Commentaar Stopumts bij de beoordeling door de Gezondheidsraad van het onderzoek van Adang

donderdag, 17 juni 2010 - Categorie: Artikelen

Artikel oorspronkelijk geplaatst 14 juni 2010, update met aanvulling 17 juni 2010.

Gerelateerde berichten:
Onderzoeken/4347
Artikelen/4365

Redactie Stopumts 12 juni 2010 gewijzigd 14 juni 2010.

Commentaar Stopumts bij de beoordeling door de (Commissie elektromagnetische Velden van de) Gezondheidsraad betreffende het onderzoek van Adang naar effecten van radiofrequente velden op ratten: www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201009.pdf .

1.
De toevoeging ''De conclusie van de Gezondheidsraad is in lijn met de Kennisplatform beoordeling over het proefschrift van Adang'' is hoogst merkwaardig voor twee instanties die zo nauwgezet samenwerken. Het Kennisplatform wordt namelijk geadviseerd door de Gezondheidsraad die zich daarna beroept op het Kennisplatform dus op haar eigen adviezen.

2.
Klaarblijkelijk heeft de Gezondheidsraad een heranalyse van de data van Adang doorgevoerd. Het is van groot maatschappelijk belang dat deze heranalyse, dus de 'volledige analyse van de sterftecijfers van de Gezondheidsraad' , zo spoedig mogelijk integraal gepubliceerd wordt.
Adang schreef zelf in zijn IEEE publicatie dat hij nog van plan was om dit later te doen.
Heeft de Gezondheidsraad hem voor willen zijn?

Adang schrijft in zijn proefschrift:

''The cadavers of the 124 rats are available for anatomopathological investigation. This will be quite an amount of work. We have analysed a limited number of bodies.
Futher thorough analysis will be necessary, for instance to check if small tumours can be detected, possibly in specific organs. This is related to research on possible causes of illness that produced premature mortality.''

Heeft de Gezondheidsraad de 124 rattenkadavers opgevraagd?
Tot welke conclusies leiden de ratten van de Gezondheidsraad?

3.
De bewoording van de Gezondheidsraad is zoals gebruikelijk stilistisch onberispelijk, zorgvuldig en tegelijkertijd inhoudelijk hoogst interessant:
''Uit de volledige analyse van de sterftegegevens die de Gezondheidsraad heeft laten uitvoeren blijkt geen effect op overleving. De Gezondheidsraad ziet ook geen effecten op het bloedbeeld. ''
Moet men daaruit opmaken dat men wel effecten ziet (en niet kan ontkennen) op kanker?

4.
In het boek 'Cellphone Russian Roulette' van R. Kane staat toevallig een stuk over oud onderzoek naar ratten en tumoren. Het gaat ook over de 'cover-up' daarna.

Het komt in het kort hierop neer:
In 1992 werd een door de US Air Force gefinancierde rattenstudie gedaan door Guy en Chou.

(Chou CK, Guy AW, Kunz LL, et al. Long-term, low-level microwave irradiation of rats. Bioelectromagnetics 1992;13:469-96. Adang verwijst overigens ook naar de studie van Chou; ref. 27).
Guy en Chou vonden 4x meer kwaadaardige tumoren in de bestraalde groep dieren. Dat is te zien in Tabel 4 op p.491. Voor uitleg van de vakterm ''primary malignant'' uit deze tabel, zie wikipedia.
Dit ongewenste resultaat werd later genuanceerd door het te vergelijken met het gemiddelde sterftecijfer van dit hele rattenras. Kane levert daarop kritiek en beargumenteert een cover-up op pp. 77-82 van zijn boek.

Op pp. 90-92 wordt het nog interessanter. Kane legt uit dat de kanker vooral zichtbaar werd bij de oudere ratten. Later werd dit bevestigd in een studie van Andriyenko (p.92). ''Een dramatisch lange-termijn effect werd gevonden, gerapporteerd en vervolgens onder de tafel geveegd''.

Hebben we dit eerder gezien? Interphone? Adang?


(Het volledige integrale proefschrift (300 pp.) van Adang is bijgevoegd als PDF bestand.)

5.
De samenstelling van de commissie EMV van de Gezondheidsraad blijkt gewijzigd.

Prof. Dr. Ir. Brussaard is geen lid meer.

De huidige samenstelling (11 leden) van de commissie EMV:

dr. G.C. van Rhoon, fysicus, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, voorzitter
dr. L.M. van Aernsbergen, fysicus, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-beheer, Den Haag, waarnemer
prof. dr. A. Aleman, hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen
dr. G. Kelfkens, fysicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, adviseur
prof. dr. ir. H. Kromhout, hoogleraar arbeidshygiëne en blootstellingskarakterisering, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, hoogleraar epidemiologie van kanker, Vrije Universiteit Amsterdam, en Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
dr. H.K. Leonhard, fysicus, ministerie van Economische Zaken, Groningen, waarnemer
prof. dr. H.F.J. Savelkoul, hoogleraar celbiologie en immunologie, Wageningen Universiteit
prof. dr. W.J. Wadman, hoogleraar neurobiologie, Universiteit van Amsterdam
D.H.J. van de Weerdt, arts, toxicoloog en medisch milieukundige, Hulpverlening Gelderland Midden / GGD, Arnhem
prof. dr. ir. A.P.M. Zwamborn, hoogleraar elektromagnetische effecten, Technische Universiteit Eindhoven, en TNO, Den Haag
dr. E. van Rongen, radiobioloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

In meerderheid (7) dus fysicus of ingenieur, nu bijgestaan door een psychiater....
De celbioloog Savelkoul is echter een echte aanwinst.


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie