Kennisplatform Elektromagnetische Velden toont haar vooringenomenheid.

vrijdag, 25 september 2009 - Categorie: Artikelen

Natuurlijk is ook Stopumts vooringenomen, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, maar het Platform Elektromagnetische Velden maakt het wel erg bont!
Nauwelijks vers van de pers of het onderstaande abstract van de studie van Ahlblom wordt triomfantelijk rondgestuurd aan de leden van de klankbordgroep (waaronder Stopumts) met als begeleidend commentaar: ''een grote meta-analyse van alle onderzoeken laat zien dat er geen causale samenhang (bewezen) is tussen blootstelling aan mobiele telefonie en hersentumoren''!

Met die conclusie stapt het Platform EMV met open ogen in een wetenschappelijke valkuil.
Dat er geen causaal verband bewezen is wil nog niet zeggen dat er geen causaal dan wel statistisch verband of aanwijzingen zouden zijn. Bovendien; door alle onderzoeken op één hoop te gooien kan men prima de resultaten van deelonderzoeken laten verwateren. Onderzoeken die duidelijk een verband geven bij ipsilateraal gebruik van de mobiele telefoon en intensief telefoneren langer dan 10 jaar ( Kan et al, 2008; Hardell et al, 2009, met een duidelijk verhoogd risico op glioma, levensverwachting 400 dagen) kunnen zo weggemoffeld worden tussen de vele onderzoeken korter dan 10 jaar die inderdaad (nog) geen statistisch, laat staan causaal verband aantonen, hetgeen de onderzoekers in hun abstract ook indirect vermelden:Bron: Epidemiology: September 2009 - Volume 20 - Issue 5 - pp 639-652
doi: 10.1097/EDE.0b013e3181b0927d

Epidemiologic Evidence on Mobile Phones and Tumor Risk: A Review

Ahlbom, Anders; Feychting, Maria; Green, Adele; Kheifets, Leeka; Savitz, David A.; Swerdlow, Anthony J.; ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) Standing Committee on Epidemiology.

Abstract

This review summarizes and interprets epidemiologic evidence bearing on a possible causal relation between radiofrequency field exposure from mobile phone use and tumor risk.

In the last few years, epidemiologic evidence on mobile phone use and the risk of brain and other tumors of the head in adults has grown in volume, geographic diversity of study settings, and the amount of data on longer-term users. However, some key methodologic problems remain, particularly with regard to selective nonresponse and inaccuracy and bias in recall of phone use.

Most studies of glioma show small increased or decreased risks among users, although a subset of studies show appreciably elevated risks. We considered methodologic features that might explain the deviant results, but found no clear explanation. Overall the studies published to date do not demonstrate an increased risk within approximately 10 years of use for any tumor of the brain or any other head tumor.

Despite the methodologic shortcomings and the limited data on long latency and long-term use, the available data do not suggest a causal association between mobile phone use and fast-growing tumors such as malignant glioma in adults (at least for tumors with short induction periods). For slow-growing tumors such as meningioma and acoustic neuroma, as well as for glioma among long-term users, the absence of association reported thus far is less conclusive because the observation period has been too short.

Voor het originele abstract zie:
journals.lww.com/epidem/Abstract/2009/09000/Epidemiologic_Evidence_on_Mobile_Phones_and_Tumor.5.aspx .

Begeleidend Commentaar van het Platform EMV, vet gedrukt Stopumts:
Conclusie
Ahlbom geeft aan dat wanneer hij alle onderzoeken naar mobiel bellen en hersentumoren bij elkaar neemt, hij geen verband vindt tussen het gebruik van een mobiele telefoon en de kans op tumoren in het hoofd.

Maatschappelijke context
In de media is de laatste jaren veel gepubliceerd over het vermeende risico dat het bellen met een mobiele telefoon de kans vergroot op het ontwikkelen van tumoren in het hoofd. Denk daarbij aan discussies rond:
- het uitblijven van de eindrapportage van het Internationale Interphone programma;
- de oproep van het europees parlement om de bestaande limieten te evalueren;
- de discussie over biologische effecten nav het Bio-Initiative rapport.
Het Kennisplatform zal een reactie op deze publicatie opstellen.

Achtergrond
Ahlbom heeft een review en een meta-analyse uitgevoerd. De epdemiologische studies naar mobiele telefonie en tumoren in het hoofd die zijn gepubliceerd voor maart 2009 zijn betrokken bij de analyse. Daaronder zitten ondermeer alle gepubliceerde epidemiologische studies uit het Internationale Interphone programma, maar ook de onderzoeken van Hardell.
Ahlbom vindt geen relatie tussen de kans op snel groeiende tumoren en het gebruik van een mobiele telefoon. Evenmin vindt hij een relatie tussen het gebruik van een mobiele telefoon en langzaam groeiende tumoren. Ook merkt hij op dat er geen enkele aanwijzing is gevonden dat mobiele telefoon kanker zou kunnen veroorzaken bij kinderen en volwassenen Dat zegt hij helemaal niet!. Ahlbom merkt daarbij op dat de onderzochte periode ten opzichte van de ontwikkelingstijd van langzaam groeiende tumoren kort is. Nee, Ahlblom zegt dat het te kort is
Dit onderzoek is uitgevoerd door Ahlbom en andere gerenommeerde onderzoekers, als subcommissie van de International Commission on Non-ionised Radiation Protection (ICNIRP). Nationale regelgeving en internationale normen voor mobiele telefoons zijn gebaseerd op de adviezen van ICNIRP.


Het moge duidelijk zijn dat het Platform EMV niet alleen een misleidende interpretatie geeft van de besproken meta-analyse maar ook nog eens haar vooringenomenheid ten toon spreidt door dit onjuiste en voortijdige commentaar.
Zou deze publicitaire uitglijder wellicht te maken hebben met het gegeven dat bij het platform EMV de functie Voorzitter van het Communicatieforum ingenomen wordt door Rogier Brink, tevens coördinator en hoofd publiciteit bij het Antennebureau?

Via Linkedin is de heer Brink op zoek naar een communicatiemedewerker.
Enige hulp kan de heer Brink inderdaad wel gebruiken.

Gerelateerd bericht: Artikelen/3408 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie