Laat de wetenschap spreken (2). The US Naval Medical Research Institute Report uit 1971.

dinsdag, 16 maart 2010 - Categorie: Artikelen

Laat de wetenschap spreken (2)

De Amerikaanse marine was al in 1971 bekend met >2000 studies over elektromagnetische straling en ziekte.

In 1971 werd door het medisch onderzoeksinstituut van de Amerikaanse marine een literatuurstudie uitgevoerd naar de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid. Het resultaat: een enorme waslijst van 2311 wetenschappelijke referenties. Toen al bekend dus.

In het rapport worden de Ďreported biological phenomenaí als volgt gesorteerd (p7-11):

(A) opwarming,
(B) fysiologisch,
(C,D,E) zenuwstelsel,
(F,G) psychologisch, gedrag,
(H, I) bloedbeeldafwijkingen, bloedvaten,
(J) enzymen
(K) metabolisme
(L) spijsvertering
(M) schildklier
(N) histologie
(O) genetisch
(P,Q) overig

Hieronder een beperkte selectie van deze effecten die dus voor 1971 al zijn aangetoond:
- hoofdpijn
- slaapproblemen
- gejaagdheid
- EEG veranderingen
- concentratieproblemen
- duizeligheid
- chromosoomafwijkingen

Interessant om te vermelden dat opwarming Ďslechtsí een van de categorieŽn is. Toch zijn de blootstellinglimieten van de overheid uitsluitend gebaseerd op opwarming.

De veldsterktes staan niet vermeld en zullen in sommige onderzoeken wellicht hoog zijn geweest. Vergeet niet dat een mobiele telefoon de gebruiker blootstelt aan een veldsterkte van 100V/m, omdat deze pal tegen het hoofd gehouden wordt.

Het rapport beperkt zich tot bovengenoemde lijst van biologische effecten, en daaropvolgend een enorme waslijst van wetenschappelijke referenties (pp. 12-103.) Hierbij ook Sovjet-literatuur. In eerste instantie wilde de auteur alle 2000+ gevonden wetenschappelijk referenties sorteren naar biologisch effect en noemen, echter dit bleek niet haalbaar en hij is niet verder gekomen dan de eerste 400.

Een recentere review van de arts Pilette geeft een betere sortering van de effecten naar studie. (Zie daarvoor p.26-27.)

Volgens het informatieblad is de studie van de Marine openbaar toegankelijk voor het publiek (niet eens classified dus).

Onderstaand de vrije opinie van Stopumts:

Steeds weer zien we dat er Ďnietsí met dit soort informatie gebeurt. Hoe komt dat toch?

Het leger, als grootverbruiker van elektromagnetische velden, wil onder geen beding gedwongen worden om de blootstellinglimieten omlaag te schroeven. Terwijl dat de ultieme consequentie zal zijn van het aanvaarden van deze resultaten.
Het gevolg van die instelling is dat de commerciŽle toepassing van EMVs (mobiele telefonie etc.) zich -ongehinderd door kennis van gezondheidseffecten- kon voltrekken.

De industrie doet daar een schepje bovenop door het wetenschappelijk onderzoek stelselmatig te vervuilen.

En de overheid, die in deze situatie voor de burger in de bres zou moeten springen, is te laks en heeft een financieel belang (zendlicenties).

Er zijn veel meer reviews zoals bovenstaande. Onlangs nog het special issue van Pathophysiology.

Zou de secretaris van de commissie EMV van de Nederlandse Gezondheidsraad op de hoogte zijn van deze reviews?
Of neemt hij klakkeloos de ICNIRP RF review aan voor waarheid?

Past een dergelijke kritiekloze houding bij zoín verantwoordelijke functie?
Of past het slechts bij een ambtelijke functie waar men herkauwt wat de politieke en industriŽle elite het liefst hoort? Immers, er kunnen binnenkort weer miljarden binnengehaald worden met de nieuwe frequentieveilingen.

Red. Stopumts.


Voor het downloaden van de originele studie (103 pag.):
www.radiationresearch.org/pdfs/20091016_naval_studies.pdf .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie