RIVM vergist zich

maandag, 16 mei 2005 - Categorie: Artikelen

RIVM vergist zich

Het RIVM meldt het risico van GSM, UMTS en andere radiofrequente straling in de uitgave ''Nuchter omgaan met risico's'', maar schat het risico volledig verkeerd in. Op zichzelf is het natuurlijk goed en logisch, dat het RIVM het risico van radiofrequente straling in de uitgave heeft opgenomen. Iedereen voelt trouwens aan zijn/haar klompen aan, dat al het draadloze gecommuniceer niet honderd procent veilig is. Het RIVM zou zich echter beter moeten beraden.

Want: risico = kans x gevolg! De kans op grote schade is inderdaad klein, de kans op kleine (meestal niet eens opgemerkte) schade is echter zeer groot. Eigenlijk ontkomt niemand in Nederland meer aan basale schade door radiofrequente straling van GSM, UMTS, DECT-telefoons, magnetrons, beeldbuizen, digitale DECT babyfoons, WLAN- en WIFI-netwerken, digitale amateurzenders (waarvan er gelukkig niet zoveel zijn, de meeste gebruiken nog analoge zenders), C2000 enzovoort. Ieder lichaam krijgt een tik mee. Een stralingsvrije controlegroep voor wetenschappelijk onderzoek bestaat niet eens meer! Elk onderzoek wordt gehouden met proefpersonen in een verschillende fase van radiofrequente stralingsziekte.

Voor een individu is het gevolg van de straling enorm. Dat merk ik zelf (als slachtoffer van radiofrequente stralingsziekte) en dat stelt de WHO ook. Zie: www.who.int/peh-emf/meetings/hypersensitivity_prague2004/en/
''Whatever its cause, EHS is a real and sometimes a disabling problem for the affected persons, ..'' En zie bijvoorbeeld de publicatie van N. Leitgeb uit Oostenrijk: ''Even if the evidence for the complaints is lacking, they can become so severe that the persons leave their homes and quit their jobs and find rescue in an environment free from 'electromagnetic pollution'.'' Zie: Bioelectromagnetics 24:387-394 2003. En lees 'white on black', zie www.feb.se (de internationale pagina's) en bijvoorbeeld het ervaringsverhaal van Erika Gabriel op www.salzburg.gv.at/umweltmedizin thema Elektrosmog, Elektrosmog und Gesundheit, Fallberichte.

Dus: als je naar het individu kijkt, zijn de kansen klein, maar de gevolgen zeer ingrijpend, buitengewoon groot. Voor de samenleving als geheel is de kans op een klein gevolg per individu bovendien zeer groot. De som van al die kleine gevolgen is extreem groot. TNO Cofam vond (bij 1 V/m, een veldsterkte die gewoon op straat voorkomt) een significante beïnvloeding van de cognitieve processen door GSM en UMTS. Dat was een bevestiging van eerder onderzoek. Reflex vond schade door GSM (bij 1,3 W/kg) aan DNA in vitro, een bevestiging van Lai en Singh in de hersens van ratten. Het onderzoek is inmiddels gerepliceerd. Dat betekent een verhoging van de kans op kanker, epidemiologisch gevonden in het onderzoek in Naila, Duitsland. Kortom, iedereen ondergaat tenminste een bescheiden gevolg. Bij elkaar opgeteld betekent dat een gigantisch risico.

Auto- en motorenfabrikant BMW heeft dit begrepen en in al zijn fabrieken de maximum radiofrequente straling van DECT-telefoons enorm verlaagd (tot maximaal 100 mikroWatt/m2, terwijl de Nederlandse Gezondheidsraad 20.000.000 mikroWatt/m2 toestaat!) ter bescherming van de medewerkers. De verzekeringsmaatschappijen hebben het ook begrepen, zij sluiten al jaren de gezondheidsrisico's van zendmasten uit, omdat zij potentieel extreem hoog zijn (maar niet in te schatten). Sommige Nederlandse gemeenten maken pas op de plaats en wachten met het toestaan van UMTS-zendmasten, maar wanneer trekt de Nederlandse overheid nu eindelijk eens de conclusie dat GSM, UMTS, digitenne, C2000 enzovoort een gevaar zijn voor de volksgezondheid? De SP onderneemt wat actie, maar niet genoeg!

Ondertussen worden heel veel Nederlanders een beetje ziek van de straling van UMTS, GSM, DECT-telefoons, WLAN-netwerken en andere bronnen van radiofrequente straling (slaapstoornissen, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, brandende huid, oogproblemen, tremoren en nog een reeks aan symptomen, onder andere electro hyper sensibility (EHS)). De medici slapen, tot de politici dringt het niet door (ze blijven draadloos promoten) en de bevolking wordt eenvoudigweg niet geïnformeerd of krijgt zelfs leugens en verdraaiingen voorgelegd door het antennebureau, agentschap telecom en de overheid. Veel van de moderne klachten hebben hun oorsprong in de bioelectromagnetica, maar de Gezondheidsraad blijft het gewoon ontkennen. Zij houdt vast aan het dogma dat alleen ioniserende en thermische effecten van straling schade kunnen aanrichten. De talloze ervaringen van slachtoffers vertellen een heel ander verhaal.

Voetnoot: het standpunt van het grote risico voor de maatschappij als geheel wordt gedeeld door bijvoorbeeld radioloog prof. dr. med. Heyo Eckel uit Göttingen, sinds 1990 voorzitter van de Aerztekammer Niedersachsen, voorzitter van de Duitse Senaat voor nascholing van artsen. Hij overweegt, dat her risico onvrijwillig wordt opgelegd aan de bevolking, dat het om een permanente belasting gaat en dat het om ontzettend veel mensen gaat, dus dat de multiplicator zo groot is, dat het risico zwaar gewogen moet worden. Zie: www.schandfleck-nuernberg.de/index.php?gv_chapter=3 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie