Zweedse studie: Verbiedt het gebruik van mobiele telefonie!

donderdag, 06 augustus 2009 - Categorie: Artikelen

De bekende Zweedse onafhankelijke onderzoeker Orjan Hallberg komt in een opzienbarende studie tot de conclusie dat mobiele telefonie verboden dient te worden. Medewerkers voorlichting van het Antennebureau zullen na lezing waarschijnlijk spontaan hun ontslag aanbieden....

Hallberg baseert zich daarbij op de volgende feiten, rekening houdend met het gegeven dat mobiele telefonie vooral na 1997 landelijk dekkend op grote schaal gebruikt is gaan worden. De grafieken spreken voor zich. Een samenvatting:

1.
Het aantal verlofdagen voor ziekte is na 1997 plotseling sterk toegenomen (trendbreuk),

2
Het aantal verstrekte slaappillen en melatonine-tabletten aan kinderen en jonge mensen is de afgelopen 10 jaar in Zweden gestegen van 80.000 tot 2.500.000.

3.
Het aantal volwassenen met slaapproblemen is na 1997 toegenomen van gemiddeld 10% naar 30%.

4.
Het aantal doden per duizend bij mensen met dementia is sedert 1997 sterk gestegen (trendbreuk).

5.
De incidentie van melanoma is na 2001 sterk gestegen (trendbreuk).

6.
Hersentumoren nemen sedert 2001 sterk toe na jarenlange voorafgaande daling (trendbreuk).

7.
Aantal nieuwgeborenen met afwijkingen is na jarenlange daling in de periode 1970-1997 nu gestabiliseerd (trendbreuk).

8.
Het aantal mensen met overgevoeligheid voor elektromagnetische velden neemt sterk toe en zal bij extrapolatie in 2017 de 50% bereiken.
In januari 2009 gaf 31% van de bevolking aan last te hebben van hoofdpijn na lang mobiel bellen.

9.
Autisme neemt sterk toe na 1997, vooral bij jonge kinderen en stijgt in gelijke mate als het gebruik van mobile telefonie.

10.
Keelkanker neemt sterk toe in Zweden, met een trendbreuk na 1997.

11.
Hulp aan jongeren voor psychische aandoeningen, met name depressie is na 1997 sterk toegenomen.

12.
Zelfdoding en poging tot zelfdoding is na 1997 sterk toegenomen, vooral bij vrouwen in de leeftijd 16-24 jaar (trendbreuk).

13.
Het aantal zwaargewonden in het verkeer te Stockholm is sedert 1997 toegenomen van 8.000 tot jaarlijks ongeveer 30.000 (trendbreuk).

Het rapport concludeert dat indien de verantwoordelijken niet onmiddelllijk actie ondernemen zij voor de rechter gebracht dienen te worden. Bovendien moet mobiele telefonie onmiddellijk gestopt worden in het belang van de volksgezondheid.

Opm. Stopumts;
Zou de situatie in Nederland veel anders ziijn?


Zie voor het originele Engelstalige artikel en vooral de begeleidende grafieken het bijgevoegde PDF bestand.

Het onderliggende wetenschappelijke artikel in Pathophysiology vindt u op:
sgll.nu/MedPub/Ref28Patphy09.pdf ,

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie