Oproep voor stralingsvrije treincoupées.

zondag, 07 februari 2010 - Categorie: Artikelen

Stopumts ontving de onderstaande algemene oproep:

De NS heeft opeens weer haar plan opgevat om WIFI / draadloos internet in haar treinen te gaan invoeren, waarbij op enkele websites (niet van de NS zelf) wordt gesproken over een geleidelijke invoering vanaf vanaf maart 2010.

Als u wilt kunt u hierover een brief sturen aan de NS op het volgende adres:

NS Klantenservice
Postbus 2372
3500 GJ Utrecht

of per email: www.ns.nl/zva/contactForm .

Verder kunt u dit ook aankaarten bij de reizigersvereniging Rover, zie www.rover.nl.
U kunt een email sturen aan secretariaat@rover.nl.

Een brief zou als volgt geformuleerd kunnen worden:

======================================================================

Geachte ........

De NS heeft het plan opgevat om WIFI / draadloos internet in haar treinen te gaan invoeren.
Op enkele websites (niet van de NS zelf) wordt gesproken over een geleidelijke invoering vanaf vanaf maart 2010.

In dit verband wil ik u graag het volgende vragen en voorstellen:

• Kunt u per trein een deel van de treincoupés inrichten als stralingsvrije, of tenminste als WIFI-vrije, treincoupés?
Kunt u deze treincoupés duidelijk markeren?
Is het een idee om hier ook de huidige stilte-coupés voor te gebruiken?

• Kunt u het zendvermogen van de WIFI-zenders minimaliseren en de zenders zodanig positioneren, dat naastgelegen coupés en tussencoupés weinig WIFI-straling ontvangen?

• Kan de NS haar plannen met WIFI concreet en helder op haar website publiceren?

Met vriendelijke groet,

(Hoogachtend,)


======================================================================

Als u wilt kunt u deze informatie (bij voorkeur in uw eigen woorden) gebruiken voor uw eigen brief/email aan de NS en Rover.

Hoe meer mensen reageren hoe duidelijker deze wens bij de NS zal binnenkomen.
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie