ICNIRP rapport 2009 en epidemiologisch onderzoek . Een eerste reactie van Stopumts.

woensdag, 15 juli 2009 - Categorie: Artikelen

In een 372 pagina's tellend rapport wijst ICNIRP, de International Commission on Non-Ionising Radiation Protection, www.icnirp.de/ . alle mogellijke gezondheidsgevaren van elektromagnetische velden van de hand en geeft zij feitelijk groen licht aan de telecomindustrie om verder te gaan met de milieuvervuilende elektromagnetische straling.

In de woorden van decommissie: Recent concern has been more with exposure to the lower level RF radiation characteristic of mobile phone use. Whilst it is in principle impossible to disprove the possible existence of non-thermal interactions, the plausibility of various non-thermal mechanisms that have been proposed is very low.
En wat betreft kanker en gentoxische effecten schrijft het rapport:
Concerning cancer-related effects, the recent in vitro and animal genotoxicity and carcinogenicity studies are rather consistent overall and indicate that such effects are unlikely at SAR levels up to 4 W/Kg.

Het rapport 2009 is eigenlijk net als de voorgaande rapporten van deze industrievriendelijke priv-club weer van hetzelfde laken een pak. Vergelijkbaar met het laatste rapport van de Gezondheidsraad, met als verschil dat in het rapport van ICNIRP de klachten door angst en psychiatrische stoornissen ontbreken. Terecht, want dat je klachten door angst en psychiatrische stoornissen kunt krijgen is evident, maar heeft als zodanig niets met de feitelijke fysieke effecten van blootstelling aan straling te maken.

In het ICNIRP rapport wordt eerst beschreven welke effecten vastgesteld zijn (onder andere vormveranderingen van cellen) ... maar men denkt dat die effecten geen schade kunnen opleveren, omdat de energie zo gering zou zijn. Welnu, het zien van zichtbaar licht komt ook door een vormverandering. Denken deze onderzoekers nu werkelijk, dat we geen schade aan ons gezichtsvermogen zouden kunnen ondervinden van permanente blootstelling aan zichtbaar licht, als dat een miljard maal sterker zou zijn dan de natuurlijke zichtbare straling?
(Niemand haalt het in zijn hoofd om de intensiteit van zichtbaar licht permanent een miljard maal zo intens te maken. Dat zou ongetwijfeld tot schade aan het gezichtsvermogen leiden. Maar wat wel wordt gedaan is de straling van gsm, umts enz. een miljard maal zo intens te maken als de natuurlijke achtergrondstraling van dat frequentiegebied).

Bij het onderzoek van Friedmann c.s. roepen de theoretici van ICNIRP dat de SAR-waarde niet is bepaald. Alsof een mechanisme niet werkzaam is zonder bepaling van de SAR-waarde.
Bovendien, de SAR is voor de helft van de bevolking meer dan tweemaal hoger of lager dan het gemiddelde (bron RIVM rapport 861020007 blz. 30).
Waar het om gaat is dat Friedman c.s. hebben aangetoond dat het mogelijk is dat een biologische versterker wordt geactiveerd door (niet-ioniserende en niet overmatig opwarmende) straling.

Het meest verbijsterend in het rapport is het ontbreken van feitelijke waarnemingen, waarvoor verklaringen gevonden moeten worden.
De theoretici van ICNIRP proberen niet eens een verklaring te vinden voor de ervaringen en waarnemingen (de Gezondheidsraad probeert het tenminste nog met 'het zal wel tussen de oren zitten').
Ze piepen wel 'misschien weten we niet alles', maar doen geen moeite om met wat ze wel weten, waarnemingen te verklaren.

Leest u het Engelstalig ICNIRP rapport 2009 in bijgevoegd PDF bestand.

Van een tweede ICNIRP publicatie met als titel: ''Epidemiologic Evidence on Mobile Phones and Tumor Risk'' is op dit moment nog slechts een abstract beschikbaar, zie: journals.lww.com/epidem/Abstract/publishahead/Epidemiologic_Evidence_on_Mobile_Phones_and_Tumor.99770.aspx . waarin men concludeert dat ''Despite methodologic shortcomings and the still limited data on long latency and long-term use, the available data do not suggest a causal association between mobile phone use and fast-growing tumors such as malignant glioma in adults, at least those tumors with short induction periods. For slow-growing tumors such as meningioma and acoustic neuroma, as well as for glioma among long-term users, the absence of associations reported thus far is less conclusive because the current observation period is still too short. Currently data are completely lacking on the potential carcinogenic effect of exposures in childhood and adolescence.'' .

Men houdt dus een stevige slag om de arm; een causaal verband tussen het gebruik van mobiele telefoons en snelgroeiende tumoren bij volwassenen zou niet blijken uit de ter beschikking staande data, terwijl men voor langzaamgroeiende tumoren de observatieperiode nog te kort vindt om conclusies te trekken.

Bovendien wordt bevestigd dat er een totaal gebrek aan gegevens is over mogelijk kankerverwekkende effecten bij kinderen en jongvolwassenen.

Groen licht dus voor het kindermobieltje? Dat zou getuigen van ongehoord gebrek aan ethisch normbesef.

Daartoe een citaat van de bekende Zweedse hersenonderzoeker Prof. Salford:
Un jeune qui a un portable contre la tte une demi-heure ou plus par jour aura un ALZHEIMER trente ans .

Leest u in dit verband ook het ngelstalig artikel op EMF facts #1096: ICNIRP - Staying comfortable with what they know '': www.emfacts.com/weblog/ .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie