ICNIRP bijeen in Praag. Een verslag.

vrijdag, 28 november 2008 - Categorie: Artikelen

De leden van ICNIRP (dit is de commissie die de oorspronkelijke nu ter discussie staande emissienormen heeft opgesteld voor elektromagnetische straling, louter gebaseerd op opwarmingseffecten zonder rekening te houden met biologische effecten) zijn bijeen geweest. In Praag, in september 2008. Daarover staat nu een verslag in het Journal of Radiological Protection 28 (2008) 613–616.

In het artikel is ook sprake van de ICRP. Dat is een commissie die zich over ioniserende straling buigt.

De ICNIRP constateert dat de milieufactor niet-ioniserende straling nog zal groeien. Met ultra-wide-band, voertuigbeheersing, medische toepassingen enzovoort.

Psycholoog Peter Wiedemann analyseert de kwestie van bescherming tegen niet-ioniserende straling in termen van ‘stuwende factoren’: wetenschap, juridische zaken, besturen van risico’s, vertrouwen van het publiek en perceptie van risico’s. Opvallend: hij laat het lijden van elektrogevoelige mensen achterwege, dat zou kennelijk geen ‘stuwende factor’ zijn, terwijl dat toch direct of indirect de aanleiding is voor wetenschappelijke en politieke debatten. ‘Who speaks for the victims?’ vroeg Louis Slesin op een congres in 2005. De ICNIRP in ieder geval niet. Dat er slachtoffers zijn wordt niet als een ‘stuwende factor’ beschouwd.

Op de bijeenkomst in Praag kwam ook aan de orde dat ICNIRP zichzelf onvoldoende open opstelt. Dat vinden niet alleen ‘activisten’, maar ook ‘vrienden’ van de ICNIRP.

Mike Repacholi stelde voor om een rangschikking van wetenschappelijk onderzoek te maken naar onzekerheid, zodat het verschil tussen ‘stevige’ en ‘alternatieve’ wetenschap duidelijker gecommuniceerd kan worden.

Er is ook even gesproken over de noodzaak van bescherming tegen zichtbaar licht, zoals van lasers en optische diodes (led’s).

Er is gesproken over de benadering van verschillende groepen van de bevolking. Dat levert moeilijkheden op bij mensen die zichzelf elektromagnetisch overgevoelig diagnosticeren.

Groepen met een hoge gevoeligheid moeten niet verward worden met groepen die veel blootstaan aan elektromagnetische velden.

Aan het eind van de bijeenkomst stond de vraag centraal hoe de rol van de ICNIRP (het identificeren van effecten en adviseren van regels voor de bescherming tegen de effecten van niet-ioniserende straling) kan worden aangepast aan de behoefte die de samenleving heeft aan een practisch beschermingssysteem. Communicatie, openheid, geloofwaardigheid en engagement, daar gaat het om .....

Voor het volledige verslag zie:
www.iop.org/EJ/article/0952-4746/28/4/M02/jrp8_4_m02.pdf?request-id=a38f6c2b-45c4-4fd5-abaa-d4bd7c91a36d .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie