Commentaar Stopumts op jaarverslag 2008 Gezondheidsraad (Upd+ linkextension)

zondag, 29 maart 2009 - Categorie: Artikelen

Commentaar Stopumts

De Gezondheidsraad stelt zelf Berichten%20Nederland/3458 . dat er effecten zijn die tot gevolgen voor de gezondheid kunnen leiden. Niet noodzakelijkerwijs, maar kennelijk kan het. Ze legt zelf uit dat het dan komt doordat de homeostase wordt verstoord, als het complexe mechanisme van de mens niet voldoende in staat is om de effecten te neutraliseren. De effecten staan vast, de homeostase kan verstoord worden, voilà.

Ze merken op dat het aantal mensen met gezondheidsklachten gerelateerd aan elektromagnetische velden lijkt toe te nemen. Lijkt? Dat klinkt niet erg wetenschappelijk. Waarom heeft de Gezondheidsraad dan niet aanbevolen onderzoek te doen naar dit aantal mensen? Gevallen te registreren waarbij klachten zich voordoen in een omgeving met meer en meer intense elektromagnetische velden, waarbij klachten verdwijnen door de maatregelen 'uitzetten, afschermen of wegwezen' c.q. terugkeren door de omgekeerde maatregel?

En andere cellen dan hersencellen? Waarom meldt de Gezondheidsraad niet dat een aantal onderzoekers, waaronder Zhengping Xu van de ICNIRP maar ook (in levende mensen met controlegroep) Gandhi c.s., een toename van de schade aan DNA vindt?
Om welke reden zouden effecten op hersencellen wel optreden en op andere cellen niet? Waarom negeert de Gezondheidsraad de gevonden stress in tomatenplanten en de gevonden ERK-cascade in menselijke cellen? En wetenschappelijk wegen van resultaten is leuk, maar als drie bladeren naar beneden dwarrelen en twee takjes van een boom naar beneden vallen, is de gewogen conclusie dat voorwerpen naar beneden dwarrelen niet juist.

''Er zijn enkele effecten gevonden, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze kunnen leiden tot gezondheidseffecten.'' De Gezondheidsraad is kennelijk blind en doof. De getuigenissen, ervaringen en waarnemingen liggen voor het oprapen. Als iemand consequent niet kan slapen, maar wel in een afscherming, dan is er geen andere mogelijkheid dan dat het om gevolgen van elektromagnetische velden gaat. Als een kanarie niet meer zingt, maar wel in een afscherming en niet in een controle-afscherming van kunststof, dan is er geen andere conclusie mogelijk dan dat het om gevolgen van elektromagnetische velden gaat.

''Het zijn klachten die om een oplossing vragen.'' En toen zweeg de Gezondheidsraad.
De oplossing is heel eenvoudig: antennes uitzetten, ruimte afschermen of ergens anders heen gaan, met minder en minder sterke elektromagnetische velden.

Het blijft een rare figuur, de Gezondheidsraad die erkent dat er effecten zijn, dat het aantal mensen met klachten toeneemt, maar die zich in alle bochten wringt, geblinddoekt en oost-Indisch doof, 'wetenschappelijk wegend' tot de conclusie komt dat de werkelijkheid niet bestaat. En dus ook geen oplossing aandraagt voor de toenemende problemen.

De letterlijke conclusie van de Gezondheidsraad in het Jaarbericht 2008 luidt:

''Het beeld dat uit de beschikbare wetenschappelijke gegevens naar
voren komt, is dat er geen oorzakelijk verband is tussen blootstelling
aan radiofrequente elektromagnetische velden en het optreden van
lichamelijk onverklaarde klachten. Wel is er een verband tussen de
klachten en de veronderstelling blootgesteld te worden en daarmee naar
alle waarschijnlijkheid de mate van risicoperceptie. Dat doet
overigens niets af aan het feit dat die klachten er zijn en om een
oplossing vragen.''

Kortom, de Gezondheidsraad schrijft niet te wéten, maar een bééld te
hebben. Een bééld hebben is geen wetenschap. Wie wil weten wat
wetenschappelijk vaststaat kan daarom beter de tabellen van het Ecolog
Institut raadplegen, zie linksonder op de website van stopumts, bij
'wetenschappelijke afbeeldingen', de bovenste twee tabellen. Het staat
vast dat verstoringen van het centraal zenuwstelsel voorkomen vanaf
pakweg 10.000 mikroWatt/m2 (circa 2 tot 3 V/m). Er zijn aanwijzingen
voor versterkte celproliferatie vanaf 1000 mikroWatt/m2 en er zijn
zwakke aanwijzingen voor gevoelsstoornissen (dat is moeilijk aan te
tonen, omdat het nocebo-effect een rol kan spelen).

Zo vreemd is het niet dat als je mensen laat veronderstellen dat ze
blootgesteld worden aan mogelijk schadelijke elektromagnetische
velden, dat ze klachten krijgen. Die zijn inderdaad psychosomatisch.
Als je een groep mensen vertelt dat zij kanker hebben, zullen zij ook
allerlei klachten krijgen. Ook dat is psychosomatisch. Het is
overigens onethisch om zulk onderzoek te doen, of het nu om de
suggestie van kanker of de veronderstelling van elektromagnetische
velden gaat.

Het is eigenlijk een schande dat een Gezondheidsraad zulk onethisch
onderzoek, waar bovendien geen serieuze conclusies uit getrokken
kunnen worden over de reële gevolgen van feitelijk vastgestelde
effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden, kritiekloos
verwerkt in een rapportage. Nog erger is, dat het ANP de suggestie
wekt dat alle klachten psychosomatisch zijn, terwijl dat niet de
uitdrukkelijke conclusie van de Gezondheidsraad is. Het doet denken
aan de flagrante leugens van Van Geel, Balkenende en Cramer, die
stellen dat het Zwitserse onderzoek bewijzen heeft geleverd, een
conclusie die de onderzoekers zelf niet durven trekken. Integendeel,
zij waarschuwen die conclusie juist niet te trekken.

En het is een nog veel grotere schande dat de Gezondheidsraad een
rapport eindigt met de opmerking, dat die klachten om een oplossing
vragen. Daarmee had het rapport moeten beginnen en het had vervolgens
een oplossing moeten bieden. Het minste wat de Gezondheidsraad had
moeten doen is de alarmbel over de reëel bestaande klachten te luiden
(een paar procent van de bevolking, dat is bijna 400.000 mensen, zelfs
als driekwart op het nocebo-effect is gebaseerd nog altijd 100.000
mensen met serieuze klachten die wel het gevolg zijn van de effecten van
blootstelling aan elektromagnetische velden) en bij de politiek erop
aandringen, dat er eindelijk actie ondernomen wordt. Het minste zou
zijn de bevolking eerlijk voor te lichten en zelf een oordeel te laten
vormen, in plaats van te liegen dat het gedrukt staat.


-------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook het commentaar van Ing. Ch. Claessens op:
www.milieuziektes.nl/Pagina11.html .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie