Kennisplatform EMV publiceert een eerste reactie op de ''Alzheimermuizen'' van Arendash.

donderdag, 21 januari 2010 - Categorie: Artikelen

(Gepubliceerd 15 jan 2010, gewijzigd 21 jan 2010: PDF bestand toegevoegd).

Commentaar Stopumts:
Het Kennisplatform EMV, onlangs nog hevig bekritiseerd door haar discutabele publicatie over EHS Artikelen/4317 verrast in positieve zin door een op het eerste gezicht alleszins redelijke eerste reactie op de Alzheimermuizen, de studie van Arendash waarbij gesteld wordt dat mobiel bellen zou beschermen tegen Alzheimer.
Maar er zit een addertje onder het gras van het Kennisplatform.
Bij aandachtige bestudering blijkt dat het kennisplatform er alleen maar op uit is om het thermische paradigma in stand te houden. Dat is van groot belang om de huidige blootstellingslimieten te kunnen handhaven. Biologische effecten bij lagere niveaus passen niet in dat straatje. (Toch heeft het kennisplatform EMV hier een punt: in het onderzoeksverslag staat expliciet vermeld (pag. 18) dat de temperatuur van de muizen tijdens bestraling met 1 graad verhoogd was.)

De opmerking van het kennisplatform dat dit wellicht de eerste therapeutische toepassing van EMV zou zijn, klopt echter niet. Aan therapeutische toepassingen is zelfs heel sectie 15 van BioInitiative gewijd: www.bioinitiative.org/report/docs/section_15.pdf .

Daarin wordt ook verwezen naar Barnes en Greenebaum (waarvan de derde editie al behoorlijk op de hand van ICNIRP is), waarin er een hele pagina aan gewijd is:

1. Pilla AA. Mechanisms and Therapeutic Applications of Time-Varying and Static Magnetic
Fields. Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields Third Edition: Biological and
Medical Aspects of Electromagnetic Fields, 2007. Barnes FS and Greenebaum B. editors, pages
392-393.

Overigens zijn die therapeutische werkingen al sedert 1929 bekend toen Dr. Erwin Schliephake EMV inzette voor betere behandeling van onder meer botbreuken zoals beschreven in zijn standaardwerk uit 1932: Kurzwellentherapie.
1932-2010: na 78 jaar zijn het kennisplatform EMV en de gezondheidsraad nog steeds niet op de hoogte.


Gerelateerde berichten:
Artikelen/4365
Berichten%20Internationaal/4386
Onderzoeken/4392

Bron: Kennisplatform EMV 7 jan 2010

Effecten van GSM achtige velden op Alzheimer bij muizen onderzocht.

Eerste indruk
Arendash concludeert dat de blootstelling aan een 918 MHz signaal een beschermende en herstellende werking heeft op muizen met Alzheimer. De eerste indruk is dat de wijze waarop de muizen zijn blootgesteld aan de zendsignalen mogelijk niet geheel aan de wetenschappelijke eisen voldoet. De resultaten kunnen niet zondermeer worden vertaald naar mensen met Alzheimer.

Maatschappelijke context
Er wordt al langer onderzoek gedaan naar mogelijkheden om processen in de hersenen te beïnvloeden door blootstelling aan EMV. Meestal zijn dat onderzoeken waarbij zogenaamde laagfrequente magneetvelden worden gebruikt. Het artikel beschrijft (mogelijk voor het eerst) eventuele therapeutische waarde van voor GSM gebruikte frequenties (radiofrequente EMV).

Achtergrond
Het onderzoek is verricht op muizen die genetisch gemodificeerd zijn, zodat zij de van ziekte van Alzheimer gaan ontwikkelen. Deze muizen zijn gedurende 8½ maand 2 keer per dag, 1 uur blootgesteld aan een ongepulst radiosignaal van 918 MHz (een GSM signaal is gepulst). De blootgestelde muizen ontwikkelden minder snel cognitieve schade dan de muizen die niet blootgesteld werden.
Een voor de hand liggende verklaring van de verschillen in cognitieve ontwikkeling is de opwarming ten gevolge van de blootstelling. De blootgestelde muizen ondergaan door de blootstelling aan de radiogolven een opwarming van 1 graad Celsius. Het is bekend dat een dergelijke opwarming een verbeterde doorbloeding in de hersenen tot gevolg heeft.
De opwarming van de hersenen van mensen bij langdurig mobiel bellen is ongeveer gelijk aan 0,1 graad Celsius waarbij geen verandering van de doorbloeding plaatsvindt. Mensen verschillen ook op andere gebieden fysiologisch sterk van muizen. De bevinding kunnen dan ook niet zonder meer worden vertaald naar een mogelijk positief gezondheidseffect voor mensen met de ziekte van Alzheimer.

Publicatie
Gary W. Arendash et al, ‘Electromagnetic Field Treatment Protects Against and Reverses Cognitive Impairment in Alzheimer’s Disease Mice’, Journal of Alzheimer’s Disease Volume 19, Number 1.
iospress.metapress.com/content/u2vm3580gn35/?p=4a8095221c994a7fa859d22b6f20e4ecπ=3 .

In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken het RIVM, TNO, KEMA, de GGD’en, het agentschap Telecom en ZonMw samen
om wetenschap te duiden voor burgers en werknemers. Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad.

Voor het originele bericht zie:
www.kennisplatform-emv.nl/Actueel.aspx .

Voor een (Duitstalig) commentaar van Prof. Adlkofer zie het bijgevoegde PDF bestand.

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie