Opnieuw: Schade aan DNA door hoogfrequente velden van mobiele telefoon.

donderdag, 05 maart 2009 - Categorie: Artikelen

Opnieuw: Schade aan DNA door hoogfrequente velden van mobiele telefoon.

“Het doel van het onderzoek was de effecten bekijken van hoogfrequente straling met een frequentie van 872 MHz op de productie van ROS (intracellulair reactive oxygen species) en DNA-schade bij een relatief hoge SAR-waarde van 5 W/kg”. Dat is het begin van de samenvatting van het rapport van onderzoekers van de universiteit van Kuopio in Finland. Zij stelden cellen bloot aan menadione en straling. Een controlegroep werd alleen met menadione (een chemische stof die de productie van ROS verhoogt) behandeld. Ononderbroken hoogfrequente straling zorgde voor een toename van DNA-schade. Gepulste straling zoals van een GSM-toestel leidde echter niet tot een toename van de DNA-schade. “De resultaten wijzen in de richting van een toename van de door de chemische stof veroorzaakte productie van ROS en secundair DNA-schade”, concluderen de onderzoekers. Zij voegen toe, dat zij geen mechanisme kennen dat de effecten kan verklaren.

Kortom, het is weer hetzelfde verhaal. Ja, er zijn effecten. Er worden effecten waargenomen. Bij de ene proef wel, bij de andere proef niet. Het is onbekend hoe de effecten ontstaan. Elke keer weer zetten gremia zoals de Gezondheidsraad zulke waarnemingen bij het oud vuil, want er zal toch niks aan de hand zijn? Dat kan toch niet, want we weten toch niet hoe? Het zal toch wel een foutje van de onderzoekers zijn? Welnu, dan maken de onderzoekers wereldwijd wel erg veel foutjes. Bovendien, een waarneming is een waarneming. Als er geen andere verklaring is dan de invloed van de hoogfrequente velden, dan is de boodschap: probeer te begrijpen hoe het kan, doe meer proeven en waarnemingen, onderneem de ontdekkingstocht. Bij het oud vuil zetten van zulke waardevolle proeven en waarnemingen is ongeveer het stomste wat een mens kan doen. Zeker als het welzijn en de gezondheid van mens, dier en plant aan de orde is.

Overigens lijkt 5 W/kg veel, maar dat is het niet voor iedereen. De SAR-waarde is mede afhankelijk van de eigenschappen van het absorberende weefsel. Voor de helft van de bevolking is de SAR-waarde een factor 2 hoger of lager dan het gemiddelde. De maximale SAR-waarde van 2 W/kg voor een mobiele telefoon is een gemiddelde. Bij een gelijke verdeling is voor een kwart van de bevolking sprake van een maximum van 4 W/kg of meer. Een specifieke absorptie van 5 W/kg bij het gebruik van een mobiele telefoon komt dus beslist voor bij een deel van de bevolking. Maar ja, de meeste mensen zullen geen menadione in hun bast hebben.

Meer over het onderzoek op www.microwavenews.com , in het Engels onder March 3.

Het is en blijft een grof schandaal, dat de Nederlandse overheid en de adviserende Gezondheidsraad zulke proeven en waarnemingen consequent naar de prullenbak verwijzen, dat politici zoals Van Geel, Balkenende en Cramer (en in België minister Van Quickenborne Berichten%20Internationaal/3399 .) liegen dat het gedrukt staat over bijvoorbeeld de conclusies van het ‘Zwitserse onderzoek’ en dat het huidige onderzoek uitgerekend niet de proeven en waarnemingen betreft, waarbij een verband tussen de straling en effecten c.q. negatieve gevolgen voor welzijn en gezondheid van mens, dier en plant zijn gevonden. Een onvoorstelbaar schandaal van de eerste orde.

Samenvatting van het onderzoek:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19135463 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie