Kennisplatform EMV haalt omstreden rapport over electrogevoeligheid van haar website. (Updated)

zaterdag, 10 juli 2010 - Categorie: Artikelen

Oorspronkelijk geplaatst 2 juli 2010. Update met toevoeging 5 juli 2010. Laatste update 10 juli 2010.

Het door maatschappelijke organisaties verguisde en hevig bekritiseerde rapport elektrogevoeligheid van de het Kennisplatform EMV is vandaag 2 juni 2010 door het Kennisplatform van haar website verwijderd en tot nader order teruggetrokken.
Dit is een verstandige stap op weg naar de waarheid die door alle betrokkenen nagestreefd wordt en een tegemoetkoming aan de slachtoffers die lijden onder overgevoeligheid voor elektromagnetische velden. Het wachten is nu op een rectificatie.
Het kennisplatform EMV zelf geeft onderstaande toelichting:


Bron: Kennisplatform EMV 2 juli 2010

Kennisbericht Elektrogevoeligheid

Elektrogevoeligheid onderzocht
De gezondheidsklachten die sommige mensen ervaren in de buurt van bronnen van elektromagnetische velden (EMV) kunnen de kwaliteit van hun dagelijks leven ongunstig benvloeden. Elektrogevoeligen, zijn mensen die hun klachten toeschrijven aan elektromagnetische velden. Via wetenschappelijk onderzoek heeft men geprobeerd deze klachten te verklaren. Een sluitende verklaring heeft het onderzoek niet geleverd. Het onderzoek heeft geen duidelijke wetenschappelijke bevestiging geleverd dat deze gezondheidsklachten worden veroorzaakt door EMV. Echter het onderzoek levert ten aanzien van EMV ook onvoldoende bewijs dat de mensen de klachten ontwikkelen alleen omdat ze denken aan iets schadelijks worden blootgesteld.

Het onderzoek laat zien dat een aantal mensen hun gezondheidsklachten onterecht toewijzen aan elektromagnetische velden. Echter het uitgevoerde onderzoek kent duidelijke beperkingen waardoor niet wordt uitgesloten dat bepaalde mensen daadwerkelijk gevoelig zijn voor elektromagnetische velden.

Het Kennisplatform heeft hierover een Kennisbericht opgesteld dat momenteel met maatschappelijke organisaties wordt besproken. Uit de bespreking blijkt dat de tekst niet duidelijk genoeg was. Over hoe die duidelijkheid wel kan worden gegeven, wordt momenteel met de maatschappelijke organisaties gesproken.

De uitkomsten van bespreking worden verwerkt in een nieuw kennisbericht Elektrogevoeligheid. De informatie uit dat bericht zal worden vermeld op deze pagina. Wilt u op het uitkomen van dat bericht geattendeerd worden dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van het Kennisplatform.

Voor het originele bericht zie:
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/elektrogevoeligheid/KennisberichtElektrogevoeligheid.aspx .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie