Stopumts verlaat klankbordgroep van het Kennisplatform EMV.

maandag, 12 april 2010 - Categorie: Artikelen

Stopumts verlaat de klankbordgroep van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Zij neemt deze stap samen met twee andere NGO's, het NIBE en de stichting EHS. Onderstaand het gezamenlijke persbericht:

Persbericht FOR IMMEDIATE RELEASE

Maatschappelijke organisaties verlaten overleg over gezondheidseffecten van elektromagnetische velden

WAGENINGEN, 12 april 2010

Drie NGO's (niet-gouvernementele organisaties) stappen per direct uit de Klankbordgroep van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (EMV&G). Ze vinden dat dit door de overheid ingestelde platform burgers en professionals niet objectief en betrouwbaar voorlicht over de gevaren van blootstelling aan elektromagnetische velden. De berichtgeving is volgens hen eerder in het belang van producenten dan van burgers.

WIE? Het gaat om de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS), het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en StopUMTS. De drie NGO's waren lid van een klankbordgroep binnen het platform, die als doel heeft een discussie te organiseren tussen maatschappelijke groeperingen en de overheid om na te gaan wat er leeft onder de burgers. De NGO's hebben de ervaring niet serieus genomen te worden.

MISSIE NGO's De organisaties rapporteren in de klankbordgroep welke klachten hun achterban melden na blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Klachten zoals chronische vermoeidheid, slaap- en concentratieproblemen, hoofdpijn, etc. Deze gezondheidsklachten kunnen gereduceerd worden door maatregelen als het verwijderen, vermijden en afschermen van storende EMV, zo hebben de organisaties ervaren. Veel elektrogevoeligen kunnen bijvoorbeeld al worden geholpen met voorlichting over aanpassingen aan installaties voor draadloze communicatie buiten, op kantoor of in huis, maar zijn hiervan niet op de hoogte, waardoor zij onnodig ziek worden en buiten het arbeidsproces vallen.

TEGENWERKING PLATFORM De kennis en ervaringen van de organisaties werden steeds terzijde geschoven en niet zichtbaar meegenomen in de formele berichtgeving van het Platform. Sterker nog, in het laatste Kennisbericht (1) van het Platform over elektrogevoeligheid wordt de indruk gewekt dat de gerapporteerde problemen vooral 'tussen de oren' zouden zitten. Mensen zouden vooral ziek worden van de angst om ziek te worden en artsen wordt geadviseerd patiënten met 'vage gezondheidsklachten' die kenmerkend zijn voor o.a. elektrostress door te verwijzen naar de psycholoog en geen aandacht te besteden aan de visie van de patiënt op dit vlak. Dat remt een vrije informatie-uitwisseling en dupeert de elektrogevoelige mens.

GERUSTSTELLEN BEVOLKING? De voorzitter van het Platform en de Klankbordgroep heeft in een interview met het tijdschrift Mediator (2) gesteld dat de klankbordbijeenkomsten zowel dienden als antenne 'voor de overheid- en als bliksemafleider 'voor de betreffende NGO's. Het doel lijkt daarbij vooral het geruststellen van de publieke opinie; van gemeenschappelijke standpunten kan geen sprake zijn. Onze organisaties worden gesterkt in hun gevoel dat het doel van het platform niet het geven van objectieve voorlichting is, maar eerder het onderdrukken van klachten uit de bevolking om daarmee de belangen van de producenten van de nieuwe communicatietechnieken en andere elektronische producten te faciliteren.

DOVEMANS OREN: Ondanks herhaalde pogingen van de organisaties om de inzichten van het Platform wat betreft de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden bij te stellen, is hierin geen verbetering opgetreden. Daarom hebben de drie besloten het forum te verlaten.

Meer informatie bij
Dr. H. Schooneveld en drs. J. Timmer, namens de Stichting elektrohypersensitiviteit
Website www.stichtingehs.nl
E-mail hugo.schooneveld@stichtingehs.nl en jostimmer@hotmail.com
Telefonische informatie: 0317-415081

Prof. Dr. Ir. M. Haas, namens Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)
Website: www.nibe.org
E-mail: info@nibe.org

H. Wever MSc., namens Stopumts
Website: www.stopumts.nl
E-mail: info@stopumts.nl

1
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/EMV_in_huis_kennisberichten/kennisberichten_emvinhuis_copy1.aspx .
2
www.zonmw.nl/nl/organisatie/publicaties/mediator/archief/mediator-1-2010/antenne-en-bliksemafleider-tegelijk/ .

###Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie