Nederland: Netvervuiling bij energiezuinige lampen.

woensdag, 03 maart 2010 - Categorie: Artikelen

Een interessant artikel in de Elektor van 02-2010 over vervuiling van de netspanning door spaarlampen. Elektrotechnici meten aan de gepulste elektrische stromen in spaarlampen.

De Stichting EHS doet dit al enkele jaren, maar dan voor een heel ander lezerspubliek (elektrogevoeligen). Zie bijvoorbeeld www.stichtingehs.nl/images/stories/EHS/ehs%20bulletin%2027%20september%202009.pdf

Nu over het artikel in Elektor febr 2010:


''Licht in de duisternis - Netvervuiling bij energiezuinige lampen''
Ton Giesberts (Elektor-lab) & Clemens Valens (redactie F)

Enkele citaten:
''Om het effect van de belasting op de power factor te illustreren hebben we eerst gemeten aan een gewone gloeilamp van 100W.''
...
''De stroom is perfect in fase met de spanning en heeft dezelfde vorm.''
...
''Echt interessant werd het pas toen we gingen meten aan compacte fluorescentielampen (CFL's), spaarlampen dus.''
...
''In de figuren 5 t/m 7 zien we de resultaten die verassend veel op elkaar lijken en tegelijkertijd vreemd zijn.''
(de stromen zijn sterk gepulst en allesbehalve sinusvorming, red.)
...
Over LED lampen:
''De gemeten stroom is bij beide behoorlijk impulsvormig ... het spectrum is behoorlijk breed.''
...
En nu komt het:
''De drie CFL lampen en de twee LED-lampen die we in het lab onderzochten vertonen allemaal sterke harmonischen, de meeste daarvan voldoen niet aan de waarden in de derde kolom van tabel 2. (Grenswaarden voor klasse C apparatuur.)''

''Moeten we daarom concluderen dat deze lampen op de Europese markt illegaal zijn? Waarschijnlijk niet, want er is een tweede regel voor lampen met een vermogen tot 25W - zie (en probeer te begrijpen) de vierde kolom van tabel 2. Deze regel heeft het alleen over derde en vijfde harmonische en laat veel hogere waarden toe, dus onze lampen voldoen waarschijnlijk allemaal aan deze norm dankzij deze regel. Het zet je wel aan het denken wat de waarde is van deze regels, want het lijkt wel heel moeilijk iets te produceren dat niet aan deze norm voldoet.''

Misschien is de waarde van deze regels, dat zij zo 'industrievriendelijk' mogelijk zijn opgesteld? - red. Stopumts
...
Conclusie van de auteurs:
''Moet u zich over dit alles zorgen maken? Waarschijnlijk niet.... U vervuilt echter wel de netspanning.''

Geen woord over de mogelijke gezondheidseffecten van 'dirty electricity'. Dat valt helaas buiten het vakgebied van elektrotechnicus. Ze hebben geen idee.

Zie daarvoor de volgende wetenschappelijke publicaties:

Berichten%20Nederland/2605 .
nohra.nhri.org.tw/EMF/Armstrong_Am.%20J.%20Epidemiol_1994.pdf .
www.microwavenews.com/junkscience.html .


Voor het volledige artikel van Giesbers en Valens over de netvervuiling bij energiezuinige lampen in het tijdschrift Elektor van febr 2010 zie het bijgevoegde PDF bestand.

Binnenkort zijn er overigens geen gloeilampen meer te koop in de winkels vanwege een EU verbod. Dankzij onze Nederlandse Gloeilampenkoning Philips die haar eigen geschiedenis verloochende door het gloeilampenverbod aan te zwengelen.
Zie: www.molblog.nl/bericht/Philips-zit-achter-spaarlamplobby/ .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie