Open brieven aan Piet Borst op website NRC-H en enkele andere (niet gepubliceerde) brieven.

zondag, 24 januari 2010 - Categorie: Artikelen

(Gepubliceerd 16 jan. 2010, laatst gewijzigd 24 jan 2010, update 24 jan 2010)

Onderstaande open brief is gepubliceerd op het E-wetenschapsforum van NRC-H op 16 jan 2010:

Gerelateerd bericht:
Berichten%20Nederland/4368

Auteur: Ing. M. de Jong.

Geachte heer Borst,

Wat een teleurstelling dat juist u, alom gerespecteerd wetenschapper, refereert aan uw fysisch onderlegde vrienden die liever geloven dan wetenschap bedrijven. Wat een teleurstelling dat u zich slechts selectief op de hoogte hebt gesteld van wat er nu in de wetenschappelijke wereld gaande is omtrent de effecten van niet-ioniserende elektromagnetische velden op mens en dier. En is het in wetenschappelijke kring gebruikelijk collegas uit te maken voor pseudowetenschappers?

U meldt dat een obsessief bellende muis geen kanker krijgt, een obsessief bellende rat kreeg het onlangs echter wel.

U denkt, gelooft en hoopt dat de laagenergetische niet-ioniserende straling geen DNA schade kan veroorzaken, maar u weet het niet zeker.
Al diverse malen gerepliceerd onderzoek heeft echter al aangetoond dat dat helaas wel het geval is.

En de door u zo betrouwbaar geachte Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad heeft tot nu toe niets anders gedaan dan het volgen van het standpunt van de WHO.

Het is een verrassende conclusie dat nu de WHO de nuancering zoekt, deze weggezet wordt als een politiek orgaan. Diverse landen zijn de WHO al voorgegaan in het toepassen van het voorzorgsprincipe, u noemt dat beter te hard geblazen dan de mond gebrand , maar de eerste blaren zijn al verschenen. Is dat niet verontrustend genoeg? Zou dat niet uw wetenschappelijke hart sneller moeten doen kloppen om uit te zoeken welk biologisch mechanisme hieraan ten grondslag zou kunnen liggen. Ook hier zijn collegas u voorgegaan die zich kennelijk niets aantrekken van het adagium het kan niet dus het bestaat niet en wellicht minder last hebben van een kokervisie.

En het is geen leuk grapje te melden dat u niet betaald wordt door Nokia. De industrie die verantwoordelijk is voor de wereldwijd verbreide techniek van draadloze communicatie is een miljarden business . Er wordt verschrikkelijk veel geld verdiend aan mensen die de draad kwijt zijn en als de belangen groot worden

En ten slotte: de door u zo hoog geachte organisaties als de NAS en de RS verkopen geen onzin. Sterker, ze verkopen helemaal niets. Geen van beide organisaties hebben zich tot op heden expliciet uitgesproken over dit onderwerp. De NAS heeft in januari 2008 een rapport uitgebracht to identify research zonder deze te evalueren. De Britse Royal Society viert dit jaar haar 350ste verjaardag met als thema : The Fruits of Curiosity. Dit moet u aanspreken, laat het u inspireren uw mening omtrent de mobielvrees met iets meer twijfel te benaderen. Er is namelijk wel een experiment gaande met de gehele wereldbevolking als proefkonijn.


Met hoogachting
Ing. Marijke de Jong, Enkhuizen

Voor het origineel zie:
weblogs.nrc.nl/wetenschap-columns/2010/01/09/mobielvrees/comment-page-1/#comment-26 .


------------------------

De redactie van Stopumts ontving overigens afschrift van nog veel meer brieven gericht aan Piet Borst en aangeboden aan de redactie van NRC-H. Klaarblijkelijk heeft Piet Borst nogal wat gevoelens losgemaakt bij de lezers van NRC-H. Onderstaand twee voorbeelden van dergelijke niet-gepubliceerde brieven:

T.a.v. mevr. Birgit Donker, hoofdredacteur.
eventueel CC aan: dhr. Hendrik Spiering, dhr. Piet Borst en mevr. Nienke Beintema

Geachte mevrouw Donker,

Dank-dank-dank voor de artikelen 'Mobielvrees' van Piet Borst (za 9 jan 2009) en 'De muis die brulde' (za 18 jan 2010) geschreven door Nienke Beintema. Het zijn beide artikelen die nuancering trachten aan te brengen.

Maar helaas heb ik na het zien van het hieronder gelinkte korte Youtube-filmpje mijn bedenkingen bij de door Piet Borst en Nienke Beintema geraadpleegde deskundigen.

www.youtube.com/watch?v=npK5HSxukyA .

Het filmpje is een korte samenvatting van een op 14 september 2009 in de Amerikaanse Senaat gehouden hoorzitting. Het gaat helemaal over de gevaren van mobiele telefonie, met name de dramatische toename van tumoren gerelateerd aan mobielgebruik komt ongecensureerd aan de orde.

De volledige senaatshoorzitting valt hier te bekijken:
www.c-spanvideo.org/program/288879-1 .

Alle wetenswaardigheden over muizen die geen tumoren ontwikkelen zijn mijns inziens irrelevant als mensen wl kanker krijgen door het gebruik van mobiele telefoons.


Vriendelijke groet,
Eelco de Rook

---------------------------------------------------------

Geachte Heer Borst,

Met verbazing heb ik uw artikel gelezen. Het lijkt er immers op dat U zich als gerespecteerd oncologisch wetenschapper, niet of nauwelijks heeft laten informeren omtrent eventuele schadelijke gevolgen voor de gezondheid van EM-velden van masten en allerlei draadloze apparatuur. Geen enkel wetenschappelijk onderzoek is er tot nu toe in geslaagd te bewijzen dat EM-velden NIET schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het Zwitserse Onderzoek, waarop in Nederland door staatssecretaris Van Geel de uitrol van UMTS-masten is gelegitimeerd, is inmiddels achterhaald. Zoals U weet bestaat de Gezondheidsraad voornamelijk uit fysici zonder medische achtergrond, waardoor zij voorbijgaan aan de a-thermische effecten van straling, waar vele burgers last van hebben. Het kan toch niet zo zijn dat vele burgers met lichamelijk onverklaarbare klachten DURE onderzoeken moeten ondergaan om als uiteindelijk resultaat te horen dat er lichamelijk niets aan de hand zou zijn en dat dit psychisch tussen de oren zou zitten?

De heer M. Westerouen van Meeteren, oud-inspecteur Gezondheidszorg, zei in Levensgevaarlijke genezers van Zembla 17/01/10, ik citeer: Als het om roken, drinken of veiligheidsgordels gaat dan worden wij op alle manieren beschermd. Mijn vragen aan U meneer Borst, zijn de volgende.: Hoe lang heeft de erkenning van schadelijke gevolgen door roken niet geduurd? En hoe snel was men met de erkenning van de gevaren van o.a. asbest en amalgaam? Hoe worden burgers met gezondheidsklachten veroorzaakt door EM-velden beschermd? Heeft U huilbabys wel eens in verband gebracht met EM-velden van draadloze apparatuur?

Sinds de plaatsing medio 2006 van een (TETRA)C2000-mast met inhanging van GSM 1800 MHz, straalrichters etc. en trafokast op ongeveer 100 m afstand van mijn huis wordt mijn kwaliteit van leven ernstig aangetast. Dit in de vorm van slaapstoornissen, enorm sterk branderige plekken op hoofd en rechter kant gezicht, gepaard gaand met overal jeuk, druk op en in hoofd, band om hoofd, hoofdpijn, druk en gesis en piep in oren (te vergelijken met het geluid van een tandartsboor), moeheid, rode branderige ogen, loopneus, onregelmatige hartslag, zeer warm hoofd, afwisselend warm/koud, spierspanningen, trillingen over hele lichaam (alsof mitrailleur wordt leeggeschoten), huidproblemen, verminderde concentratie, verminderde opgewektheid en darmklachten.

De straling is fluctuerend, afhankelijk van sterkte, (mijn TV is indicator vanwege slecht beeld en/of springt op stand-by, keukenlicht gaat aan en uit), maar bovenstaande klachten zijn in meer of mindere mate elke dag aanwezig. Vooral door de branderige plekken op hoofd en gezicht ben ik na enkele uren genoodzaakt uit mijn huis te vluchten, hoewel dat s-nachts risicos met zich mee brengt. Het is een ware marteling. Ook heb ik sindsdien een hoog magnetisch- en elektrisch veld in mijn huis. Zodra ik uit mijn huis ben verdwijnen de klachten langzaam, met name de branderige rechter kant van mijn gezicht.

Uit een recent gehouden Duits onderzoek blijkt dat het TETRA BOS-systeem vele malen harder straalt dan GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz en UMTS tezamen.
Volgens een Nederlandse politieagent voldeed het analoge systeem eigenlijk beter en leverde geen gezondheidsklachten op.
Gaan wij tenslotte meneer Borst, niet dezelfde strijd tegemoet als met asbest en roken?
Wordt straling het digitale asbest van nu?
En wie neemt de verantwoording c.q. is uiteindelijk verantwoordelijk voor dit alles?

Ter afsluiting wil ik een dringend beroep op U en alle medici doen om ook in het belang van uw (klein)kinderen, patinten en vele zieke EHS-burgers het goed, wetenschappelijk onderbouwde EMF-Handbuch te bestuderen, evenals grafiek in Stand van zaken maart 2007 met als uiteindelijk doel verlaging van de emissienormen zoals reeds in Belgi (o.a. TETRA Astrid systeem) en Frankrijk plaatsvindt.


Met hoogachting,
M. de Jong, Amsterdam

Duits onderzoek zie grafieken pagina 14, 15 en 19:
www.lanuv.nrw.de/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe11/fabe11.pdf .

How Exposure to GSM & TETRA Base-station Radiation can Adversely Affect Humans
Van Prof. Dr. G.J. Hyland
www.psrast.org/mobileng/hylandbasestation.pdf .

www.telegraph.co.uk/health/healthnews/6920973/Police-officers-sue-force-over-radio-injuries.html .

Engelse politieagenten wijten gezondheidsklachten aan TETRA:
Berichten%20Internationaal/4351/uk_engelse_politiefunctionarissen_wijten_gezondheidsklachten_aan_tetra_%28upd._%2B_corr.%29 .

A popular revolt:
www.tetrawatch.net/papers/ecologist170904.pdf .

Zembla 27/09/09 De ramp C2000 (zie reacties Marije op forum):
zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnewspointer=1&tx_ttnewstt_news=16914&tx_ttnewsbackPid=1072&cHash=d6aba6709a .

Noodkreet III uit Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam:
Verhalen/2175/noodkreet_iii_uit_tuindorp-oostzaan_%28c2000%29 .

EMF-Handbuch:
www.ecologinstitut.de/index.php?id=42 .

Stand van Zaken, maart 2007 zie grafiek:
Artikelen/1729 .

Indringende Noorse documentaire over de totstandkoming der emissienormen:
Artikelen/3754 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie