Nationaal Platform Stralingsrisico's: Onderzoek elektromagnetische velden moet nieuwe wegen inslaan

dinsdag, 03 maart 2009 - Categorie: Artikelen

Nationaal Platform Stralingsrisico's:

Onderzoek elektromagnetische velden moet nieuwe wegen inslaan

Langdurige blootsteling, maar geen kennis, geen normen

Burgers en ecosystemen worden tegenwoordig in toenemende mate langdurig blootgesteld aan een groeiende hoeveelheid laag- en hoogfrequente elektromagnetische velden, afkomstig van een steeds grotere reeks van elektrische apparatuur, hoogspanningsleidingen en draadloze toepassingen. De kennis over mogelijke gezondheidseffecten door langdurige invloeden van dergelijke velden is echter niet of nauwelijks aanwezig. Dit geldt ook voor een opeenstapeling van deze invloeden. In het verlengde hiervan is de huidige normstelling nog primair gericht op het voorkomen van acuut optredende gezondheidseffecten bij blootstelling aan afzonderlijke velden. Mens en natuur worden in de huidige situatie dus niet beschermd tegen mogelijke langetermijneffecten op de gezondheid door een bonte mix van deze spanningsvelden.


Omslagpunt in kennis, denken en handelen noodzakelijk

NPS is van mening dat nu een omslagpunt nabij is, wat betreft beschikbare kennis en inzichten. De hoeveelheid kennis is nu zo omvangrijk en wijst op dermate aanzienlijke gevolgen, dat de bewijslast omgekeerd zou moeten worden. Ethisch is het niet langer verantwoord om aan te houden dat er onvoldoende wetenschappelijke gronden zijn voor een bedreiging van de volksgezondheid en om beleidsacties nog langer uit te stellen. Tenzij bewezen kan worden dat elektromagnetische velden de volksgezondheid op langere termijn niet aantasten. Het lijkt ook essentieel om een omslag te genereren in de kennisinfrastructuur, referentiekaders en bijbehorende onderzoeksmethodologie. Het geheel zou van traditioneel medisch-reductionistisch, sterker naar een integrerende biologische richting moeten gaan. Want meer van hetzelfde onderzoek heeft op dit vlak geen zin, als bril en maatlat waarmee gekeken wordt niet veranderen.

Lees verder in het bijgevoegde PDF bestand (8 pag.):

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie