Achtergrond leden Commissie Elektromagnetische Velden Gezondheidsraad

dinsdag, 14 juni 2005 - Categorie: Artikelen

De leden van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad en hun wetenschappelijke kennis van en ervaring met mobiele telefonie en de effecten daarvan op mensen, dieren en planten.

Naar aanleiding van een search met Google Scholar. Voorzichtigheid geboden, internet geeft veel informatie maar kan een vertekend beeld geven.

Eric Roubos, voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad.

Hij houdt zich bezig naar onderzoek aan waterpadden, de Xenopus Laevis, die zijn huidskleur aanpast aan de omstandigheden (maar beslist niet mobiel belt). Hij interesseerde zich ook voor slakken (Lymnaea stagnalis, jaren '70 en '80). Hij weet veel van calcium-oscillaties, van gaba en choline, hij heeft ook de zenuwsystemen van kakkerlakken en ratten bestudeerd. Met de straling van mobiele telefonie heeft hij zich wetenschappelijk nog nooit bezig gehouden.

Lodewijk van Aernsbergen, adviseur van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Hij is een pure fysicus, wordt geciteerd in Physical Review, deskundig op het gebied van 'the phonon frequency of solid hydrogen'. Met de straling van mobiele telefonie heeft hij zich wetenschappelijk nog nooit bezig gehouden.

Gert Brussaard, lid van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Hij was hoogleraar radiocommunicatie, een fysicus. Hij heeft gewerkt aan een voorspelling van de te verwachten veldsterkte en verstoringen van elektromagnetische straling in steden. Vormen en materialen van objecten komen daarin voor, maar effecten op mensen, dieren en planten niet.

J. Havenaar, lid van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Psychiater. Waarom zit er in hemelsnaam een psychiater in een Commissie Elektromagnetische Velden? Hij is expert op het gebied van long term mental health gevolgen van Tsjernobyl, psychologische gevolgen van toxicologische rampen, de impact van rampen op het subjectieve welbevinden, de rol van gedeelde cultuur (geloof in de ziekte) in de psychotherapie. Wonderlijk. Wat doet die man in deze commissie? Gaat men er eigenlijk van uit dat de zendmasten gifstokken zijn, dat de ramp groter is dan Tsjernobyl en dat de psychische gevolgen niet minder groot zijn? Waarom anders deze psychiater in de commissie?

Frans Koops, lid van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Bioloog. Heeft zich verdiept in vogels die tegen hoogspanningslijnen vliegen. En in vissen en onderwaterhoogspanningslijnen. De bescherming van paling tegen infrasound. Met de straling van mobiele telefonie en de effecten daarvan op mensen, dieren en planten heeft hij zich wetenschappelijk nog nooit bezig gehouden.

Floor van Leeuwen, lid van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Kankerspecialist. Weet alles van Hodgkin's disease, testicular cancer, longkanker, baarmoederkanker, borstkanker, leukemie, straling als therapie. Heeft veel gepubliceerd over kanker, maar zich wetenschappelijk nog nooit met mobiele telefonie en de effecten daarvan bezig gehouden.

Helmut Leonhard, adviseur van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Agentschap Telecom. Fysicus. Komt als wetenschapper eenmaal voor in Google Scholar. Heeft zich met de bezetting van frequentiespectra bezig gehouden, maar niet met mobiele telefonie en de effecten daarvan op mensen, dieren en planten.

Gerard van Rhoon, lid van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Radiotherapeut. Weet veel van kanker. Hyperthermie. Warmtetransport in weefsels. Absorptie van straling als therapie. Heeft zich wetenschappelijk wel bezig gehouden met het opwarmen van patinten, maar nog nooit met mobiele telefonie en de effecten daarvan.

Gerard Swaen, lid van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Epidemioloog. Carbon disulfide, vermoeidheid op het werk, minerale wol, blootstelling aan verschillende stoffen, oplosmiddelen, angst en depressie, maar heeft zich als wetenschapper nog nooit bezig gehouden met mobiele telefonie en de gevolgen daarvan.

Rik van de Weerdt, lid van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Milieuarts. Meting van luchtverontreiniging, lood en asbest. Heeft bijgedragen aan 'Modelbeoordeling basisstations mobiele telefonie' van het RIVM (december 2003), net als Zwamborn en Van Rongen. Die beoordeling volgt klakkeloos het flinterdunne verhaal van de Gezondheidsraad over a-specifieke effecten. Stress komt uitsluitend voort uit bezorgdheid en angst van mensen die een zendmast zien staan en daar klachten aan attribueren. Heeft zich wetenschappelijk nog nooit met onderzoek naar mobiele telefonie en de effecten daarvan bezig gehouden.

Peter Zwamborn, lid van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Fysicus. De enige in de commissie die zich ooit als wetenschapper heeft bezig gehouden met de effecten van mobiele telefonie. In 1992 heeft hij de verdeling van electromagnetische velden in het inhomogene lichaam gemodelleerd, in 1999 heeft hij de opwarming van een hoofd door een mobiele telefoon berekend, in 2003 het onderzoek geleid naar welzijns- en cognitieve effecten van GSM en UMTS op mensen. Zijn belangrijkste gebied van aandacht is penetratie van inhomogene materialen zoals de grond met radar.

Eric van Rongen, secretaris van de Commissie Elektromagnetische Velden.

Rntgenstraling en muizen. Heeft zich als wetenschapper nooit bezig gehouden met mobiele telefonie en de gevolgen daarvan. Wel als rapporteur.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie