Noorwegen: Een indringende documentaire over de totstandkoming der emissienormen. (upd+ext)

zaterdag, 20 juni 2009 - Categorie: Artikelen

(Oorspronkelijk geplaatst 17 juni 2009. Updated en extended (Link) 19 juni 2009.)

Een 42 minuten durende spannende Noorse documentaire met Engelse ondertiteling geeft een inzicht hoe de ICNIRP normen tot stand zijn gekomen en wie daar aan hebben meegewerkt.

Tevens laat het zien hoe defensie en industrie een doorslaggevende invloed hebben gehad en nog steeds hebben op het vaststellen van de stralingsniveaus.

Aan het woord o.a. het hoofd medische dienst van de stad Trondheim Jan Waage die waarschuwt voor de aanleg van draadloze stadssystemen nadat invoering daarvan in Trondheim tot talrijke gezondheidsklachten leidde en Dr. Gerd Oberfeld uit Salzburg die reeds jaren pleit voor lagere emissienormen en waarschuwt voor neurodegeneratieve aandoeningen en kanker door te hoge stralingsnormen.

In een Interview laat Repacholi, voormalig hoofd van de WHO, een opmerkelijk staaltje van onzindelijk redeneren zien.
'Mensen kunen niet vaststellen of een mobiele telefoon aan staat of uit'', aldus Repacholi. ''Derhalve kunnen de gezondheidsklachten ook niet afkomstig zijn van de straling van mobiele telefonie''.
Alsof de mogelijkheid tot perceptie van de aanwezigheid van een stof iets zou kunnen zeggen over de schadelijkheid van die stof. (Asbest/radioactieve straling/ fijnstof, ook niet waar te nemen; niet schadelijk?).
Het valse argument van Repacholi wordt overigens ook in Nederland in de discussie gebruikt.

Opnames in Slowakije met Tomas Salek, hoofdchirurg oncologie en Eva Markova, onderzoekster te Bratislava laten zien dat men in Oostbloklanden veel voorzichtiger omgaat met emissienormen.

Getuigenverklaringen o.a. van Erik Dalgaard, rentmeester in dienst van de Noorse koninklijke familie en ernstig overgevoelig geworden voor EM velden door een zendmast in de nabijheid van zijn werkplek.

Ook wordt de 84 jarige Josep Osepchuk geïnterviewd, die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van radar en magnetrons.

Merete Hannevik van de Noorse Gezondheidsraad herhaalt publiekelijk de mantra's van de telecomindustrie; ''wetenschappelijk is niet aangetoond dat er een causaal verband is tussen de straling van mobiele telefonie en gezondheidsklachten''. Het weerhoudt er diezelfde Noorse Gezondheidsraad niet van om op haar website wel allerlei maatregelen te vermelden om de straling bij het gebruik van mobiele telefoons te verminderen....

De documentaire laat duidelijk zien hoe de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de totstandkoming der ICNIRP normen (klakkeloos overgenomen door WHO en de Nederlandse Gezondheidsraad) en wie de dienst uitmaken bij de IEEE: vertegenwoordigers van Defensie (US Army /Navy), Motorola, Alcatel/Lucent, Ericson, Siemens, Nokia......

Absolute aanrader, vooral ook voor medewerkers van het Antennebureau en de GGD en ambtenaren in de gemeente Groningen.
Verplichte kost voor onderzoekers die zich bezighouden met de overeenkomsten tussen de tabaksindustrie en de telecomindustrie.
Archiefmateriaal in optima forma voor een toekomstige parlementaire enquêtecommissie.

Download de documentaire via:
www1.nrk.no/nett-tv/klipp/428197 .


Zie ook de op deze video volgende interessante discussie op Dorpsplein Tubbergen:
www.tubbergen.tctubantia.nl/424662/een_indringende_noorse_documentaire_over_de_totstandkoming_van_emissienormenoa_umts_en_gsm .
(Frank Leferink www.el.utwente.nl/te/personnel/leferink.htm . is hoogleraar telecommunicatie (Telecommunication Engineering) aan de Universiteit Twente en genereert bovendien inkomen bij Thales in Hengelo, het voormalige Holland Signaal).Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie