Nogmaals: Stralingsgevaar zit tussen de oren

donderdag, 02 april 2009 - Categorie: Artikelen

Onderstaand commentaar op het persbericht van de Gezondheidsraad door de schrijvers van het boek: ''Onzichtbare risicos in het Draadloze Tijdperk'':

Stralingsgevaar zit tussen de oren
Op 20 maart 2009 stond in De Telegraaf een artikel (Gevaar van straling zit tussen de oren) met bovenvermelde kop naar aanleiding van het Jaarbericht Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad die volgens de krant doodleuk beweert dat, kort door de bocht gezegd, het gevaar van straling tussen de oren zit. Verder in het artikel een interview met EHS-patinte Maria van Tongeren die door de straling van draadloze technologie totaal in een sociaal isolement is geraakt en zich ontsteld toont over deze bizarre suggestie van de Gezondheidsraad. Natuurlijk komt ook de Gezondheidsraad zelf bij monde van radiobioloog Eric van Rongen aan het woord: () Overigens is in andere landen ook uit diverse onderzoeken gebleken dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de blootstelling aan elektromagnetische velden en het optreden van gezondheidsklachten. Wel is er een verband aangetoond tussen gezondheidsklachten en de veronderstelling blootgesteld te worden aan elektromagnetische velden. Wij komen tot de conclusie dat het hier dus om psychosomatische klachten gaat.
De Gezondheidsraad verdraait hier de harde feiten: misleiding van burgers zit zker tussen de oren! Want

Hersenkanker en mobieltjes
... weet de heer van Rongen dan niet dat:
reeds 20 seconden bellen met een mobieltje voldoende is om de rode bloedlichaampjes in ons bloedplasma tot verklontering te brengen!? Door de straling worden de rode bloedlichaampjes onmiddellijk omgepoold, waardoor ze zich als een parelketting aaneenrijgen, een uiterst gevaarlijke en zorgwekkende situatie. Dit fenomeen wordt wel het kikkerdril- of geldrolletjessyndroom genoemd. Het duurt uren na het uitzetten van de stralingsbron voor de verklevingen zich oplossen en het bloed zich normaliseert. Dat is gn goed bericht voor wie de hele dag snoerloos belt en zich ook s nachts nog eens in de stralingsstress van een DECT-telefoonstation, een WLAN/WiFi-modem of de bundel van een zendmast bevindt!
Vele studies tonen het verband aan tussen DNA-schade, zelfs DNA-strengbreuken, en de straling van mobieltjes (zowel GSM als UMTS). DNA-strengbreuk in combinatie met de splitsing van celkernen in microkernen is een voorbode van degeneratieve aandoeningen zoals kanker.
De bloed-hersen-barriere is een filter tussen ons bloed en de hersenen dat ervoor zorgt dat zware metalen, chemicalin zoals pesticiden, dioxines, chemisch fijnstof, synthetische voedingsadditieven (waaronder aspartaam) en duizenden andere chemische stoffen ons meest kwetsbare orgaan de hersenen niet kunnen bereiken. Echter, de kunstmatige elektromagnetische straling van mobieltjes en andere draadloze technologie veroorzaakt lekkages van dit filter waardoor genoemde toxische stoffen toch doorsijpelen naar de hersenen. Gevolg: tal van aspecifieke symptomen zoals de eerdergenoemde, maar ook geheugenstoornissen (bijv. het niet meer kunnen onthouden van namen en uitdrukkingen), evenwichtsproblemen, misselijkheid, chronische vermoeidheid, hevige bloedsuikerspiegelschommelingen, hartritmestoornissen, huiduitslag, gewrichts- en spierpijnen. En op de lange termijn: specifieke degeneratieve aandoeningen zoals diverse kankers, Alzheimer, Parkinson en autisme.
Ook een bizarre wetenschappelijke constatering is de veelvuldig aangetoonde correlatie tussen vaak en langdurig mobiel bellen (tien jaar of langer) enerzijds en het optreden van hersenkanker en gehoorzenuwtumoren anderzijds. Met significante cijfermatige verbanden: ongeveer 2,5 x zoveel hersentumoren bij langdurig bellen met een mobieltje aan n (voorkeurs)kant en circa 5 x zoveel met een snoerloze huistelefoon (DECT) aan n zijde, beide in vergelijking met bellen met een snoertelefoon.

Inderdaad, hersenkanker en gehoorzenuwtumoren zitten tussen de oren! Oh, als eieren zo groot! Diverse wetenschappers, waaronder de hersenchirurg Khurana, voorspellen dat bij de kinderen van nu de mobieltjes- en draadloos-internetgeneratie de sluimerende risicos zich binnen een tijdsspanne van 5 10 jaar ten volle zullen manifesteren. Exponentieel, als een tsunami!

Karel en Caroline van HuffelenLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie