Laat de wetenschap spreken (1). De Kirschvink Studie: Magnetietkristallen in de hersenen

donderdag, 04 maart 2010 - Categorie: Artikelen

Magnetietkristallen in de hersenen

In een klassieke studie toont Kirschvink met een zeer gevoelige magnetometer aan dat er magnetiet (Fe3O4) kristallen aanwezig zijn in de menselijke hersenen.

Magnetiet is van alle natuurlijk op aarde voorkomende materialen het sterkst magnetisch. Het oriënteert zich daarom sterk naar elektromagnetische velden, zowel natuurlijke velden (m.n. aardmagnetisch veld) als ook kunstmatig opgewekte velden.

Er wordt ontdekt dat elke gram hersenweefsel ongeveer 4ng magnetiet bevat. Opvallend genoeg is de concentratie magnetiet in het hersenvlies bijna 20 maal hoger: 70 ng/gram.

Een natuurlijke kooi van Faraday om ons brein heen?

Prangende vraag voor een nieuwsgierige wetenschapper: wat zou het effect kunnen zijn van kunstmatig opgewekte EMVs op dit magnetiet, en het omliggende weefsel?

Maar voor dat soort vragen is geen onderzoekssubsidie te verkrijgen. Het ZonMW geld wordt daarentegen wel uitgegeven aan psychologisch onderzoek naar 'risicoperceptie van EMVs'.

Samenvatting (Engels):

Magnetite biomineralization in the human brain
(iron/extremely low frequency magnetic fields)

JOSEPH L. KIRSCHVINK, ATSUKO KOBAYASHI-KIRSCHVINK, AND BARBARA J. WOODFORD*
Division of Geological and Planetary Sciences, The California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125

ABSTRACT Although the mineral magnetite (Fe3O4) is precipitated biochemically by bacteria, protists, and a variety of animals, it has not been documented previously in human tissue. Using an ultrasensitive superconducting magnetometer in a clean-lab environment, we have detected the presence of ferromagnetic material in a variety of tissues from the human brain. Magnetic particle extracts from solubilized brain tissues examined with high-resolution transmission electron microscopy, electron diffraction, and elemental analyses identify minerals in the magnetitemaghemite family, with many of the crystal morphologies and structures resembling strongly those precipitated by magnetotactic bacteria and fish.

These magnetic and high-resolution transmission electron microscopy measurements imply the presence of a minimum of 5 million single-domain crystals per gram for most tissues in the brain and >100 million crystals per gram for pia and dura. Magnetic property data indicate the crystals are in clumps of between 50 and 100 particles.

Biogenic magnetite in the human brain may account for high-field saturation effects observed in the Ti and T2 values of magnetic resonance imaging and, perhaps, for a variety of biological effects of low-frequency magnetic fields.

Proc. Natl. Acad. Sci. USA
Vol. 89, pp. 7683-7687, August 1992
Biophysics

De ICNIRP RF review 2009 schuift het magnetiet 'issue' als volgt terzijde:

Magnetite (Fe3O4), found in magnetosomes that are present in the human body, including brain tissue, is a strong absorber of RF radiation between 500 MHz and 10 GHz (Kirschvink 1996). However, it is present at very low concentrations (5-100 ppb) in human tissues and the resultant heating should be biologically unimportant at localized SARs below guideline levels (Adair 1994; Kirschvink 1996; Pickard and Moros 2001).Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie