EU: Nederlandse CDA Europarlementariër frustreert stralingsvoorzorg.

dinsdag, 07 april 2009 - Categorie: Artikelen

Het Ries rapport is nu wel aangenomen Berichten%20Internationaal/3522 . maar het zou veel beter
geweest zijn als er op de alternatieve resolutie van Caroline Lucas en
Marie-Anne Isler Beguin (zie onder) gestemd zou zijn. In het Ries
rapport is namelijk een amendement ingeslopen dat het volgende stelt:

''1. As a precautionary measure, urges the
Commission to review annually the
scientific basis and adequacy of the EMF
limits as in Recommendation
1999/519/EC in the frequency range
between 0.1 MHz and 300 GHz and report
to the Parliament. The review should be
undertaken by its independent scientific
committee, the Scientific Committee for
Emerging and Newly Identified Health
Risks (SCENIHR). The most recent
SCENIHR study, based on broad research
and adopted on 19 January 2009, should
be taken into account.''

Dit amendement heeft de volgende originele passage, die Frédérique
Ries zelf erin had gezet, vervangen:

''1. Renews its call to the Council in its
above-mentioned resolution of 4
September 2008 to update its
Recommendation 1999/519/EC by laying
down stricter exposure limits for all
devices emitting electromagnetic waves in
the frequency range between 0.1 MHz and
300 GHz, taking into account the best
available techniques on the market
(BAT);''

(Zie het document in het bijgevoegde PDF bestand pagina 8/25)

Dus waar de originele passage opriep om de blootstellingsnormen
effectief te verlagen, stelt de nieuwe passage louter dat het
SCENIHR-comité nog maar eens een review van de wetenschappelijke
literatuur moet uitvoeren en op basis daarvan zal dan beslist worden
of de blootstellingsnormen zullen worden bijgesteld.
Maar de SCENIHR heeft nog maar net een review afgerond (2007) waarin ze wederom
besloten dat er quasi niets aan de hand is en dat de huidige normen
(41-61 V/m) perfect volstaan. In een volgende review zullen ze
waarschijnlijk tot dezelfde conclusie komen.

De SCENIHR is dan ook een louche comité'tje, een beetje zoals de
Nederlandse Gezondheidsraad, met steevast industrie-vriendelijke
standpunten. Pas als er keiharde bewijzen zijn zal de scenihr
misschien toegeven dat er iets aan de hand is. De wetenschappelijke
literatuur wordt abslouut niet geïnterpreteerd in overeenstemming met
het voorzorgsprincipe.

M.a.w. het vernoemde amendement heeft het veel onwaarschijnlijker
gemaakt dat de blootstellingsnormen effectief naar beneden zullen
worden bijgesteld, terwijl dat juist eigenlijk een van de
hoofddoelstellingen was die Frédérique Ries met haar rapport wou
realiseren. Daarom riep Ries ook op om de alternatieve resolutie te
steunen...

De persoon die het controversiële amendement erin heeft gezet is de
Nederlander Lambert van Nistelrooij (CDA) (zie bijlage p. 8/25).
Zelfs voordat de amendementen werden ingediend heeft van Nistelrooij een email
gekregen waarin de problemen met de SCENIHR werden uitgelegd. Dit advies
heeft hij dus echter gewoon in de wind geslagen. Toen een bevriende relatie
uit een Europese milieu-NGO, die veel ervaring heeft met Europese
besluitvorming en het parlement, het amendement van van Nistelrooij
las zei die kortweg: ''Well he's industry isn't he'', waarmee hij dus
wil zeggen dat van Nistelrooij allicht het standpunt vertolkt van
telecom-lobbyisten die hem bezocht hebben.

Nederland dient te weten dat het dankzij van Nistelrooij is dat de kans dat de Europese normen (aanbevelingen) strenger worden zeer sterk verkleind is. Dankzij hem
heeft het rapport eigenlijk een groot deel van zijn kracht verloren.
Het is belangrijk dat burgers dat weten, vooral met de Europese
verkiezingen in het vooruitzicht.

(Natuurlijk ligt de schuld ook bij de andere parlementsleden die het
amendement goedgekeurd hebben, maar die wisten misschien gewoon niet
wat het in de praktijk betekende, of waren misschien bezocht door
dezelfde lobbyisten).

Opmerkelijk; Lambert van Nistelrooij was voorzitter CDA-Maasdonk. Als u Maasdonk intikt in het zoekvenster van Stopumts vindt u interessante informatie.

Bent U het niet eens met de interventie van Lambert van Distelrooij laat het hem dan weten via Lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu .


Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie