Toelichting schadeclaimformulier

maandag, 02 mei 2005 - Categorie: Artikelen

Geschreven door Dr. Hans Derks van BeBez
(Dit is de toelichting die u eerst moet lezen. De link naar de schadeclaimformulieren vindt u onderaan deze pagina)

BESTE BEWONERS EN EIGENAARS, HUURDERS EN VERHUURDERS: LET OP UW ZAAK EN
DRAAI NIET ZELF VOOR DE KOSTEN OP!!


Op 16 april j.l. heeft ''Bezorgde Bewoners en Zendmasten'' (BeBeZ) met
juridische hulp een schadeclaim-formulier ''Gezondheidsschade door
Elektromagnetische Straling Zendmasten'' ontworpen. Dat is als een bom
ingeslagen vooral bij verzekerings-maatschappijen. In een artikel van
Het Financieel Dagblad van 16 april staan de achtergronden daarvan mooi
beschreven (zie UMTS%20in%20de%20media/301 ). De verzekerings-maatschappijen herinnerden zich met veel pijn in hun portemonnee o.a. de asbest-affaires die nu al een generatie lang kapitaal opslokken en voortdurend onrust veroorzaken. De op 2 mei uitvoerig gepubliceerde klacht van deze maatschappijen, dat de
koopwoningen veel te laag verzekerd zijn, moet het harde en onvermijdelijke (?) antwoord zijn op de BeBeZ-claims!

Het BeBeZ schadeclaim-formulier ''Gezondheidsschade'' kan nu ook makkelijk
van deze website gecopieerd worden, ingevuld en bij overheid, etc.
ingediend worden. Volg de aanwijzingen nauwkeurig op!

Nu heeft BeBez een uitbreiding van de mogelijkheden van zo'n formulier
ontdekt. Huurders zijn nu massaal aan het protesteren tegen de hoogte
van de huren. Deze worden vastgesteld m.b.v. een puntenstelsel (is er
een badkamer? hoeveel slaapkamers? etc.). De WOONLASTENKRANT 2005/2006
(zie ook www.huurverhoging.nl ) van de Huurdersvereniging Amsterdam
vermeldt dit hele puntenstelsel. Onder punt 10 (''Woonomgeving'') en punt
11 (''Hinderlijke situaties'') is ruimte om ook aftrek te bedingen voor
geplaatste zendmasten.

BeBeZ heeft alle huurdersverenigingen in Amsterdam een e-mail met deze
informatie gestuurd. Dat geldt uiteraard voor andere plaatsen evengoed.
Zij dienen (liefst allemaal) bij de Huuradviescommissies middels brieven
en/of schadeclaim-formulieren de UMTS-zendmasten te laten opnemen als
bron van hinder c.q. de afwezigheid ervan als kwaliteitsverhoging.

Momenteel zullen een aantal van deze Huuradviescommissies (doorgaans
heel conservatieve lieden) nog steeds doen alsof hun neus bloedt,
terwijl toch een hele reeks gemeenten deze UMTS-masten verboden heeft
(los van alle beschikbare wetenschappelijke rapporten lijkt dat al
voldoende argument om zendmasten in het rijtje ''Hinderlijke Situaties''
op te nemen). Het effect daarvan is dat de huurders een reeks punten
kunnen aftrekken (bij ''Hinderlijke situaties'') waarmee de te betalen
huur verminderd wordt.

Voor de VERhuurders is dan als pleister op de wonde het
schadeclaim-formulier ''Waardevermindering Onroerend Goed'' (zie
hieronder) ontworpen. Dit formulier is ook handig als een zendmast in de
onmiddellijke nabijheid van de KOOPWONING verschijnt, waarmee de eigen
woning onvermijdelijk (drastisch) in waarde zal verminderen. Een
dergelijk formulier zal zeker ingediend moeten worden bij de eigenaar
die een zendmast door een operator heeft laten plaatsen. De heren
makelaars zullen op de hoogte gesteld moeten worden van deze claims (via
de Vereniging van Makelaars).

Kortom het gaat om verschillende en duidelijk te onderscheiden zaken:

1. de aanval op de persoonlijke gezondheid, waarvoor het schadeformulier
''Gezondheidsschade'' is bedoeld;
Het formulier vindt u hier: maakclaim.php

2. de afbreuk van het woongenot van de HUURDER (''Hinderlijke Situatie'')
waarvoor punten afgetrokken kunnen worden en dus huurverlaging kan
worden bedongen via Huurdersverenigingen en Huuradviescommissies;

3. de vermindering van de WAARDE VAN DE KOOPWONING of VERHUURDE PAND
door:
a. de actie van de huurders in het eigen en/of naburige pand;
b. door de plaatsing van een UMTS-zendmast in de directe omgeving van
de eigen koopwoning; hiervoor is het schadeformulier ''Waardevermindering
Onroerend Goed'' bedoeld.
Het formulier vindt u hier: maakclaim.php?waarde=1

Het zal dus ook geregeld voorkomen dat door personen beide formulieren
gebruikt kunnen worden. De zgn. Letselschade-advocaten, die tot heden
alleen maar moesten afwachten totdat het kalf verdronken was, gaan met
deze BeBeZ preventieve claims gouden tijden tegemoet! Geluk ermee: wij
willen het liefst dat die UMTS-zendmasten zo snel mogelijk verdwijnen!

Namens BeBez,


Dr. Hans Derks

Bijlage: Postadressen telecomproviders per 1 mei 2005

Debitel Nederland
Afd. Correspondentie
Postbus 6700
2130 LT Hoofddorp
Tel: 0900-DEBITEL (0900-3324835) (€ 0.01 p/min met vast toestel)

T-Mobile
Afd. Abonnementen Administratie
Postbus 16272
2500 BG Den Haag
Tel: 0800-7111 (gratis)

Orange
Postbus 5127
6802 EC Arnhem
Tel: 0800-0770 (gratis)

KPN Telecom
Postbus 13500
9700 EG Groningen
Tel: 0800-0507 (gratis)

Vodafone
VODAFONE
Postbus 1500
6201 B.M. Maastricht
Tel: 0800-0560 (gratis)

Telfort
Postbus 23079
1100 DN Amsterdam
Tel: 0800-4444444 (gratis)


Bijlage 2, Antwoordnummers, dus gratis brief verzenden
Niet aan te raden, omdat het niet mogelijk is een aangetekende brief gratis te verzenden. Voor normale niet aangetekende correspondentie is het wel de moeite waard.

Orange Customer Relations
Antwoordnummer 1769
6802 EC Arnhem

T-Mobile Netherlands
Antwoordnummer 17204
2501 VH Den Haag

Telfort telecom
Antwoordnummer 574
1100 VD Amsterdam

O2 Mobiel BV (voorheen Telfort)
Antwoordnummer 11407
2400 VC Alphen a/d Rijn

Debitel
Antwoordnummer 5061
3600 XM Mijdrecht

Vodafone
Antwoordnummer 10209
6200 XV Maastricht

KPN Telecom
Antwoordnummer 10600
2280 XA RijswijkLees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie