Voorstel voor diagnose van EHS en EMFS (ingezonden)

zondag, 10 juli 2005 - Categorie: Artikelen

Voorstel voor een diagnose van Electro(magnetic) Hypersensitivity (EHS) of Electromagnetic Field Syndrom (EMFS).

Uiteraard helemaal informatief en onder voorbehoud! Het is een voorstel. Graag reacties van artsen en specialisten.

1. uitsluiten van andere medische en van psychiatrische oorzaken voor de symptomen
uitgebreid bloedonderzoek, neuroloog, internist e.d.
psychiatrisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek

2. in ieder geval deze symptomen:
slaapstoornissen
duizeligheid
tintelingen, prikkelingen, gevoelsstoornissen
concentratie- en geheugenproblemen, korte termijn geheugenproblemen
gevoel van electrische stroom in het lichaam (vingers, ledematen, hoofd)

3. tenminste x van de volgende symptomen:
misselijkheid, darmproblemen
wisselende gezichtsscherpte (dit kan een specifiek symptoom zijn, komt anders alleen voor bij suikerziekte), wazig zien
spierpijn, pijnlijke steken
pijn in hoofd, prikken
hartkloppingen
wisselende bloeddruk
problemen met vochthuishouding
ademhalingsproblemen
huiduitslag, rode plekken
tremoren, sidderen, vibraties
convulsies, spontaan trekkende spiertjes of spieren
brandend gevoel huid
stroompjes door gebit, kiespijn
oorsuizingen, tinnitus, ploppen van oren
aanvallen (seizures)
ongewone gewichtstoename of -afname
verhoging of verlaging van niveaus van hormonen en enzymen (binnen de referentiewaarden)
verlaging pseudocholinesterase (dit kan een specifiek symptoom zijn, komt anders alleen voor bij vergiftiging door pesticiden) met meer dan 30% (binnen de referentiewaarden)
allergie-achtige symptomen
vermoeidheid, futloosheid, geen energie, slapte
angst, schrik, paniek, stress
verwarring, psychose-achtige symptomen
gevoel het niet meer uit te houden, weg te moeten, vluchten
gevoel van levensbedreiging

4. Een relatie tussen ernst van de symptomen en de elektrische, magnetische en elektromagnetische velden, in het bijzonder de gepulste radiofrequente straling.
Er kan een vertraging in de waarneming van de effecten optreden (de symptomen kunnen direct voorkomen of na uren of dagen, wel consistent vertraagd). De sterkte van de symptomen kan per persoon en per blootstelling verschillen, hij hoeft niet evenredig te zijn met de sterkte van de velden en de symptomen kunnen heftiger of minder heftig zijn. De wisselwerking tussen de velden en het lichaam is bepalend. De velden kunnen gemeten worden en apparaten kunnen verwijderd/uitgezet worden om het verschil te testen.

5. Overeenkomst van de anamnese met andere ervaringsverhalen.
Behandeling: vermijden. Patiënt moet behandeld worden als stralingsziek. Het medisch handelen bestaat in hoofdzaak uit het wegnemen van de straling of het brengen van de patiënt naar een omgeving met zeer weinig straling. Op dagen dat vermijding onmogelijk is: GABA (Neurontin).

Belangrijk is je te realiseren dat het gaat om allerlei gevolgen van de effecten van elektromagnetische straling op biologische (elektrochemische) processen. Het gaat om permanente blootstelling aan straling met dichtheden in de orde van 100 tot enkele 1000-en mikroWatt/m2 met verschillende karakters (pulsering e.d.) en om tijdelijke blootstelling aan extra straling, bijvoorbeeld van een mobiel telefoongesprek of een omgeving met een hotspot of dect-telefoon. Er kan mogelijk sprake zijn van co-factoren waardoor het lichaam de gevolgen van de effecten van de straling niet zonder gevolgen kan verwerken.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie