van Huffelen


Niets nieuws onder de zon
In onze special Mobieltjes & hersenkanker: het zit letterlijk tussen de oren…!!! van mei 2010 bespraken we het door de telecomindustrie meegefinancierde en maar liefst zes jaar lang getraineerde Interphone Onderzoek naar de relatie tussen mobiel bellen enerzijds en het optreden van hersenkanker, hersenvlieskanker, gehoorzenuwtumoren en speekselkliertumoren anderzijds.
Zie Folders%20en%20publicaties/4836 .

De voor mobiele-telefoongebruikers belangrijkste, maar in het Interphone Rapport versluierde, uitkomsten zijn:
• Veelvuldig mobiel bellen, gedurende tien jaar of langer, levert een significant risico op hersentumoren op.
• Hoe langer de gespreksduur, hoe hoger het risico (dose-responserelatie).
Niets nieuws onder de zon, want talloze andere wetenschappelijke onderzoeken kwamen al eerder tot deze conclusie, niet alleen t.a.v. hersen- en hersenvliestumoren, maar ook t.a.v. gehoorzenuwtumoren. Het zit letterlijk tussen de oren.

Zaagsel
De exponentiële toename van het gebruik van mobieltjes, draadloze looptelefoons (DECT) en draadloos internet is zorgwekkend. De massa – vooral kinderen – is onwetend en drukt vaak uren per dag een hoogfrequente zender met gepulste straling tegen het oor op slechts luttele centimeters van de hersenen. Een ander deel van de mensheid heeft wel weet van de gezondheidsrisico’s, maar steekt de kop in het zand. Men wil gewoon in de comfortzone blijven, maar is toch niet (geheel) onwetend. Wij zijn heel duidelijk en verbeelden het plastisch: zaagsel in het hoofd kan ‘zo maar’ transformeren tot hersenkanker of een gehoorzenuwtumor.

De beleidsbepalers bij de overheid, Big Telecom en de Gezondheidsraad weten exact dat er grote gevaren zijn verbonden aan overvloedig draadloos gemak, maar zij hebben meer oog voor de gezondheid van de economie dan voor de gezondheid van de burgerij. Deze beleidsbepalers zijn intelligente en intellectuele mensen. Zij hebben geen zaagsel in het hoofd maar in het hart. Wie niet het Grote Geheel dient, maar slechts de belangen van een selecte groep, is niet in integriteit.

Besmettelijke mobiele telefoongesprekken
Wij schreven al eerder dat onze samenleving afstevent op een ‘stralingsziektepandemie’: de mensen ‘besmetten’ elkaar door veel te bellen. Hoe gezelliger, hoe langer de telefoongesprekken, des te groter is de ‘besmetting’. Het zaagsel transformeert.

In het komende decennium wordt hersenkanker doodsoorzaak nummer één. Dat kan bijna niet anders omdat de massa slaapt. Het zal zich zo ontvouwen opdat de mensheid gaat ontwaken uit de ‘mobiele’ droom. Dat kan kennelijk alleen maar als het draadloze sprookje verandert in een horrorscenario, conform asbest, roken en röntgenstraling. Er is echter één groot verschil: deze keer behoort het overgrote deel van de bevolking inclusief onze kinderen tot de risicogroep!

Een hel van een hersenkankerpandemie.

Wij staan bepaald niet alleen in deze opvatting. De onafhankelijke onderzoeker prof. Lloyd Morgan (Berkeley, Californië) zegt naar aanleiding van een re-evaluatie van de Interphone Studie:
Wat we hebben ontdekt, wijst erop dat er een hel van een hersenkankerpandemie gaat ontstaan, tenzij de mensen worden gewaarschuwd en aangemoedigd hun huidige mobiele-belgedrag te veranderen. Regeringen zouden dit kritieke volksgezondheidsthema niet moeten afzwakken maar in plaats daarvan met spoed de burger moeten voorlichten over de risico’s. De mensen dienen duidelijk kennis te nemen van de boodschap dat ze hun mobieltje te allen tijde uit de buurt van hun hoofd en lichaam moeten houden.

Een onafhankelijk wetenschappelijk team bestaande uit voornoemde prof. Lloyd Morgan, prof. Michael Kundi (Wenen, Oostenrijk) en Michael Carlberg, M.Sc. (Örebro, Zweden) presenteerde op 17 juni zijn bevindingen n.a.v. een heranalyse van de Interphone Studie, genaamd Re-evaluation of the Interphone Study: Applications of a Correction Factor. Hun conclusie: het Interphone Onderzoek heeft een aantal leemtes in de opzet waardoor de hersenkankerrisico’s tenminste 25% te laag zijn berekend!

Het Interphone Onderzoek is zwaar gemanipuleerd.

Prof. Michael Kundi stelt vast:
Van de Interphone Studie, het grootste epidemiologische onderzoek naar hersentumoren ooit, werd verwacht, dat deze het definitieve uitsluitsel zou gaan geven over het vraagstuk van potentieel hersentumorrisico voor het gebruik van mobiele telefoons. Het onderzoek bleek echter meer vragen op te roepen dan antwoorden te verstrekken. Leemtes in de opzet en problemen tijdens de uitvoering van de studie hebben geleid tot bevooroordeelde en eenzijdige berekeningen van het risico. Wij hebben getracht de omvang van dit vooroordeel te bepalen en de belangrijkste risicoberekeningen (ermee) te corrigeren. Vervolgens bleek dat na deze correctie het risico van mobiele-telefoongebruik zeer substantieel is en voorzorgsmaatregelen rechtvaardigt.

De geleerde heren drukken zich ‘politiek correct’ uit, zoals het ware wetenschappers betaamt. Ze zetten op een nette manier uiteen dat het Interphone Onderzoek zwaar is gemanipuleerd (door Big Telecom: wie betaalt, bepaalt) en dat de mobiel-bellende mens er verstandig aan doet het zaagsel uit zijn hoofd te verwijderen.
Voor het gehele verhaal klikt u op:
www.powerwatch.org.uk/news/20100615_mobile_phones_brain_cancer.asp?pf=1 .

Voor uitgebreide info en tips over verstandig mobiel-belgedrag verwijzen we naar ons boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk: www.karelencaroline.nl/winkel .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie